Çr.ax08042020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şəvval Şəvval ayının 11- günü

Şəvval ayının 11- günü

Peyğəmbərin (s) islam dininin təbliğ etmək üçün Taifə getməsi

Besətin 10-cu ili, şəvval ayını on birində Peyğəmbər (s) islam dinini təbliğ etmək məqsədilə Məkkənin yaxınlığında yerləşən Taif şəhərinə səfər etdi. (Ruzşumari-qəməri: s. 281)
Əgər oranın əhalisi islama gəlsəydi, o şəhər müsəlmanlar üçün təhlükəsiz bir məkan sayılardı. Amma səqif qəbiləsinin başçıları təkcə həzrət Məhəmmədin (s) peyğəbərliyini qəbul etməklə kifayətlənməyib onlar bəzi nadan kişiləri və hətta uşaqları o həzrətə qarşı qaldırdılar. Onlar da Peyğəmbərə (s) ciddi əziiyyətlər verib yaradılar.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə