Çr.ax05112021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Həmd və Səna İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

 

Allahın adı ilə başlayan yarı yolda qalmaz, haqq yoldan azmaz və bir günü digər günü ilə eyni olub yerində saymaz. Tövhid təklik mənasında, Ərəb dilində olan vahid kəlməsinin İslam qaynaqlarında bir təcəssümüdür. İnsan həyatının yaradılış qayəsi olaraq şükür, zikir və ibadət həyatını sadəcə Rəbbinə məxsus qılaraq ona ibadət etməsi, hər şeydə onu təkləməsidir. İnsan nəfs, iradə sahibi olaraq hər zaman unutqan məxluq olduğu üçün həyatında edilən yaxşılıqları, haqqı keçən haqq sahiblərini unuda bildiyi kimi, onu yaradan, heç nədən var edən, can, mal, mülk, övlad və saymaqla bitməyən nemətlər verən Aləmlərin Rəbbini də unuda bilir. Bəlkə də bu yönü ilə heç bir məxluqa verilməyən özəllikdir unutqanlıq.

Doğrudur unutmaq kədər, hüzün və ümidsizlik anlarından daha nikbin əhval-rühiyyə əldə edə bilmək üçün bir mənada gözəllikdir. Lakin hər gözəllik də yersiz olarkən bir afət olduğu kimi, insanın ibadət, itaətində də Rəbbini unutması dini dillə ifadə etmiş olsaq ən böyük cinayətdir. Bu cinayət Rəbbinə şərik qoşaraq, varlığını bir əmanət olaraq ona verən hər azüqə və rahatlığını təmin edən Yaradanına qarşı olan ən böyük cinayətdir. Təbii dünya hüquq çərçivəsində cinayətlər sadəcə mənfəət və təyin olunmuş ölçülərə görə qəbul olunandır, amma kimlik və insan şəxsiyyəti ilk növbədə özünə Kim yaratdı? Nə üçün yaratdı? Nə vaxta kimi can əmanətini verdi? Sadəcə bu dünya üçün mü bu hayatı nəsib etdi? və bənzər sualları verərək, özünü haqq hesaba çəkərək başlamalıdır. Başlamasa nə dəyişər, görünən yönü ilə heç nə deyə biləcəyimiz qədər heç nə. Ama unutmayaq ki, həyatda həqiqətən görünməyən varlıqlar, ilahi rəhmətlər və ya dəyişən qanunlar, kəşflər görünənlərdən daha çoxdur.

Hz.Əlinin də buyurduğu kimi “Bu dünyada hesaba çəkilməyənlər, Axirətdə hesaba çəkilər”. Fərqində olmadan bizə verilən nemətlər də o ölçüdədir. Bu dünyada savabımızın, xeyir əməllərimizin çoxluğu ilə bəzən nemət yoxluğumuz imtahanımıza, bəzən də nemət bolluğumuz dünyadaki mükafatımıza qarşılıq gəlir. Bu ölçüdə edə biləcəyim dua Rəbbim varlıq və darlıq neməti ilə bizləri sınağa çəkməsin...

Qul olaraq bizi qulluqdan azad edən yaganə qulluq gərəyi ilə sadəcə Rəbbimizə qulluq etməkdir Tövhid. Onu hər şeydə təkləmək, bütün sıxıntı, dərd və hüzünlə ancaq ona dua etmək, nemətinin yoxluğunda, əlacsız qalarkən, mal-mülklə sınağa çəkilərkən sadəcə ona təvəkkül etmək, həyatımızı ən gözəl şəkildə ölçü və nizam verən Yaradanımız olaraq hər şeydə ancaq ona itaət, əməllərimizi niyyətimizə görə xalis ancaq onun razılığını qazanmaq üçün edə bilmək varlığımızın ən böyük qazancıdır.

Orta yaşımızla 60-70 yaşlıq bir ömrümüzün ən uzağı 1, 2 saata ifadə edə biləcək qədər qısa olan bu ömrümüzü ən bərəkətli və məhsuldar bir yaşam tərzi ilə doldurmaq istəyiriksə, bunu ancaq Tövhid ruhuyla paklamaq, onunla bəzəmək və onun üzərinə qurmalıyıq. Peyğəmbərimizin (sallalahu aleyhi və səlləm) ifadə etdiyi kimi “Haram loxma üzərinə edilən ibadət, qum üzərinə tikilən bir bina” kimidir hədisi şərifi ilə, örnək həyatımızı Tövhid inancı üzərinə qurmağımız darlıqda da bolluğu, əlacsızlıqda nicatı və ümidsizlikdə də rahatı bizə nəsib edər.

Qəlbimizə, nəfsimizə diğər düşüncə və meyllər təmayül etməmiş onu sadəcə Allah rızası ilə, ona xas ibadət, itaət ilə dolduraq. Bu, yaşayaraq dinimizi, kimliyimizi və örnək şəxsiyyətlərimizi insanlara ifadə edə biləcəyəmiz ən gözəl metod, üslub və canlı həyat örnəyidir. Rəbbim hər birimizi həyat əmanətinin haqqını verən, ibadət, itaət və əməllərdə sadəcə onu təkləyən və Tövhid şüurunun fərqində olan bəndələrindən etsin.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə