Cümə09172021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Dualar - Zikrlər QURANLA DƏRMAN - QƏLƏM SURƏSİ

Dualar - Zikrlər

QURANLA DƏRMAN - QƏLƏM SURƏSİ

 Göz-nəzərin təsirindən sağalmasından ötrü bu ayəni yazıb özünüzdə saxlayın
“QƏLƏM” SURƏSI
(Nun vəl-qələm)

İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs "Nun vəl-qələm" surəsini özünün vacibi və müstəhəbbi namazlarında oxusa, əzəmətli Allah onu həmişə çətinlik və yoxsulluğa düşməkdən qoruyar, dünyadan köçəndən sonra qəbr sıxıntısından və onun əzabından ona pənah verər.
Rəsulu-Əkrəm (s) buyurdu: "Nun vəl-qələm" surəsini oxuyan kəsə, Allah xoşəxlaq adamların savabını əta edər.

Günlərin birində Həzrət Məhəmməd Mustəfa (s) Bəqi qəbiristanlığından ötüb keçəndə, belə buyurdu: Allaha and olsun, bu qəbiristan əhlinin çoxu göz-nəzərdən ölmüşdür.
Göz yarasının sağalmasından ötrü bu ayəni yazıb özünüzdə saxlayın və həmçinin evinizdə də asın.
"Və in yəkadulləzinə kəfəru ləyuziqunəkə biəbsarihim ləmma səmiuz-zikrə və yəqulunə innəhu ləməcnun. Vəma huvə illa zikrun lilaləmin." (Qələm-52). Çox təsiri vardır. (qələmi götürün və indi bu ayəni yazıb, cibinizə qoyun). Həzrət Nəbiyyi-Əkrəm (s) buyurdu: Göz ağrısı, dəvəni qazana, kişini isə (adamı) gora salar.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə