Şn05082021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə ƏQİDƏ Allahı necə vəsf edək?

ƏQİDƏ

Allahı necə vəsf edək?

Biz insanlar maddi və fiziki varlıq olduğumuz üçün vəsfimiz də maddidir. Metafizika aləmindən biliklərimiz az və məhduddur. Biz, Tanrı ilə ünsiyyət qurmaq istəyir və onu ləms etməyə can atırıq. Bu yolda hisslərimiz və müşahidələrimizdən yardım alırıq. Onların tanıtımı isə məhduddur. Buna görə bəzən Allahı da məhdud bir obyekdə, müəyyən bir məkanda və müəyyən bir formada canlandırırıq.

Bəs Allahı necə vəsf edə bilərik?

İmam Hadi (ə) buyurub:

“Xaliq yalnız özünün vəsf etdiyi kimi vəsf edilər.Xaliq necə vəsf edilə bilər?! Hal bu ki hisslərimiz onu dərk edə bilməz. Xəyallarımız ona çata bilməz. Fikirlərimiz onu müəyyənləşdirə bilməz. Gözlər və qəlblər onu ehtiva edə bilməz. O vəsf edənlərin vəsfindən də böyükdür. Allah keyfiyyətləndirənlərin keyfiyyətindən də ucadır.”

Buna görədir ki biz namazlarda intensiv şəkildə “Allahu Əkbər” deyirik.

Bir şəxs “Allahu Əkbər” (Allah daha böyükdür) zikrinin mənası haqda soruşduqda, İmam Sadiq buyurdu: Allah daha böyükdür, yəni sizin vəsfiniz və düşündüyünüzdən də böyükdür.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə