Bz.er07262021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İBADƏT Şər`i sual

İBADƏT

Şər`i sual


DƏSTƏMAZIN HÖKMLƏRİ

SUAL 18: Dəstəmazda qolları dirsəkdən biləyə qədər yumaq kifayət edirmi? Başqa sözlə, dəstəmaz zamanı üzü yumamışdan öncə əllər biləyə qədər yuyulur, sonra isə üz yuyulur. Üzü yuduqdan sonra qolları dirsəkdən biləyə qədər yumaq kifayət edirmi?

Bütün mərcəi-təqlidlərin cavabı: “Xeyr, kifayət etmir və dəstəmazda üzü yuduqdan sonra sağ və sol qolu yuyarkən, mütləq qolu dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yumaq lazımdır. Əgər qollar biləyə qədər yuyularsa, dəstəmaz batildir.”

“Əl-urvətul-vusqa”, 1-ci cild, “Dəstəmazın əməlləri” bölümü, məsələ 13; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Vəhid Xorasani, məsələ 253; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Nuri Həmədani, məsələ 248; “Tozihul-məsail”, digər mərcəi-təqlidlər, məsələ 247; “Dəftərxana”, Ayətullah Xamenei.

 

Xatırladaq ki, şəri-dini suallara cavablar gənclər və ali məktəb tələbləri tərəfindən irəli sürülüb, 10  mərcəi-təqlidin fətvası əsasında  hazırlanıb və əziz oxuculara təqdim olunur. Bu araşdırmanın tənzimlənməsində aşağıdakı nöqtələr diqqət mərkəzində saxlanılır:
1. Sualların cavabları mənbələrə əsaslanmışdır;
2. Sualların cavablarının dəqiqliyi ilə bağlı xatircəmlik əldə etmək üçün möhtərəm mərcəi-təqlidlərin dəftərxanalarının sual-cavab şöbəsi ilə də əlaqə saxlanılmışdır;
3. Sualların cavablarında imam Xomeyninin fətvası ilə yanaşı, aşağıda adıçəkilən mərcəi-təqlidlərin də fətvaları nəzərə alınmışdır:
–Ayətullah Seyid Əli Xamenei;
–Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Sistani;
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani.
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Nuri Həmədani;
–Ayətullah Şeyx Lütfullah Safi Qolpayiqani;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhcət;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədfazil Lənkərani ;
–Ayətullah Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi;
–Ayətullah Şeyx Nasir Məkarim Şirazi;
 
Allah-Taaladan Əhli-beyt (ə) məktəbi və mədəniyyətinin genişlənməsində xidmət göstərən hər bir kəsə tövfiq diləyirik!

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə