Şəvval ayının 27-ci günü

Müqtədir Billah Abbasinin həlakı

Hicri təqvimi ilə320-ci il, şəvval ayının 27-də abbasilərin on səkkizinci xəlifəsi 38 yaşında öldü. (Tətümmətül-müntəh: s. 460).