Bz07032022

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şəvval Şəvval ayının 27-ci günü

Şəvval ayının 27-ci günü

Müqtədir Billah Abbasinin həlakı

Hicri təqvimi ilə320-ci il, şəvval ayının 27-də abbasilərin on səkkizinci xəlifəsi 38 yaşında öldü. (Tətümmətül-müntəh: s. 460).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə