Cümə12042020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Əba Sələt Hərəvi

  Əbdül-Səlam ibni Saleh, Xəvacə Əba Sələt Hərəvi adı ilə məşhur olaraq, İmam Rzanın (ə) yaxın səhabələrindən biri olmuşdur ki, öz dövrünün ən məhşur mühəddislərindən sayılır.

  Əba Sələt İmam Rzanın (ə) Xorasana gəlişindən sonra bu diyara gələrək, İmamın (ə) xidmətində olmuşdur. Əba Sələt Həzrət Peyğəmbərin (s) Əhli-Beytinə (ə) aşiq bir insan idi, xüsusilə də İmam Rzaya (ə). İmamın (ə) o qədər yaxın adamı olur ki, sirlərindən xəbərdar olan tək şəxs sayılır.

  Hədislərdə biz də bunun şahidi oluruq ki, İmam Rza (ə) Əba Sələtə xüsusi dəyər verir və onu özünə yaxın bilirdi. Getdiyi məclislərin əksər (hissəs)ində Əba Sələt də iştirak etmişdir. İmam (ə) ona çoxlu nəsihətlər verir və şəxsiyyətini yetişdirirdi.

  Bu insan öz dövründə Həzrət Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytdən (ə) gələn hədisləri nəql edən mühəddis kimi məşhur idi. Əba Sələt İmam Rzanın (ə) vəfatı ilə bağlı kitab yazır ki, Nəccaşi Rəcali bu kitabın adını çəkmişdir. İbni Babuyə ondan “Uyuni əxbari Rza” kitabında istifadə etmişdir.

  İmamın (ə) şəhadətinə tək şahid bir insan kimi, Əba Sələtin bu kitabı 5 və 6-cı əsrə qədər Əhli-Beyt (ə) alimləri tərəfindən dəyərli bir xəbər kimi istifadə olunmuşdur.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə