Bz.er05232022

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhlİ-beyt (ə) Əhlİ-Beyt (ə) İmam Sadiq (ə) Məqalələr İmam Sadiq (ə) qulamını hansı sirdən agah etdi?

İmam Sadiq (ə) qulamını hansı sirdən agah etdi?

 

Həzrət İmam Sadiqin (ə) bir qulamı var idi. Onun işi bu idi ki, həzrət namazı qılıb qurtarana qədər onun atını saxlasın və namazdan sonra həzrəti ata mindirərək evinə gətirsin. Bir gün qulam məsciddə oturmuşdu. Xorasan əhalisindən olan bir nəfər onun yanına dedi: -İstəyirsənmi İmam Sadiqdən (ə) xahiş edəsən məni sənin yerinə qəbul etsin və mən onun qulamı olum, sənin yerinə xidmət edim. Bunun əvəzində də mən bütün sərvətimi sənə verirəm. Mənim çoxlu sərvətim var. Onların hamsı sənin olsun. Yerini mənimlə dəyişirsənmi?

Qulam dedi:- Ağamdan bunu xahiş edərəm.
Sonra həzrətin xidmətinə gəlib dedi: - Sizə qurban olum, uzun müddətdir ki, xidmətinizdəyəm. Əgər mənə bir xeyir gəlmək istəsə, siz mənə mane olmaq istəyərsinizmi? İmam (ə) buyurdu: - Mən o xeyri sənə verərəm, istər özümdən olsun, istərsə də başqasından. Buna mane olmaram. Qulam, xorasanlı kişinin ona dediklərini həzrətə (ə) danışdı. İmam (ə) buyurdu: - Əgər sən daha bizim xidmətimizdə qalmaq istəmirsənsə və xorasanlı kişinin bu işə meyli varsa, mən onu xidmətçi götürməyə və səni azad etməyə razıyam. Qulam dönüb getmək istəyəndə, İmam (ə) ona buyurdu: - Uzun müddət bizə xidmət etdiyin üçün sənə bir nəsihət etmək istəyirəm. Bundan sonra getmək, ya qalmaq öz ixtiyarındadır. O nəsihət budur: - Elə ki, Qiyamət günü olar, Allahın Rəsulu (s) yapışar Allahın nurundan, Əmir əl-möminin (ə) yapışar Allahın Rəsulundan (s), digər imamlar (s) yapşarlar Əmirəlmöminindən (ə), bizim şiələrimiz də yapışarlar bizdən. Sonra şiələrimiz də biz daxil olduğumuz yerə daxil olarlar.

Qulam bunu eşitdikdən sonra dedi: - Sizin yanınızdan heç yerə getmirəm və sizin xidmətinizdə qalıram. Dünya müqabilidə axirəti seçirəm. Sonra çölə çıxıb xorasanlı kişinin yanına qayıdıb, imam Sadiqin (ə) ona nəsihəti haqqında danışdı və sərvətə xatir İmama (ə) xidmət etməkdən əl götürməyəcəyini bildirdi. Qulam xorasanlı kişini İmamın (ə) yanına apardı. İmam (ə) min əşrəfi qulama hədiyyə etdi.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə