Narrators of Hadith al­Thaqalayn

 More than thirty of the well­known and eminent Companions of the Prophet (S) have narrated Hadith al­Thaqalayn from him. Their names as well as those of some authors who have narrated their traditions in their books, are given below:

1. Amir al­Mu'minin `Ali ibn Abi Talib (A) (23BH­40H/600­661).

    Ibn Rahwayh Ishaq ibn Ibrahim al­Hanzali,
    Abu Bakr Ahmad ibn `Umar al­Shaybani,
    Abu Bakr Ahmad ibn `Abd al­Khaliq al­Bazzaz
    Abu Ja`far Muhammad ibn Jarir al­Tabari,
    Abu Bishr Muhammad ibn Ahmad al­Dulabi,
    Abu `Abd Allah Husayn ibn Isma`il al­Muhamili,
    Abu al­`Abbas ibn `Uqdah al­Kufi,
    Abu Bakr Muhammad ibn `Umar ibn al­Ji`abi,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Jalal al­din al­Suyuti,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    `Ali Muttaqi al­Hindi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir al­Makki,
    Mahmud ibn Muhammad al­Shaykhani al­Qadiri,
    Sulayman ibn Ibrahim al­Qunduzi.

2. Al­'Imam al­Hasan ibn `Ali (A) (3­50/624­670).

    Al­Qunduzi.

3. Salman al­Farsi (d. 36/656).

    Al­Qunduzi.

4. Jundab ibn Junadah, Abu Dharr al­Ghifari. (d. 32/650).

    Muhammad ibn `Isa al­Tirmidhi,
    Ibn `Uqdah,
    Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad al­`Asimi,
    Ibn Kathir,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir.

5. `Abd Allah ibn `Abbas (3 BH­68/619­87).

    Sulayman ibn Ibrahim al­Qunduzi.

6. Sa`d ibn Malik, Abu Sa`id al­Khudri (10 BH­74/613­693).

    `Abd al­Malik al­'Arzami,
    Sulayman ibn Mihran al­'A`mash,
    Muhammad ibn Ishaq al­Madani,
    `Abd al­Rahman al­Mas`udi,
    Muhammad ibn Talhah al­Yami,
    `Abd Allah ibn Numayr al­Hamadani,
    `Abd al Malik al­`Uqdi,
    Ibn Sa`d al­Zuhri,
    Ahmad ibn Hanbal,
    `Abbad ibn Ya`qub al­Rawajini,
    Muhammad ibn Ahmad al­Riyahi,
    `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal,
    Abu Ya`la al­Tamimi,
    Abu Ja`far al­Tabari,
    Abu al­Qasim al­Baghawi,
    Ibn `Uqdah,
    Abu al­Qasim al­Tabarani,
    Abu Tahir al­Dhahabi,
    Abu Ishaq al­Tha`labi,
    Abu Nu`aym al­'Isfahani,
    Abu Ghalib Muhammad ibn Ahmad al­Nahwi,
    Ibn `Abd al­Barr,
    Abu Muhammad al­Ghandajani,
    Abu al­Hasan al­Jullabi,
    Abu al­Muzaffar al­Sam`ani,
    Abu al­Barakat al­'Anmati,
    Fakhr al­Din al­Razi,
    Abu Muhammad ibn al­'Akhdar,
    Abu al­Fath al­'Abiwardi,
    Ahmad ibn `Abd Allah al­Tabari,
    al­Nizam al­'A`raj al­Nishaburi,
    Ibrahim al­Hamawi,
    Abu al­Hajjaj al­Mizzi,
    Muhammad ibn Yusuf al­Zarandi,
    Ibn Kathir al­Dimashqi,
    al­Sayyid `Ali al­Hamdani,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Jalal al­Din al­Suyuti,
    Shihab al­Din al­Qastallani,
    `Abd al­Wahhab al­Bukhari,
    `Ali al­Qari al­Hindi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Ba Kathir,
    Mahmud al­Qadiri al­Shaykhani,
    Muhammad ibn `Abd al­Baqi al­Zarqani,
    al­Mirza Muhammad al­Badakhshani al­Harithi,
    Muhammad ibn Isma`il alSan'ani,
    Sulayman ibn Ibrahim al­Qunduzi, and others.

7. Jabir ibn `Abd Allah al­'Ansari (16 BH­78/607­697).

    Abu Bakr ibn Abi Shaybah al­`Absi,
    Nasr al­Washsha' al­Kufi
    al­Tirmidhi,
    Muhammad ibn `Ali al­Hakim al­Tirmidhi,
    al­Nasa'i,
    Abu al­`Abbas ibn `Uqdah,
    Muhammad ibn Sulayman al­Baghdadi,
    al­Khatib al­Baghdadi,
    Abu Bakr al­Baghawi,
    Ibn al­'Athir al­Jaza'iri,
    al­Khatib al­Tabrizi,
    Abu al­Hajjaj al­Mizzi,
    al­Hasan ibn Muhammad al­Tayyibi,
    Muhammad ibn al­Muzaffar al­Khalkhali,
    Muhammad ibn Yusuf al­Zarandi,
    Ibn Kathir al­Dimashqi,
    Muhammad ibn Muhammad al­Hafizi al­Bukhari,
    Shihab al­Din al­Dawlatabadi,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Jalal al­Din al­Suyuti,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    `Ali al­Qari al­Hindi,
    Ahmad ibn Ba Kathir,
    Shihab al­Din al­Khafaji,
    Husam al­Din al­Saharanpuri,
    al­Mirza Muhammad al­Badakhshani,
    Muhammad Mubin al­Lakhnowi,
    al­Mirzi Hasan `Ali Muhaddith al­Lakhnowi,
    al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi,
    al­Siddiq Hasan Khan al­Qannawji.

8. Abu al­Haytham Malik ibn al­Tayhan (d. 20/641).

    Abu al­`Abbas ibn `Uqdah,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir,
    al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi.

9. Ibrahim Abu Rafi`, one of the Prophet's mawali (d. after 40/ 661).

    Ibn `Uqdah,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ibn Ba Kathir,
    al­Qunduzi.

10. Hudhayfah ibn al­Yaman (d. 36/656).

    Al­Shaykh Sulayman ibn Ibrahim al­Qunduzi.

11. Hudhayfah ibn Usayd al­Ghifari.

    Nasr ibn `Ali al­Jahdami,
    Abu `Isa al­Tirmidhi,
    al­Hakim al­Tirmidhi,
    Abu al­`Abbas ibn `Uqdah,
    Abu al­Qasim al­Tabarani,
    Abu Nu`aym al­'Isfahani,
    Abu al­Qasim ibn `Asakir,
    Abu Musa al­Madini,
    Abu al­Futuh al­`Ijli,
    `Ali ibn Muhammad ibn al­'Athir,
    al­Diya' al­Maqdisi,
    Ibrahim al­Hamawi,
    Ibn Kathir al­Dimashqi,
    Muhammad ibn Muhammad al­Bukhari,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    `Ata' Allah al­Shirazi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Ba Kathir,
    al­Shaykhani al­Qadiri,
    Muhammad Sadr al­`Alam.

12. Khuzaymah ibn Thabit Dhu Shahadatayn (d. 37/657).

    Abu al­`Abbas Ibn `Uqdah,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Ba Kathir,
    al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi.

13. Zayd ibn Thabit (11 BH­45/611­665).

    Al­Rukayn ibn al­Rabi` al­Fazari,
    Muhammad ibn Ishaq,
    Sharik al­Qadi,
    Abu Ahmad al­Zubayri,
    Aswad ibn `Amir al­Shami,
    Ahmad ibn Hanbal,
    `Abd ibn Hamid al­Kashshi,
    Ahmad ibn `Amr al­Shaybani,
    `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal,
    Abu Ja`far al­Tabari,
    Abu Bakr ibn al­'Anbari,
    Abu alQasim al­Tabarani,
    Abu Mansur al­'Azhari,
    Abu `Abd Allah al­Kanji al­Shafi`i,
    Nur al­Din `Ali al­Haythami,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Jalal al­Din al­Suyuti,
    `Ali al­Qari al­Hindi,
    `Abd al­Ra'uf al­Munawi,
    `Ali ibn Ahmad al­`Azizi,
    al­Mirza Muhammad al­Badakhshi,
    Sulayman ibn Ibrahim al­Qunduzi,
    Hasan al­Zaman al­Hindi.

14. Abu Hurayrah, `Abd al­Rahman ibn Sakhr (d. 59/679).

    Abu Bakr al­Bazzaz,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Jalal al­Din al­Suyuti,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Ba Kathir,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    Mahmud ibn Muhammad al­Shaykhani al­Qadiri.

15. `Abd Allah ibn Hantab.

    Abu al­Qasim al­Tabarani,
    `Ali ibn Muhammad ibn al­'Athir,
    Jalal al­Din al­Suyuti.

16. Jubayr ibn Mut`im (d. 59/679).

    Abu Nu`aym al­'Isfahani,
    al­Sayyid `Ali al­Hamadani,
    al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi.

17. Al­Bara' ibn `Azib (d. 71/690).

    Abu Nu`aym al­'Isfahani.

18. Anas ibn Malik (10 BH­93/612­712).

    Abu Nu`aym al­'Isfahani.

19. Talhah ibn `Ubayd Allah al­Taymi (28 BH­36/596­656).

    Al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi.

20. `Abd al­Rahman ibn `Awf (44 BH­32/580­652).

    Al­Qunduzi.

21. Sa`d ibn Abi Waqqas (d. 23BH­55/600­675).

    Al­Qunduzi.

22. `Amr ibn al­`As (50 BH­43/574­664).

    Al­Muwaffaq ibn Ahmad al­Khwarazmi.

23. Sahl ibn Sa`d al­'Ansari (d. 91/710).

    Ibn `Uqdah al­Kufi,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Ba Kathir,
    Sulayman al­Qunduzi.

24. `Adi ibn Hatim (d. 68/687).

    Ibn `Uqdah,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ibn Ba Kathir,
    al­Qunduzi.

25. `Uqbah ibn `Amir (d. 58/678).

    Ibn `Uqdah,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ibn Ba Kathir,
    al­Qunduzi.

26. Abu Ayyub al­'Ansari, Khalid ibn Zayd (d. 52/672).

27. Abu Shurayh al­Khuza`i, Khuwaylid ibn `Amr (d. 68/687).

28. Abu Qudamah, al­'Ansari (martyred 37/657).

29. Abu Layla al­'Ansari (martyred 37/657).

30. `Umayrah al­'Aslami.

Hadith al­Thaqalayn has been narrated from all the above five (26 ­ 30) by:

    Ibn `Uqdah,
    al­Sakhawi,
    Samhudi,
    Ibn Ba Kathir,
    al­Qunduzi.

31. `Amir ibn Layla ibn Damrah.

    Ibn `Uqdah,
    Abu Musa al­Madini,
    Abu al­Futuh al­`Ijli,
    `Ali ibn Muhammad ibn al­'Athir,
    Ibn Hajar al­`Asqalani,
    Shams al­Din al­Sakhawi,
    Nur al­Din al­Samhudi,
    Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir,
    al­Qunduzi.

32. Zayd ibn Arqam (d.68/687).

    Al­Nasa'i,
    al­Hakim,
    al­Tabarani,
    `Ali al­Muttaqi al­Hindi
    Muhammad Sadr al­`Alam,
    Muhammad ibn Isma`il al­San`ani
    al­Shaykhani al­Qadiri,
    al­Hafiz al­Zarandi,
    al­Samhudi,
    Ahmad ibn Ba Kathir, and many others.

33. `Abd Allah ibn `Umar (10 BH­73/613­692)

34. Fatimah al­Zahra' (A) (18 BH­11/604­632)

    Al­Shaykh Sulayman al­Qunduzi.

35. Umm Salamah, Hind bint Suhayl (28 BH­62/596­681)

    Ibn `Uqdah,
    Abu al­Hasan `Ali ibn `Umar al­Darqutni,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ahmad ibn Ba Kathir,
    al­Shaykhani al­Qadiri,
    al­Razzaz, as in Wasilat al­ma'al.

36. Umm Hani, Fakhtah bint Abi Talib (d.40/661)

    Ibn `Uqdah,
    al­Sakhawi,
    al­Samhudi,
    Ibn Ba Kathir.

 


 

  Narrators of Hadith al­Thaqalayn from Among the Tabi`un:

A large number of narrators from among the Tabi`un have narrated this tradition from one or more of the Sahabah mentioned above. Some of them are:

37. Abu al­Tufayl `Amir ibn Wathilah al­Laythi (3­100/625­718)

38. `Atiyyah ibn Sa`d al­`Awfi.

39. Hanash ibn al­Mu`tamar.

40. Al­Harith al­Hamdani.

41. Habib ibn Abi Thabit.

42. `Ali ibn Rabi`ah.

43. Al­Qasim ibn Hassan.

44. Husayn ibn Sabrah.

45. `Amr ibn Muslim.

46. Abu al­Duha Muslim ibn Sabih

47. Yahya ibn Ju`dah.

48. Al­'Asbagh ibn Nubatah.

49. `Abd Allah ibn Abi Rafi`.

50. Al­Muttalib ibn `Abd Allah ibn Hantab al­Makhzumi.

51. `Abd al­Rahman ibn Abi Sa`id al­Khudri.

52. `Umar ibn `Ali ibn Abi Talib.

53. Fatimah ibnat `Ali ibn Abi Talib.

54. Al­Hasan ibn al­Hasan ibn `Ali ibn Abi Talib.

55. Zayn al­'Abidin `Ali ibn al­Husayn (A).

56. Yazid ibn Hayyan.

57. Malik ibn Damrah.

58. Abu Salih.

 


 

  Second/Eighth Century:

59. Sa`id ibn Masruq al­Thawri (d. 126/743).

His narration is recorded in Muslim (Sahih, ii, 238) from Muhammad ibn Bakkar, from Hassan ibn Ibrahim, from him, from Yazid ibn Hayyan, from Zayd ibn Arqam. Is considered thiqah by Ibn Hibban, Ibn al­Madini, Ibn Hajar al­`Asqalani, and al­Dhahabi. [1]

60. Al­Rukayn ibn al­Rabi` Abu al­Rabi` al­Fazari al­Kufi (d.131/ 748).

In Ahmad ibn Hanbal (Musnad, v, 181,182) from al­'Aswad ibn `Amir, from Sharik, from him, from al­Qasim ibn Hassan, from Zayd ibn Thabit. Is considered thiqah by Ahmad, Ibn Mu`in, al­Nasa'i, Ibn Hibban and Ibn Hajar. [2]

61. Yahya ibn Sa`id ibn Hayyan, Abu Hayyan al­Taymi al­Kufi (d.145/762).

In Muslim (Sahih, ii, 237 ­ 238) and Ahmad ibn Hanbal (Musnad, iv, 371) from Yazid ibn Hayyan from Zayd ibn Arqam. Is considered thiqah by al­Thawri, Ahmad ibn `Abd Allah al­`Ijli, al­Dhahabi, al­Yafi`i, al­`Asqalani, and Ibn Hibban. [3]

62. `Abd al­Malik ibn Abi Sulayman Maysarah al­`Arzami al­Kufi (d.145/762).

In Ahmad (Musnad, iii, 26) from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri. Is considered thiqah by Ahmad ibn Hanbal and Yahya ibn Mu`in, and also by `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal, Sufyan al­Thawri, al­Nasa'i, al­`Ijli and Ibn `Ammar al­Musili. [4]

63. Al­'A`mash, Sulayman ibn Mihran al­'Asadi al­Kufi al­Kahili (61 ­ 147/680 ­ 764).

In al­Tirmidhi (Sahih, ii, 220) from `Ali ibn al­Mundhir, from Muhammad ibn Fudyal from him from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri and also from Habib ibn Abi Thabit from Zayd ibn Arqam. Is considered thiqah by al­Dhahabi, al­Yafi`i, al­`Ijli, Yahya ibn Mu`in and al­Nasa'i. [5]

64. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al­Thaqafi al­Madani (d.151/ 768).

His marfu` narrations from Zayd ibn Arqam and Abu Sa`id al­Khudri have been recorded by Ibn Manzur (Lisan al­`Arab, iv, 530). Is considered thiqah by Ibn Hibban, Shu`bah, Sufyan, Yahya ibn Mu`in, Ibn al­Madini and al­Subki, and other scholars. [6]

65. Isra'il ibn Yunus al­Sabi`i, Abu Yusuf al­Kufi (d. 160/776).

In Ahmad ibn Hanbal (Musnad, iv, 371) from al­'Aswad ibn `Amir, from him, from `Uthman ibn al­Mughirah, from `Ali ibn Rabi`ah, from Zayd ibn Arqam. Considered thiqah by al­`Ijli, Abu Hatim, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hibban, [7] Ibn Hajar, [8] and others.

66. `Abd al­Rahman ibn `Abd Allah ibn `Utbah ibn Mas`ud al­Kufi al­Mas`udi (d.160/776).

Al­Tabarani (al­Mu`jam al­saghir, i, 135) records his narration from Kathir al­Nawa', from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri. He is considered thiqah by Yahya ibn Mu`in, Ahmad ibn Hanbal and Ibn al­Madini. [9]

67. Muhammad ibn Talhah ibn Musarrif al­Yami al­Kufi (d. 167/ 783).

Ahmad ibn Hanbal in Musnad, Ibn al­Maghazili in al­Manaqib and al­Hamawi in Fara'id al­simtayn have narrated Hadith al­Thaqalayn from him. He has been considered thiqah by the authors of the six Sihah all of whom have narrated traditions from him.

68. Abu `Awanah al­Waddah ibn `Abd Allah al­Yashkari al­Wasiti al­Bazzaz (d. 176/792).

Al­Nasa'i in Khasa'is, al­Hakim in al­Mustadrak and al­Khwarazmi in al­Manaqib have narrated Hadith al­Thaqalayn from him. He is considered thiqah by Abu Hatim, [10] Abu Zur`ah, Ibn `Adi, [11] al­Dhahabi, [12] Ibn Hajar [13] and al­Suyuti. [14]

69. Sharik ibn `Abd Allah al­Qadi (d. 177/793).

In Musnad Ahmad (v, 181, 182) from al­Rukayn, from al­Qasim ibn Hassan, from Zayd ibn Thabit. Has been considered thiqah by Yahya ibn Mu`in and al­`Ijli. [15]

70. Hassan ibn Ibrahim ibn `Abd Allah al­Kirmani (d. 176/792).

Muslim in his Sahih and al­Hakim in al­Mustadrak. Has been considered thiqah by Ibn Mu`in, Ibn al­Madini, Ibn `Adi, Ibn Hibban, [16] and al­Dhahabi. [17]

71. Jarir ibn `Abd al­Hamid al­Dabbi al­Kufi (d. 188/803).

Muslim in his Sahih mentions his narration of Hadith al­Thaqalayn. He has been considered thiqah by Ibn Sa`d, Muhammad ibn Hammad, Abu Hatim, al­`Ijli, [18] Yusuf ibn `Ammar al­Musili, al­Nasa'i, Ibn Khirash, Abu al­Qasim al­Lalika'i, al­Khalili and Ibn Hajar. [19] According to the latter two there is unanimity on his tawthiq.

72. Abu Bishr Isma`iI ibn Ibrahim ibn Muqsim al­'Asadi al­Basri, known as Ibn `Ulayyah (d. 193/808).

His narration of Hadith al­Thaqalayn is recorded by Muslim in his Sahih and Ahmad in his Musnad. One of the leading traditionists and jurists of Basrah, he has been considered thiqah by Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu`in, [20] al­Dhahabi, [21] al­Nasa'i, Ibn Sa`d, [22] and al­Suyuti. [23]

73. Abu `Abd al­Rahman Muhammad ibn al­Fudayl al­Dabbi alKufi (d. 194/809).

His narration of Hadith al­Thaqalayn is mentioned by Muslim and al­Tirmidhi in their books. He has been considered thiqah by Ibn Mu`in and saduq by Abu Zur`ah. [24]

74. `Abd Allah ibn Numayr al­Hamdani (d. 199/814).

Ahmad ibn Hanbal in his Musnad and Kitab al­manaqib. Has been considered thiqah by Yahya ibn Mu`in, al­`Ijli and Ibn Sa`d. [25]

75. Habib ibn Abi Thabit (d. 119/737).

His narration is mentioned by al­Nasa'i (Khasa'is, i, 133) and Ibn Kathir (al­Bidayah wa al­nihayah, v, 209) from Ibn al­Tufayh from Zayd ibn Arqam. Has been considered thiqah by al­`Ijli, Ibn Mu`in, al­Nasa'i and Abu Hatim. [26]

76. Abu Ishaq `Amr ibn `Abd Allah al­Sabi`i (d. 129/746).

His narration is mentioned by al­Darqutni in Kitab al­`Ilal (ii, 78) from Hanash ibn al­Mu`tamir from Abu Dharr. Has been considered thiqah by Ibn Mu`in, al­Nasa'i, al­`Ijli and Abu Hatim. [27]

77. Muhammad ibn `Umar ibn `Ali ibn Abi Talib.

In al­Dulabi, al­Dhurriyyat al­tahirah, from his father, from his grandfather (A). Regarded thiqah by al­Dhahabi [28] and mentioned in al­Thiqat by Ibn Hibban.

78. Hakim ibn Jubayr al­'Asadi.

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, iii, No. 2681), from him, from Abu al­Tufayl from Zayd ibn Arqam. One of four eminent traditionists of his time. [29]

79. Zakariyya ibn Abi Za'idah (d. 147/764).

In al­Muhamili (al­'Amali, iii, 38, MS. in Dar al­Kutub al­Zahiriyyah, Damascus), from him, from `Atiyyah al­`Awfi from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by Ahmad ibn Hanbal, al­`Ijli, Abu Dawud, al­Nasa'i [30] and Ibn Sa`d. [31]

80. Fitr ibn Khalifah al­Makhzumi (d. 153 or 155/770 or 772).

In al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn, MS., F. 86) and al­Sakhawi (al­'Istijlab, MS., F. 22), from him, from Abu al­Tufayl. Tawthiq by Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Mu`in, al­`Ijli, al­Nasa'i, Ibn Sa`d, Abu Nu`aym al­Fadl ibn Dukayn and Ibn Hibban. [32]

81. Kathir ibn Zayd (d. 158/774).

In Abu Ja`far al­Tahawi (Mushkil al­'athar, ii, 307) and al­Dulabi (al­Dhurriyyat al­tahirah, 168) from him, from Muhammad ibn `Umar ibn `Ali, from `Ali (A). Tawthiq by Ibn `Ammar al­Musili and Ibn Hibban. [33]

82. Ma`ruf ibn Kharrabudh al­Makki.

In Abu al­`Abbas al­Hasan ibn Sufyan al­Nasawi (al­Musnad al­kabir), Abu Nu`aym (Hilyat al­'awliya', i, 355), Samhudi (Jawahir al­`iqdayn), al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir), al­Hafiz al­Haythami (Majma` al­zawa'id), al­Khatib al­Baghdadi, Ibn `Asakir, Ibn Hajar and others, from him from Abu Tufayl, from Hudhayfah ibn Asid al­Ghifari. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [34]

83. Abu al­Jahhaf Dawud ibn Abi `Awf al­Tamimi.

In Imam Ahmad's Fada'il `Ali, from him, from `Atiyyah, from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by Ibn Mu`in and Sufyan. Among the rijal of al­Tirmidhi, Ibn Majah, and al­Nasa'i. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [35]

84. Salih ibn Abi al­'Aswad al­Laythi.

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, ii, No. 2679) from al­'A`mash from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri.

85. Abu al­Jarud Ziyad ibn al­Mundhir al­`Abdi.

In al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn) and al­Sakhawi (al­'Istijlab) from him, from Abu Tufayl.

86. Hatim ibn Isma`il al­Madani (d. 186/802).

In al­`Uqayli (Kitab al­du`afa'), from Ja`far ibn Muhammad ibn `Ali (A). Tawthiq by Ibn Sa`d, Ibn Hibban and al­`Ijli. [36]

87. Kathir ibn Isma`il al­Nawa' al­Kufi.

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­saghir, i, 131) from him, from `Atiyyah. Among the rijal of al­Tirmidhi. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [37]

88. Abu al­Hasan `Ali ibn Musahhar al­Qarashi (d. 189/805).

In al­Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, ii, No. 2678), from Muhammad ibn `Abd Allah al­Hadrami, from Manjab ibn al­Harith from him, from `Abd al­Malik ibn Abi Sulayman, from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by Ibn Mu`in, al­`Ijli, Abu Zur`ah, al­Nasa'i, [38] Ibn Sa`d [39] and Ahmad ibn Hanbal. [40]

89. `AIi ibn Thabit al­Jazari.

In al­Bazzaz (Musnad, see 136), from him, from Sufyan ibn Sulayman, from Abu Ishaq, from al­Harith, from `Ali (A). Tawthiq by Ibn Mu`in, Ibn Hanbal, Muhammad ibn `Abd Allah ibn Numayr, Ibn Sa`d, Ibn `Ammar, Abu Dawud, [41] Abu Zur'ah, al­`Ijli and others. [42]

90. `Abd Allah ibn Sinan al­Zuhri.

In Ibn `Uqdah (al­Muwalat) Abu Musa al­Madini (Kitab al­Sahabah), Abu al­Futuh al­`Ijli (Kitab al­mu`jiz fi fada'il al­Khulafa'), al­Samhudi (op. cit.), and al­Sakhawi (op. cit.), from him, from Abu al­Tufayl.

91. Harun ibn Sa`d al­`Ijli.

In al­`Uqayli (Kitab al­du`afa', xii, MS. F.288) from Muhammad ibn Abi Hafs al­`Attar, from him, from `Abd al­Rahman ibn Abi Sa`id al­Khudri. Among the rijal of Muslim. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [43] Tasdiq by al­Dhahabi. [44]

92. Yunus ibn Arqam.

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­saghir, i, 135) and al­Khatib (Talkhis al­mutashabih fi al­rasm, MS. F.29), from `Abd al­Hamid al­Sabih, from him, from Harun ibn Sa`d, from `Atiyyah. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [45]

93. `Uthman ibn Abi Zur`ah al­Mughirah al­Thaqafi al­Kufi.

In al­Tahawi (Mushkil al­'athar, iv, 368) and Ahmad (al­Musnad, iv, 37), from Isra'il ibn Yunus al­Sabi`i, from him, from `Ali ibn Rabi`ah. Among the rijal of al­Bukhari. Tawthiq by Ibn Hajar, Abu Hatim, al­Nasa'i, `Abd al­Ghani ibn Sa`id, al­`Ijli and Ibn Numayr. [46]

94. Zayd ibn al­Hasan al­Qarashi al­'Anmati, Abu al­Husayn al­Kufi.

In al­Nasawi (al­Musnad al­kabir), Abu Nu`aym al­'Isfahani (Hilyat al­'awliya'), al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn), al­Tabarani, (al­Mu`jam al­kabir), al­Haythami (Majma` al­zawa'id), al­Khatib al­Baghdadi (Ta'rikh Baghdad), Ibn `Asakir (Ta'rikh Dimashq), Ibn Kathir (al­Bidayah wa al­nihayah) and others, from him, from Ja`far ibn Muhammad (A) from Jabir; and from him, from Ma`ruf ibn Kharrabudh, from Abu al­Tufayl, from Hudhayfah ibn Usayd. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat and al­Tirmidhi narrates a tradition from him about hajj. [47]

_________________________________________________________

 [1]. Tahdhib al­Tahdhib, iv, 82; al­Kashif, i, 272.

[2]. Al­Kashif, i, 313; Tahdhib al­Tahdhib, ii, 286; Taqrib al­Tahdhib, i, 252.

[3]. Tahdhib al­Tahdhib, M.S.; al­Kashif, ii, 256; al­`lbar, i, 205; Mir`at al-jinan, i, 301; Taqrib al­Tahdhib, ii, 248; al­Shaykh `Abd al­Haqq al-Dehlawi, Asma' rijal al­Mishkat.

[4]. Ibn Hibban, al-Thiqat, MS.; al­Maqdisi, al­Kamal fi asma' al­rijal, MS.; al­Dhahabi, Tadhkirat al­huffaz, i, 155; al­`Asqalani, Tahdhib al­Tahdhib, vi, 396.

[5]. al­'lbar, i, 209; Mir`at al­jinan, i, 305; Tahdhib al­Tahdhib, iv, 222.

[6]. Ibn Hibban, al-Thiqat; al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal, MS., Tabaqat al­Shafi`iyyah, i, 85; al­Dhahabi, al­Kashif, iii, 19; see also Mir`at al­jinan, i, 313.

[7]. Al­Mizzi, Asma' rijal al­Sahihayn, i, 42; Al­Dhahabi, al­Kashif, i, 116; Tahdhib al­Tahdhib, i, 261.

[8]. Taqrib al­Tahdhib, i, 64.

[9]. Al­Dhahabi, Tadhkirat al­huffaz, i, 197.

[10]. Al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal, MS.

[11]. Al­Dhahabi, Tahdhib al­Tahdhib, MS.

[12]. Tadhkirat al­huffaz, i, 236, also al­Kashif, iii, 235.

[13]. Taqrib al­Tahdhib, ii, 231.

[14]. Tabaqat al­huffaz, 100.

[15]. `Abd al­Ghani al­Maqdisi, al­Kamal fi asma' al­rijal, MS.

[16]. Al­`Asqalani, Tahdhib al­Tahdhib, iii, 245.

[17]. Al­Kashif, i, 215, and al­'lbar, i, 293.

[18]. Al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal, MS.

[19]. Ibn Hajar, Tahdhib al­Tahdhib, ii, 75, and Taqrib al­Tahdhib, i, 127.

[20]. Al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal, MS.

[21]. Al­Dhahabi, Tadhkirat al­huffaz, i, 323, al­Kashif, i, 118, al­'lbar, i, 310.

[22]. Al­`Asqalani, Tahdhib al­Tahdhib, i, 275.

[23]. Tabaqat al­huffaz, 133.

[24]. Al­Dhahabi, Tahdhib al­Tahdhib, MS.; Tadhkirat al­huffaz, i, 315.

[25]. Al­`Asqalani, Tahdhib al­Tahdhib, vi, 56.

[26]. Ibid., ii, 178.

[27]. Ibid., viii, 63.

[28]. Al­Kashif, iii, 82.

[29]. Tahdhib al­Tahdhib, ii, 445.

[30]. Ibid., iii, 329.

[31]. Al­Tabaqat, vi, 355.

[32]. Tahdhib al­Tahdhib, viii, 300.

[33]. Ibid, vi, 413.

[34]. Ibid., x, 230.

[35]. Ibid., iii, 196.

[36]. Ibid., ii, 128.

[37]. Ibid, viii, 411.

[38]. Ibid, vii, 382.

[39]. Ibn Sa`d, al­Tabaqat, vi, 388.

[40]. Al­Dhahabi, Tadhkirat al­huffaz, 290.

[41]. Al­Khatib al­Baghdadi, Ta'rikh Baghdad, xi, 356.

[42]. Tahdhib al­Tahdhib, vii, 288.

[43]. Ibid., xi, 6.

[44]. Al­Dhahabi, al­Kashif, ii, 214 and Mizan al­'i`tidal, iv, 284.

[45]. Ibid., vi, 331; Ibn Hajar, Ta`jil al­manfa`ah, 301.

[46]. Tahdhib al­Tahdhib, vii, 155.

[47]. Ibid, iii, 406.

 


 

  Third/Ninth Century:

95. Muhammad ibn `Abd Allah Abu Ahmad al­Zubayri al­Habbal al­Kufi (d. 203/818).

In Musnad Ahmad (v, 189) from him, from Sharik, from al­Rukayn, from al­Qasim ibn Hassan from Zayd ibn Thabit. Tawthiq by Ibn Mu`in and al­`Ijli. [1]

96. Abu `Amir `Abd al­Malik ibn `Amr ibn Qays al­`Aqadi al­Basri (d. 204/819).

In Ibn al­Maghazili (al­Manaqib), from him, from Muhammad ibn Talhah, from al­'A`mash, from `Atiyyah, from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by Ibn Mu`in, al­Nasa'i, Ibn Sa`d, `Uthman al­Darimi, Abu Hatim and Ibn Hajar. [2]

97. Ja`far ibn `Awn al­Makhzumi al­Kufi (d. 206/821).

In `Abd ibn Hamid al­Kashshi (Musnad, MS. 894, F.40, Ayasofia Library), al­Darimi (Sunan, x, 113), al­Bayhaqi (Sunan, ii, 148, vii, 30) and others, from him, from Abu Hayyan al­Taymi. Tawthiq by Ibn Mu`in, Ibn Sa`d and Ibn Qani`. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [3]

98. Yazid ibn Harun al­Wasiti (d. 206/821).

In al­Muhamili (al­'Amali, MS. F.38), from him, from Zakariyya ibn Abi Za'idah. Tawthiq by Ibn al­Madini, Ibn Mu`in, al­`Ijli, Abu Hatim, Ya`qub ibn Shaybah and Ibn Qani`. [4]

99. Al­'Aswad ibn `Amir Shadhan al­Wasiti (d. 205/820).

In Musnad Ahmad (iv, 371) from him, from Isra'il ibn `Uthman, from `Ali ibn Rabi`ah from Zayd ibn Arqam. Tawthiq by Ibn al­Madini, Ibn Hajar and al­Suyuti. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [5]

100. Ya`la ibn 'Ubayd al­Tanafisi (d. 209/824).

In al­Bayhaqi (Sunan, x, 113), from him, from Abu Hayyan al­Taymi from Zayd ibn Arqam. Tawthiq and tasdiq by Ibn Mu`in and Abu Hatim. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [6]

101. `Ubayd Allah ibn Musa al­`Absi al­Kufi (d. 213/828).

In al­Bazzaz, al­Fasawi (al­Ma`rifah wa al­ta'rikh, i, 536), Abu Bakr al­Ji`abi (Kitab al­Talibiyyin), al­Sakhawi (al­'Istijlab, MS. F.24), al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn, ii, F.87), from him, from his father, Isra'il ibn Yunus and Sharik ibn `Abd Allah from Abu Isra'il and Fudayl ibn Marzuq. Tawthiq by Ibn Sa`d, al­Dhahabi, al­Jazari, Ibn Mu`in, al­Qadi Asad, Abu Hatim, al­`Ijli and Ibn `Adi. [7]

102. Talid ibn Sulayman al­Muharibi al­Kufi.

In Ahmad ibn Hanbal's al­Fada'il, `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal, from Isma`il ibn Musa ibn bint al­Sadi, from him, from Abu al­Jahhaf, from `Atiyyah from Abu Sa`id al­Khudri.

103. Hashim ibn al­Qasim Abu al­Nasr (Nadr) al­Kinani al­Baghdadi (d. 207/822).

In Ibn Sa`d (al­Tabaqat, ii,194) from him, from Muhammad ibn Talhah, from al­'A`mash, from `Atiyyah, from Abu Sa`id. Tawthiq by Ibn Sa`d, Ibn Mu`in and al­`Ijli. [8]

104. Yahya ibn Hammad ibn Abi Ziyad al­Shaybani al­Basri (d. 215/830).

In al­Nasa'i (al­Khasa'is), al­Hakim (al­Mustadrak), and al­Khwarazmi (al­Manaqib), from Muhammad ibn al­Muthanna, from him, Abu `Awanah, from Sulayman, from Habib ibn Abi Thabit, from Abu al­Tufayl, from Zayd ibn Arqam. Tawthiq by Ibn Sa`d, [9] Abu Hatim, al­Dhahabi and Ibn Hajar. [10]

105. Abu Ghassan al­Nahdi Malik ibn Isma`il al­Kufi (d. 219/834).

In al­Tahtawi (Mushkil al­'athar, iv, 268), from Fahd ibn Sulayman, from him, from Israz ibn Yunus al­SabiS. Tawthiq by Ya'qub ibn Shaybah, Ibn Numayr, Abu Hatim and al­Nasa'i. Mentioned in alThiqat by Ibn Hibban.7s

106. Muhammad ibn Sa`id ibn Sulayman ibn al­'Isfahani (d. 220/835).

In al­`Uqayli (al­Du`afa', vi, MS. F.104) from Muhammad ibn Isma`il, from him, from Hatim ibn Isma`il, from Ja`far ibn Muhammad (A), from his father (A), from Jabir. Tawthiq by al­Nasa'i, mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [12]

107. Muhammad ibn Kathir al­`Abdi al­Basri (d. 223/837)

In al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn, ii, MS. F.86) and al­Sakhawi (al­'Istijlab, MS. F.22), from him, from Fitr ibn Khalifah and Abu al­Jarud, from Abu al­Tufayl. Tawthiq by Ahmad ibn Hanbal and Abu Hatim. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [13]

108. Sa`id ibn Sulayman al­Wasiti al­Baghdadi (d. 225/839).

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, iii, No. 3052) from Ahmad ibn al­Qasim, from him, from Zayd ibn al­Hasan al­Anmati, from Ma`ruf ibn Kharrabudh, from Abu al­Tufayl; from Hudhayfah ibn Usayd. Tawthiq by Ibn Sa`d, Abu Hatim, al­`Ijli and Ibn Hibban. [14]

109. `Abd Allah ibn Bukayr al­Ghanawi.

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, iii, No. 2681) from Mutayyan, from Ja`far ibn Hamid, from him, from Hakim ibn Zubayr; from Abu al­Tufayl from Zayd ibn Arqam. Mentioned by Ibn Hibban in al-Thiqat. Tasdiq by al­Saji. [15]

110. Abu Ja`far Muhammad ibn Habib al­Hashimi al­Baghdadi (d. 215/830).

In his book al­Munammaq, p. 9. An eminent scholar and author of several books; has been considered thiqah by al­Suyuti. [16]

111. Sa`id ibn Mansur al­Khurasani (d. 227/841).

In his Sunan with his isnad from Zayd ibn Thabit, as cited in Kanz al­`ummal, i, 47. Tawthiq by Ibn Numayr, Ibn Khirash, Abu Hatim, Ibn Qani` and al­Dhahabi; al­Khalili considers his tawthiq unanimous. [17] A leading traditionist.

112. Dawud ibn `Amr al­Dabbi al­Baghdadi (d. 228/842).

In Abu Bakr al­Bazzaz (Musnad; see 136) and al­`Asqalani (Zawa'id Musnad al­Bazzaz, see under Ahmad ibn al­Mansur) from Ahmad ibn al­Mansur al­Ramadi, from him, from Salih ibn Musa ibn `Abd Allah, from `Abd al­`Aziz ibn Rafi`, from Abu Salih from Abu Hurayrah. Tawthiq by Ibn Qani` and Abu al­Qasim al­Baghawi. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [18]

113. `Ammar ibn Nasr al­Maruzi al­Baghdadi (d. 229/843).

In Abu Nu`aym (Hilyat al­'awliya', ix, 64) from `Abd Allah ibn Ja`far, from Ahmad ibn Yunus al­Dabbi, from him, from Ibrahim ibn al­Yasa`, from Ja`far ibn Muhammad (A), from his father (A), from his grandfather (A), from `Ali (A). Tawthiq and tasdiq by Abu Hatim and Ibn Mu`in. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [19]

114. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Sa`d al­Zuhri al­Basri (d. 230/844).

In al­Suyuti (al­Durr al­manthur, ii, 60), from him with his isnad from Abu Sa`id al­Khudri. A leading historian and scholar, his tawthiq and tasdiq has been done by Ibn Khallikan, Abu Hatim and Ibn Hajar. [20]

115. Abu Muhammad Khalaf ibn Salim al­Mukharrimi al­Muhallabi al­Sindi al­Baghdadi (d. 231/845).

In al­Hakim (al­Mustadrak, iii, 109) and al­Khwarazmi (al­Manaqib) from Salih ibn Muhammad al­Hafiz al­Baghdadi, from him, from Yahya ibn Hammad, from Abu `Awanah, from al­'A`mash, from Habib ibn Abi Thabit, from Abu al­Tufayl, from Zayd ibn Arqam. Tawthiq and tasdiq by Ibn Hibban, Ibn Mu`in, Ya`qub ibn Shaybah, al­Nasa'i and Hamzah al­Kinani. [21]

116. Minjab ibn al­Harith al­Tamimi al­Kufi (d. 231/845).

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, iii, No. 2678) from him, from `Ali ibn Musahhar (88). Among the rijal of Muslim and Ibn Majah. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [22]

117. Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad, Abu Khaythamah al­Nasa'i (d. 234/848).

In Sahih Muslim (ii, 237­238) from him, and Shuja` ibn Makhlad from Ibn `Ulayyah (72), from Yazid ibn Hayyan (56), from Zayd ibn Arqam. Tawthiq by al­Sam`ani, Ibn Mu`in, al­Husayn ibn Fahm, Abu Bakr al­Khatib, al­Nasa'i, Ibn Qani`, Ya`qub ibn Shaybah, Abu Hatim, Ibn Waddah and Ibn Hibban. [23]

118. Abu al­Fadl Shuja` ibn Makhlad al­Fallas al­Baghawi al­Baghdadi (d. 235/849).

In Sahih Muslim; see 117 above. Tawthiq by al­Husayn ibn Fahm, Ibn Qani`; Abu Zur`ah, Ahmad, and al­Dhahabi. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [24]

119. Abu Bakr `Abd Allah ibn Muhammad, known as Ibn Abi Shaybah al­Kufi (d. 235/849).

In Sahih Muslim from him,from Muhammad ibn Fudayl (73), from

Zayd ibn Arqam. Also in his own Musannaf from Jabir. He is one of the great scholars. Tawthiq and tasdiq by al­`Ijli, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu`in, Abu Zur`ah and others. [25]

120. `Abd al­Rahman ibn Salih al­'Azdi al­Kufi (d. 235/849), settled in Baghdad.

In al­Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, ii, no. 2679) from Mutayyan, from him, from Salih ibn Abi al­'Aswad (84). Tawthiq by Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mu`in and Musa ibn Harun. [26]

121. Bishr ibn al­Walid al­Kindi (d. 238/852).

In al­Khwarazmi (Maqtal al­Husayn, i, 104) and al­Hamawi (Fara'id al­simtayn, al­simt al­thani, bab 54). The former from Muhammad ibn al­Musili, from him, from Muhammad ibn Talhah (67). The latter from Abu Tahir, from al­Baghawi, from him. Tawthiq by Abu Dawud and al­Darqutni. [27]

122. Muhammad ibn Bakkar ibn al­Rayyan al­Hashimi al­Baghdadi (d. 238/852).

In Sahih Muslim from him. See Sa`id ibn Masruq (59). Tawthiq by Ibn Mu`in, al­Darqutni and al­`Asqalani. [28]

123. Abu Ya`qub Ishaq ibn Ibrahim, known as Ibn Rahwayh (d. 238/852).

In al­Sakhawi (al­'Istijlab), al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn), Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir (Wasilat al­ma'al), Muslim (Sahih) and (al­Dhurriyyat al­tahirah), from him, from him, from `Ali (A) and Zayd ibn Arqam. A great scholar, author of a famous Musnad, teacher of al­Bukhari, Muslim and al­Tirmidhi. One of the Imams of hadith and fiqh. It was he who inspired al­Bukhari into writing his Sahih. [29]

124. Abu Muhammad Wahban ibn Baqiyyah ibn `Uthman al­Wasiti (d. 239/853).

In Ibn al­Maghazili's al­Manaqib. Tawthiq by Ibn Mu`in, al­`Ijli, Abu Zur`ah, Ibn Hajar and others. [30]

125. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al­Shaybani (d. 241/855).

He has narrated Hadith al­Thaqalayn through various chains of transmission, with varying wordings from Abu Sa`id al­Khudri and Zayd ibn Arqam (Musnad Ahmad, iii, 14, 17, 26, 59, 371, 181, 182). He is one of the Imams of Ahl al­Sunnah in hadith and fiqh.

126. Ja`far ibn Hamid al­Qarashi al­Kufi (d. 240/854).

In al­Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, iii, No. 2681) from Mutayyan, from him, from `Abd 'Allah ibn Bukayr al­Ghanawi, from Hakim ibn Jubayr, from Abu al­Tufayl, from Zayd ibn Arqam. Among the rijal of Muslim. Tawthiq by Ibn Hibban al­Busti, al­Dhahabi, and Ibn Hajar. [31]

127. Isma`il ibn Musa al­Fazari ibn Bint al-Suddi al­Kufi (d. 245/859).

In Ahmad ibn Hanbal's Fada'il `Ali; see (102). Tasdiq by Abu Hatim and Abu Dawud. [32]

128. Sufyan ibn Waki` ibn al­Jarrah (d. 247/861).

In al­Hafiz Abu Ya`la (Musnad), from him, from Muhammad ibn Fudayl, from `Abd al­Malik ibn Abi Sulayman, from `Atiyyah, from Abu Sa`id al­Khudri. Among the rijal of al­Tirmidhi and Ibn Majah. Tasdiq by Ibn Hibban. [33]

129. Nasr ibn `Abd al­Rahman ibn Bakkar al­Baji al­Kufi al­Washsha' (d. 248/862).

In al­Tirmidhi (Sahih), from him, from Zayd ibn al­Hasan, from Ja`far ibn Muhammad (A); from his father (A), from Jabir. Also in al­Hakim al­Tirmidhi (Nawadir al­'usul) and al­Tabarani (see 166) from him.

130. Abu Muhammad `Abd ibn Hamid al­Kissi (or al­Kashshi) (d. 249/863).

In his Musnad (see 97) from Zayd ibn Thabit; also as mentioned by al­Suyuti (Ihya' al­mayyit bi dhikr fada'il Ahl al­Bayt, 12), al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn), al­Shaykhani al­Qadiri (al­Sirat al­sawi), and Mirza Muhammad Khan al­Badakhshi (Miftah al­najah). Also from him from Zayd ibn Arqam in al­Suyuti (al­Jami` al­saghir; Sharh by al­Munawi, ii, 174­175) and `Ali al­Muttaqi (Kanz al­`ummal). Author of Musnad and Tafsir, he is one of the Imams of the Ahl al­Sunnah. [34]

131. `Abbad ibn Ya`qub al­Rawajini al­'Asadi (d.250/864).

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­saghir, i, 131) from al­Hasan ibn Muhammad ibn Mus`ab al­'Ushnani al­Kufi, from him, from `Abd al­Rahman al­Mas`udi, from Kathir al­Nawa', from `Atiyyah, from Abu Sa`id.

132. Nasr ibn `Ali ibn Nasr ibn `Ali al­Jahdami al­Basri (d. 250/ 864).

In al­Hakim al-Tirmidhi (al­Mu`jam al­saghir, i, 131) from him, from Zayd ibn al­Hassan, from Ma`ruf ibn Kharrabudh al­Makki, from Abu al­Tufayl from Hudhayfah ibn Usayd al­Ghifari. A leading scholar, his tawthiq has been done by al­Sam`ani, Ibn Khirash, al­Nasa'i, al­Dhahabi and others. [35]

133. Muhammad ibn al­Muthanna Abu Musa al­`Anzi (d. 252/ 866).

In al­Nasa'i (al­Khasa'is), from him, from Yahya ibn Hammad (see 104). Among the rijal of Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu `Isa and al­Nasa'i. Tawthiq by al-Sam`ani, Muhammad ibn Yahya al­Nishaburi, Abu Hatim, lbn Hibban, al­Khatib, al­Dhahabi and Ibn Hajar. [36]

134. Muhammad ibn Yazid, Akhu Karkhwayh al­Wasiti (d. 246/860).

In al­Muhamili (al­'Amali) from Yazid ibn Harun (98). Tawthiq by al­Khatib. [37]

135. Yusuf ibn Musa al­Qattan (d. 253/867).

In Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah's Sahih (MS. 348, Maktabat Sultan Ahmad, Istanbul) from him, from Jarir ibn `Abd al­Hamid, from Muhammad ibn Fudayl, from Yahya ibn Sa`id al­Taymi, from Yazid ibn Hayyan, from Zayd ibn Arqam. Among the rijal of al­Bukhari, Abu Dawud, al­Tirmidhi and Ibn Majah. Tawthiq by Ibn Khuzaymah and others. Mentioned by Ibn Hibban in al­Thiqat. [38]

136. Ahmad ibn al­Mansur al­Ramadi (d. 265/878).

In Abu Bakr al­Bazzaz (Musnad, MS. 578, Maktabat Murad, Istanbul), from him, from Dawud ibn `Umar, from Salih ibn Musa ibn `Abd Allah from `Abd al­`Aziz ibn Rafi`, from Abu Salih from Abu Hurayra. Tawthiq by Abu Hatim and al­Darqutni. [39]

137. Abu Muhammad `Abd Allah ibn `Abd al­Rahman al­Darimi al­Samarqandi (d. 255/869).

In his Musnad, as mentioned by al­Sakhawi in al­'Istijlab. Author of al­Musnad, Tafsir and al­Jami`. A leading scholar (imam). Tawthiq by al-Sam`ani, al­Dhahabi and al­`Asqalani. [40]

138. `Ali ibn al­Mundhir al­Tariqi al­Kufi (d. 256/870).

In al­Tirmidhi (Sahih) and Ibn al­'Athir (Usd al­ghabah), from him from Abu Sa`id (see 63). Tawthiq by Ibn Abi Hatim, Ibn Numayr an al­Dhahabi. [41]

139. Muslim ibn Hajjaj al­Qushayri al­Nishaburi (d. 261/874).

In his Sahih narrates it through various chains of transmission. He is one of the imams of the Ahl al­Sunnah in hadith, and his Sahih has been preferred to al­Bukhari's by some major scholars, among them Abu `Ali al­Nishaburi.

140. Ahmad ibn Yunus Abu al­`Abbas al­Dabbi (d. 268/881)

In Abu Nu`aym (Hilyat al­'awliya', ix, 64) from `Abd Allah ibn Ja'far, from him, from `Ammar ibn Nasr (see 113). Tawthiq mentioned by al­Khatib and Abu Nu`aym. [42]

141. Ibrahim ibn Marzuq ibn Dinar (d. 270/883).

In Abu Ja`far al­Tahawi (Mushkil al­'athar, ii, 307) and al­Dulabi (al-Dhurriyyat al­tahirah, 186) from him, from Abu `Amir al­`Aqadi (96) from Kathir ibn Zayd (81), from Muhammad ibn `Umar ibn `Ali (77), from his father, from `Ali (A). Tawthiq by al­Darqutni, Ibn Yunus, Ibn Hatim, Ibn Hibban and Sa`id ibn `Uthman. [43]

142. Al­Husayn ibn `Ali ibn Ja`far.

In al­Bazzaz (Musnad, MS. F.75), from him, from `Ali ibn Thabit, from Sufyan ibn Sulayman from Abu Ishaq from al­Harith from `Ali (A). Among the rijal of Abu Dawud, al­Nasa'i and al­Bazzaz. [44]

143. Muhammad ibn `Abd al­Wahhab Abu Ahmad al­Farra' (d. 272/885).

In al­Bayhaqi (Sunan, ii, 148) from al­Hakim, from al­Hasan ibn Ya`qub, from him, from Ja`far ibn `Awn, from Yahya ibn Sa`id, from Yazid ibn Hayyan from Zayd ibn Arqam. Again in al­Bayhaqi (op. cit., vii, 30) from Abu Zakariyya Yahya ibn Ibrahim, from Abu `Abd Allah Muhammad ibn Ya`qub, from him, from Ja`far ibn `Awn. Tawthiq by al­Nasa'i and Ibn Hibban. Among the rijal of Muslim, al­Bukhari, Ibrahim, Ibn Abi Talib and Ibn Khuzaymah. [45]

144. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al­Qazwini (d. 273/886).

AI­Kanji (Kifayat al­talib, 53) mentions his narration of Hadith al­Thaqalayn. He is one of the imams of hadith and his Sunan is counted among the Six Sihah.

145. Abu Dawud Sulayman ibn Ash`ath al­Sijistani (d. 275/888).

Al­Kanji (Kifayat al­talib, 53) mentions his narration of the hadith. He is also one of the imams of hadith and a leading traditionist of his era.

146. Abu Qalabah `Abd al­Malik ibn Muhammad al­Raqqashi al­Basri (d. 276/889).

In al­Hakim (al­Mustadrak, ii, 193), from Abu al­Husayn Muhammad ibn Ahmad, from him, from Yahya ibn Hammad, from Abu `Awanah, from al­'A`mash, from Habib ibn Abi Thabit from Abu al­Tufayl from Zayd ibn Arqam. Tawthiq and tasdiq by Ibn Hibban, al­Darqutni, and Abu Dawud. [46]

147. Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi al­'Awwam ibn Yazid ibn Dinar al­Riyahi al­Tamimi (d. 276/889).

In Ibn al­Maghazili (al­Manaqib, 234­236). Tasdiq by al­Darqutni. [47]

148. Al­Hafiz Ya`qub ibn Sufyan al­Fasawi (d. 277/890).

In his al­Ma`rifah wa al­ta'rikh, i, 536­538, narrates the hadith through 8 chains from four Sahabah: Zayd ibn Arqam, Abu Sa`id, Zayd ibn Thabit and Abu Dharr al­Ghifari. An eminent historian and traditionist (imam), al­Tirmidhi, al­Nasa'i, Ibn Khuzaymah, Abu `Awanah al­'Asfara'ini and Ibn Abi Dawud have narrated from him. Ibn Hibban has mentioned him in al-Thiqat. [48]

149. Ibrahim ibn Ishaq, al­Qadi Abu Ishaq al­Zuhri (d. 277/890).

In al­Bayhaqi (Sunan, x, 113), from Abu Muhammad Janah ibn Nadhir, from Abu Ja`far Muhammad ibn `Ali ibn Dahim al­Shaybani, from him, from Ja`far ibn `Awn (97), from Ya`la ibn `Ubayd (100). Tawthiq by al­Khatib. [49]

150. Abu `Isa Muhammad ibn `Isa ibn Sawrah al­Tirmidhi (d. 279/ 892).

In his Sahih (ii, 219, 220) narrates it through several chains of transmitters from Jabir, Abu Dharr, Abu Sa`id, Zayd ibn Arqam and Hudhayfah ibn Usayd. He is one of the imams of hadith and his Sahih one of the Six Sihah.

151. Abu Bakr `Abd Allah ibn Muhammad ibn `Ubayd al­Baghdadi, known as Ibn Abi al­Dunya (d. 281/894).

In his book Fada'il al­Qur'an, MS. Tawthiq and tasdiq by Ibn Abi Hatim, al­Dhahabi and al­Kutubi. [50]

152. Abu `Abd Allah Muhammad ibn `Ali al­Hakim al­Tirmidhi (d. 285/898).

In his Nawadir al­'usul, 68-69, through 2 asanid from Jabir and Hudhayfah ibn Usayd.

153. Abu Bakr Ahmad ibn `Amr ibn Abi `Asim al­Nabil, known as Ibn Abi `Asim al­Shaybani (d. 287/900).

In his Kitab al­Sunnah, as mentioned by al­Suyuti in al­Budur al­safirah `an umur al­'akhirah, from Zayd ibn Thabit; and from `Ali (A), as mentioned in Kanz al­`ummal, xv, 122.

154. Abu `Abd al­Rahman `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal al­Shaybani (d. 290/902).

In Ziyadat al­Musnad from his father, from Zayd ibn Thabit; in al­Mustadrak (iii, 109) from his father, from Zayd ibn Arqam; in Yanabi` al­mawaddah, 32, from him, from Abu Sa`id and Zayd ibn Arqam. Son of Imam Ahmad and an eminent scholar of his era; tawthiq by al­Khatib and al­Dhahabi. [51]

155. Muhammad ibn al­Fadl, Abu Ja`far al­Saqati (d. 288/900).

In al­Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, iii, No. 2680), from him, from Sa`id ibn Sulayman, from Zayd ibn al­Hasan al­'Anmati (93). Tawthiq and tasdiq by al­Darqutni and al­Khatib. [52]

156. Fahd ibn Sulayman al­Nahhas al­Misri.

In al­Tahawi (Mushkil al­'athar, iv, 368) from him, from Abu Ghassan Malik ibn Isma`il al­Nahdi.

157. Abu al­`Abbas Ahmad ibn Yahya al­Shaybani al­Baghdadi, known as Tha`lab (d. 291/904).

In al­'Azhari (Tahdhib al­lughah, ix, 78). A great traditionist, grammarian and man of letters. Tawthiq by al­Khatib. [53]

158. Abu Bakr Ahmad ibn `Umar ibn `Abd al­Khaliq al­Bazzaz (d. 292/905).

In his Masnad through two chains from Abu Hurayrah and `Ali (A) see 89, 112, 136. One of the leading traditionists.

159. Abu Nasr Ahmad ibn Sahl al­Faqih al­Qabbani (d. 292/904).

In al­Hakim (al­Mustadrak, iii, 109), from him, from Salih ibn Muhammad, from Khalaf ibn Salim al­Mukharrimi from Yahya lbn Hammad, from Abu `Awanah, from al­'A`mash, from Habib ibn Thabit, from Abu Tufayl, from Zayd ibn Arqam. Al­Hakim has narrated many traditions from him in al­Mustadrak and mentions him with great respect.

160. Ahmad ibn al­Qasim al­Jawhari (d. 293/905).

In al­Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, iii, no. 3052), from him, from Sa`id ibn Sulayman al­Wasiti from Zayd ibn al­Hasan al­'Anmati, from Ma`ruf ibn Kharrabudh, from Abu Tufayl from Hudhayfah ibn Usayd. Tawthiq by al­Khatib. [54]

161. Al­Hafiz Salih ibn Muhammad Jazarah (d. 294/906).

In al­Hakim (al­Mustadrak, iii, 109) see 159. One of the leading traditionists of his age. Tawthiq by al­Khatib. [55]

162. Ahmad ibn Yahya al­Hulwani (d. 296/908).

In al­`Uqayli (Kitab al­du`afa', MS. 362, Dar al­Kutub al­Zahiriyyah, Damascus, vi, F. 104), from him from `Abd Allah ibn Dahir, from `Abd Allah ibn `Abd al­Quddus, from al­'A`mash, from `Atiyyah, from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by al­Dhahabi. [56]

163. Al­Hafiz Abu Ja`far Mutayyan, Muhammad ibn `Abd Allah ibn Sulayman (d. 297/909).

In al­Tabarani (al­Mu`jam al­kabir, Nos. 2680, 2683, 3052) from him. One of the leading traditionists. Tawthiq by al­Darqutni; see al­Dhahabi, Tadhkirat al­huffaz, 662.

_________________________________________________________________________

 [1]. Al­Dhahabi, Tadhhib al­Tahdhib, MS.

[2]. Al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal, Ms.; Tahdhib al­Tahdhib, vi, 409; Taqrib al­Tahdhib, i, 521.

[3]. Tahdhib al­Tahdhib, ii, 101; al­Tabaqat, vi, 396.

[4]. Tahdhib al­Tahdhib, xi, 366.

[5]. Ibid., i, 304; Taqrib al­Tahdhib, i, 76; Tabaqat al­huffaz, 155.

[6]. Tahdhib al­Tahdhib, i, 402.

[7]. Al­Tabaqat, vi, 400; al­Kashif, ii, 234; Tahdhib al­Tahdhib, vii, 50.

[8]. Al­Tabaqat, vii, 355; Ta'rikh Baghdad, xiv, 64.

[9]. Al­Mizzi, Tahdhib al­Kamal

[10]. Tahdhib al­Tahdhib; al­Kashif, iii, 253; Taqrib al­Tahdhib, ii, 346.

[11]. Tahdhib al­Tahdhib, x, 3.

[12]. Ibid., ix, 188.

[13]. Ibid., ix, 417.

[14]. Al­Tabaqat, vii, 340; Tahdhib al­Tahdhib, iv, 43.;

[15]. Lisan al­mizan, iii, 264.

[16]. Baghyat al­wi`a', 29­30.

[17]. Tahdhib al­Tahdhib, iv, 89; Tadhkirat al­huffaz, 416.

[18]. Tahdhib al­Tahdhib, iii, 195.

[19]. Ta'rikh Baghdad, xii, 255; Tahdhib al­Tahdhib, vii, 407.

[20]. Wafayat al­'a`yan, iii, 473; al­'lbar, i, 407; Tabaqat al­huffaz, 183.

[21]. Tahdhib al­Tahdhib, iii, 152.

[22]. Ibid., ii, 297.

[23]. Ibid., 342; al­Sam`ani, al-'Ansab, under 'al­Nasa'i'

[24]. Tahdhib al­Tahdhib, iv, 312; al­Kashif, ii, 5.

[25]. Al­Dhahabi, Siyar a`lam al­nubala', MS.

[26]. Tahdhib al­Tahdhib, vi, 197.

[27]. Ta'rikh Baghdad, vii, 80­84.

[28]. Tahdhib al­Kamal, MS; Taqrib al­Tahdhib, ii, 147.

[29]. Tabaqat al­Shafi`iyyah, ii, 83; Tahdhib al­Tahdhib, i, 216; Huda al­sari.

[30]. Tahdhib al­Kamal, MS; Tahdhib al­Tahdhib, MS.; Taqrib al­Tahdhib, ii, 337.

[31]. Tahdhib al­Tahdhib, ii, 87; al­Kashif, i, 184; al­Khazraji, al­Khulasah, i, 166.

[32]. Tahdhib al­Tahdhib, i, 335.

[33]. Ibid., iv, 123.

[34]. Ibid., vi, 455; Tadhkirat al­huffaz, ii, 534; Mir`at al­jinan, ii, 155; Taqrib al­Tahdhib, i, 529.

[35]. Al-Sam`ani, al­'Ansab; al­Dhahabi, Tahdhib al­Tahdhib, MS; Tadhkirat al­huffaz, ii, 519; al­'lbar, i, 457.

[36]. Al­'Ansab, under al­Ghanzi, Tahdhib al­Kamal, MS; Tahdhib al­Tahdhib; Tadhkirat al­huffaz, ii, 152; al­Kashif, iii, 93; Taqrib al­Tahdhib, ii, 204.

[37]. Ta'rikh Baghdad, iii, 374.

[38]. Tahdhib al­Tahdhib, xi, 425.

[39]. Ibid., i, 83.

[40]. Al­'Ansab; Tadhkirat al­huffaz, ii, 535; al­Kashif, i, 103; Taqrib al­Tahdhib, i, 429.

[41]. Tahdhib al­Kamal, MS; al­Kashif, ii, 296.

[42]. Akhbar Isfahan, i, 81; Ta'rikh Baghdad, v, 223.

[43]. Tahdhib al­Tahdhib, i, 163.

[44]. Ibid., ii, 344.

[45]. Ibid., ix, 319.

[46]. Al­'Ansab, under 'al­Riqashi'; `Abd al­Ghani al­Maqdisi, al­Kamal, MS.

[47]. Al­'Ansab, under al­Riyahi.

[48]. Tahdhib al­Tahdhib, xi, 385; Tadhkirat al­huffaz, i, 582; al­'lbar, ii, 58.

[49]. Ta'rikh Baghdad, vi, 25.

[50]. Tadhkirat al­huffaz, ii, 677; Tabaqat al­huffaz, 294; Fawat al­Wafayat, ii, 228.

[51]. Tadhkirat al­huffaz, ii, 665; Tahdhib al­Tahdhib, v, 141; Tabaqat al­huffaz, 288.

[52]. Ta'rikh Baghdad, iii, 153.

[53]. Tabaqat al­huffaz; 290.

[54]. Ta'rikh Baghdad, iv, 349.

[55]. Ibid, ix, 322 ­ 328.

[56]. Al­'lbar, ii, 106

 


 

 Fourth/Tenth Century:

164. AI-Hafiz, al­Hasan ibn Sufyan al-Nasawi (d. 303/915).

In Abu Nu`aym (Hilyat al­'awliya', i, 355). Tawthiq by al-Dhahabi. [1]

165. Abu `Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu`ayb ibn `Ali al-Nasa'i (d. 303/915).

In his al-Khasa'is, p.95, from Muhammad ibn al-Muthanna (see 104). A leading scholar and traditionist.

166. Al-Hafiz Abu Yahya Zakariyya ibn Yahya al-Saji (d. 306/919).

In al-Tabarani (al-Mu`jam al-kabir, iii, Nos. 2680, 3052), from him, from Nasr ibn `Abd al-Rahman al-Washsha' (see 129). The leading traditionist of Basrah during his days. [2]

167. Abu Ya`la Ahmad ibn al-Muthanna' ibn Yahya' al-Tamimi al­Musali (d. 307/919).

In al­Suyuti (Ihya' al-mayyit, 12), al-Sakhawi (al-'Istijlab), al­Samhudi (Jawahir al­`iqdayn), Ahmad ibn al-Fadl ibn Ba Kathir (Wasilat al­ma`al), and al-Badakhshani (Miftah al-naja). A highly respected scholar. [3]

168. Abu Khubayb al-`Abbas ibn Ahmad al-Birti (d. 308/920).

In Ibn `Asakir (Ta'rikh, i, 45), from Abu Bakr Muhammad ibn al­Husayn al-Mazrafi, from Abu al-Husayn Muhammad ibn al­Muhtadi, from Abu al-Hasan `Ali ibn `Umar, from him, from Zayd ibn al-Hasan al-'Anmati (193). Tawthiq by al-Khatib. [4]

169. Abu Ja`far Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310/922).

In `Ali al-Muttaqi al-Hindi (Kanz al-`ummal, xv, 19, xvl, 252, 253) from him, from Zayd ibn Arqam, Abu Sa`id al-Khudri and `Ali (A). He is one of the greatest historians, exegetes and legists.

170. Abu Bishr Muhammad ibn Ahmad al-Dulabi (d. 310/922).

In his al-Dhurriyyat al-tahirah, 168 (Qumm, 1407) from Ibrahim ibn Marzuq, from Abu `Amir al-`Aqadi, from Kathir ibn Zayd, from Muhammad ibn `Umar ibn `Ali, from `Ali (A). One of the leading traditionists and historians of his era.

171. Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah al­Nishaburi (d. 311/923).

In his Sahih, as mentioned by al-Sakhawi, op. cit. One of the imams of hadith.

172. Abu Bakr Muhammad ibn Muhammad ibn Sulayman ibn al­Harith, Ibn al-Baghandi al-Wasiti (d. 312/924).

In Ibn al-Maghazili (al­Manaqib, 234). Tawthiq by al-Khatib. [5]

173. Abu `Awanah Ya`qub ibn Ishaq ibn Ibrahim ibn Zayd alNishaburi al-'Isfarayini (d. 316/928).

In his book al-Musnad al-sahih, as mentioned by al-Shaykhani al­Qadiri in al-Sirat al-sawi. A leading traditionist of his era. [6]

174. Abu Bakr ibn Abi Dawud `Abd Allah ibn Sulayman al­Sijistani (d. 316/928).

In al-Tahawi (Mushkil al-'athar, iv, 368), from him. A leading scholar of Iraq in his time. [7]

175. Al-Hasan ibn Musallim ibn al-Tabib al-San`ani.

In al-Tabarani (Mu`jam shuyukhih, i, 135) from him.

176. Abu al-Qasim `Abd Allah ibn Muhammad ibn `Abd al-`Aziz al-Baghawi (d. 317/929).

In al-Hamawi, Fara'id al-simtayn, ii, 272.

177. Al-Hafiz al-Tahawi, Abu Ja`far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah (d. 321/933).

In his Mushkil al-'athar, iv, 368, with two chains of transmission from Zayd ibn Arqam. A leading writer and scholar of his era. [8]

178. Abu Ja`far al-`Uqayli, Muhammad ibn `Amr ibn Hammad (d. 322/934).

In his Kitab al-du`afa' (MS. 362 in Dar al-Kutub al-Zahiriyyah, Damascus, F. 104) through three chains from Abu Sa`id and Jabir. A leading scholar of his age. [9]

179. Abu `Umar Ahmad ibn Muhammad ibn `Abd Rabbih al­Qurtubi (d. 328/939).

In his al-`Iqd al-farid. He is a well-known scholar of a high standing.

180. Abu Bakr Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Bashshar, known as Ibn al-'Anbari (d. 328/939).

In his al-Masahif, from Zayd ibn Arqam and from Zayd ibn Thabit. An eminent scholar. Tawthiq and tasdiq by Ibn Khallikan and al­Sam`ani. [10]

181. Abu `Abd Allah Husayn ibn Isma`il ibn al­Dabbi al-Muhamili (d. 330/941).

In his Amali, where he regards it as sahih, as mentioned by `Ali al­Muttaqi in Kanz al-`ummal (xv, 122-123). A great scholar (imam) of Baghdad. [11]

182. Abu al-`Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Sa`id, known as Ibn `Uqdah (d. 332/943).

In his Kitab al-wilayah, known as Kitab al-muwalat, through 8 chains, as mentioned by al­Sakhawi (op. cit.), al-Samhudi (op. cit), Ibn Ba Kathir (op. cit.) and al-Shaykhani a1-Qadiri (op. cit). An eminent scholar of his era.

183. Al-Hasan ibn Ya`qub, Abu al-Fadl al-Bukhari (d. 342/953).

In al-Bayhaqi (Sunan, ii, 148) from al-Hakim, from him, from Muhammad ibn `Abd al-Wahhab al-Farra' al-`Abdi. Also in Ibn `Asakir in Mu`jam shuyukhih (MS. F. 11). Tawthiq by al­Dhahabi. [12]

184. Abu `Abd AlIah Muhammad ibn Ya`qub ibn al-'Akhram al­Shaybani (d. 344/955).

In al-Bayhaqi (Sunan, vii, 30) from him, from Abu Ahmad al­Farra'. Author of a voluminous Musnad. An eminent traditionist from Nishabur.

185. Abu Muhammad `Abd Allah ibn Ja`far al-'Isfahani (d. 346/957).

In Abu Nu`aym (Hilyat al-'awliya', ix, 64) from him, from Ahmad ibn Yusuf al-Dabbi. Teacher of Abu Nu`aym, who reports from Abu `Umar al-Qattan that he saw `Abd Allah ibn Ja`far in a dream after his death. When asked, "How did God treat you?" he replied, "He forgave me and put me with the prophets in their station." [13]

186. Muhammad ibn Ahmad ibn Tamim al-Khayyat al-Qantari (d. 348/959).

In al-Hakim (al-Mustadrak, iii, 90) from him. Al-Hakim considers him thiqah and considers this narration of his as sahih.

187. Abu Ja`far Muhammad ibn `Ali ibn Duhaym al-Shaybani (d.351/962).

In al-Bayhaqi (Sunan, x, 113) from Abu Muhammad Janah ibn Nadhir, from him, from Ibrahim ibn Ishaq al-Zuhri. Also in al­Hakim (al­Mustadrak, iii, 533) from him, where he, and after him al-Dhahabi in his Talkhis, has regarded it as sahih. The qadi and traditionist of Kufah. [14]

188. Abu Muhammad Da`laj ibn Ahmad ibn Da`laj al-Sijzi al­Mu`addal (d. 315/962).

In al­Hakim (al-Mustadrak, iii, 109-110) from him, from Zayd ibn Arqam. A leading traditionist and legist of his era and author of al­Musnad al-kabir.

189. Abu Bakr Muhammad ibn `Umar ibn Muslim al-Tamimi, known as Ibn al-Ji`abi (d. 355/966).

In his book al-Talibiyyin, as mentioned by al-Sakhawi (al-'Istijlab) and al-Samhudi (Jawahir al-`iqdayn). A leading scholar.

190. Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Tabarani (d. 360/970).

In his works al-Mu`jam al-saghir, al-Mu`jam al-kabir and al­Mu`jam al­awsat with different chains. One of the imams of hadith.

191. Abu Bakr Ahmad ibn Ja`far ibn Hamdan ibn Malik ibn Shabib al-Qati`i (d. 368/978).

In al-Hakim (al-Mustadrak, iii, 109) from him, from Zayd ibn Arqam. A famous traditionist. [15]

192. Al-Hafiz Abu al-Shaykh Ibn Hayyan al-Busti al-'Isfahani (d. 369/979).

In his compilation of traditions (MS. No. 3637, F. 60, in Dar al­Kutub al-Zahiriyyah, Damascus) from Abu Sa`id. Tawthiq by Abu Nu`aym, Ibn al-'Athir, Ibn Mardawayh, Ibn al-`Imad and al­Dhahabi. [16]

193. Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad ibn Talhah al-'Azhari (d. 370/980).

In his Tahdhib al-lughah under `itrah, as mentioned in Lisan al­`Arab (iv, 538), and also under habl (Lisan al-`Arab, xi, 137). A legist and leading philologist and lexicographer (imam fi al­lughah). [17]

194. Muhammad ibn Ahmad ibn Balwayh (d. 374/984).

In al-Hakim (al-Mustadrak, iii, 109) from him, from `Abd Allah ibn Ahmad. Al-Hakim has considered his narration as sahih. Tawthiq, also, by Abu Bakr al-Barqani. [18]

195. Muhammad ibn Ahmad ibn Hamdan Abu `Amr al-Hiri (d. 376/986).

In Abu Nu`aym (Hilyat al-'awliya', i, 355) from him, from al-Hasan ibn Sufyan al-Nasawi. Also in al-Khwarazmi (Maqtal al-Husayn, i, 104) from `Abu al-`Ala', from Zahir al­Shahhani, from Abu Sa`id al-Ganjrudi, from him. Grammarian, legist and traditionist.

196. Abu al-Husayn Muhammad ibn al-Muzaffar ibn Musa ibn `Isa al-Baghdadi (d. 379/989).

In Ibn al-Maghazili (al-Manaqib, 236) from Abu Talib Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman, from him, from Zayd ibn Arqam. Tawthiq by al­Dhahabi, who calls him 'al-'imam al-thiqah' and al­Darqutni, al­Safadi, and al­Suyuti. [19]

197. `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hammuyah al­Hamawi al­Sarakhsi (d. 381/991).

In Ibn `Asakir, Mu`jam shuyukhih, MS. F. 205.

198. Abu al-Hasan `Ali ibn `Umar ibn Ahmad al-Darqutni (d. 385/ 995).

In Ibn Ba Kathir al-Makki (wasilat al-ma'al, MS.) from him from Umm Salamah. A leading scholar and traditionist (imam) of his era, legist and expert on rijal. [20]

199. Al-Hafiz Abu al-Hasan `Ali ibn `Umar ibn Shadhan al­Sukkari (d. 386/996).

In Ibn `Asakir (Ta'rikh Dimashq, ii, 45). Tawthiq by al-`Atiqi and al­Khatib. [21]

200. Abu Tahir Muhammad ibn `Abd al-Rahman al-Mukhallis al­Dhahabi (d. 393/1002).

In al-Hamawi (Fara'id al-simtayn, li, 272) from him, from Abu Sa`id al-Khudri. Tawthiq by al-Sam`ani. [22]

201. Abu Muhammad Sulayman ibn Dawud al-Baghdadi

In Manaqib Ahl al-Bayt, MS.

__________________________________________________________

[1]. Al-`Ibar, i, 355

[2]. Tadhkirat al-huffaz, 709.

[3]. Ibid, ii, 707; at al-`Ibar, ii, 124; Wafayat al-'a`yan, vii, 241; Mir'at al­jinan, ii, 243; Tabaqat al-huffaz, 306.

[4]. Ta'rikh Baghdad, xii, 152.

[5]. Tadhkirat al-huffaz, ii, 732.

[6]. Wafayat al-'a`yan, v, 436.

[7]. Ta'rikh Baghdad, ix, 464.

[8]. Tadhkirat al-huffaz, 808.

[9]. Ibid., 833.

[10]. Al-'Ansab, under 'aI­'Anbari'; Wafayat al-'a`yan.

[11]. Tadhkirat al-huffaz, iii, 824.

[12]. Al-`Ibar, iii, 259.

[13]. Akhbar Isfahan, ii, 80.

[14]. Al-`Ibar, ii, 293.

[15]. Al-'Ansab, under 'al­Qati`i'.

[16]. Akhbar Isfahan, ii, 90; al-Lubab, i, 404; Tadhkirat al­huffaz, 945; Shadharat al-dhahab, iii, 69; al-`Ibar, ii, 351.

[17]. Wafayat al-'a`yan; iii, 458.

[18]. Ta'rikh Baghdad, i, 282.

[19]. Tadhkirat al­huffaz, iii, 980; al­Wafi bi al­Wafayat, v, 34; Tabaqat al-huffaz, 389.

[20]. Al-`Ibar, iii, 28; al­'Asadi, Tabaqat al­Shafi`iyyah, MS; al­Qannawji, al­Taj al-mukallal, 82.

[21]. Ta'rikh Baghdad, xii, 40.

[22]. Al-'Ansab, under 'al­Makhallas'.

 Fifth/Eleventh Century:

202. Abu `Ubayd Ahmad ibn Muhammad al-Harawi (d. 401/1010).

In his Kitab al-gharibayn, under "thaql". A leading scholar and philologist.

203. Abu `Abd Allah Muhammad ibn `Abd Allah al-Hakim al­Nishaburi (d. 405/1014).

In his Mustadrak (iii, 109, 174) through a sahih chain of transmission from Zayd ibn Arqam. There he also narrates it through another chain. He was the leading traditionist of his age (imam al­muhiddithin). [1]

204. Abu Sa`d al-Malik ibn Muhammad al-Wa`iz al-Nishaburi al­Kharkushi (d. 406/1015).

In his book Sharaf al-nubuwwah, as mentioned in Shihab al-Din al­Dawlatabadi (Manaqib al-sadat). One of the leading scholars. [2]

205. Yahya ibn Ibrahim Abu Zakariyya al-Muzakki al-Nishabari (d. 414/1023).

In al-Bayhaqi (Sunan, vii, 30) from him, from Zayd ibn Arqam. Ta`dil by al-Dhahabi. [3]

206. Al-Qadi `Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Mu`tazili (d. 414/1023).

In his al-Mughni (xx, 191, 136). An eminent scholar and Shafi`i legist.

207. Abu al-Faraj Muhammad ibn `Abd Allah ibn Ahmad ibn Shahriyar al-'Isfahani.

In al-Khatib al-Baghdadi (Talkhis al-mutashabih fi al-rasm, MS. in Dar al-Kutub al-Zahiriyyah, F. 30) from him, from al-Tabarani, from Abu Sa`id al-Khudri. One of the eminent scholars of the 5th/11th century and al-Khatib's teacher.

208. Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tha`labi (d. 427/1036).

In his tafsir (al-Kashf wa al-bayan, MS.). One of the leading scholars of the Qur'an, a legist, grammarian, philologist and writer. [4]

209. Abu Nu`aym Ahmad ibn `Abd Allah al-'Isfahani (d. 430/1038).

In his Manqabat al-Mutahharin, with several chains and in different wordings from Abu Sa`id, Zayd ibn Arqam, Anas ibn Malik, al-Bara' ibn `Azib and Jubayr ibn Mut`am. Also in his Hilyat al-'awliya', as mentioned by al-Samhudi (Jawahir al­`iqdayn) from Hudhayfah ibn Usayd. One of the great traditionists. [5]

210. Abu Nasr Muhammad ibn `Abd al-Jabbar al-`Utbi.

In his al-Ta'rikh al-Yamini. An eminent historian and man of letters. [6]

211. Abu Sa`d Muhammad ibn `Abd al-Rahman al-Ganjrudi (d.453/1061).

In Akhtab Khwarazm (Maqtal al-Husayn `alayhi al-salam, i, 104). Tawthiq by al-Sam`ani. [7]

212. Abu Bakr Ahmad ibn `Ubayd Allah ibn Khalaf.

In Ibn al-`Asakir in the Mu`jam of his shuyukh (F. 11), from Ibn al­`Iraqi, from him, from al-Hakim al-Nishaburi. One of the eminent scholars of 5th century.

213. Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn `Ali al-Bayhaqi (d. 458/1066).

In al-Khwarazmi (al-Manaqib, 93) from him. A leading traditionist, legist and writer. [8]

214. Abu Ghalib Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Nahwi, known as Ibn Bushran (d. 462/1069).

In Ibn al-Maghazili (al-Manaqib) from him. A scholar of known standing.

215. Abu `Umar Yusuf ibn `Abd Allah al-Namari al-Qurtubi known as Ibn `Abd al-Barr (d. 463/1071).

As mentioned by Shah Wali Allah in Izalat al-khifa. One of the leading scholars. [9]

216. Abu Bakr Ahmad ibn `Ali ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadi (d. 463/1071).

In his al-Muttafaq wa al-muftaraq from Jabir, as mentioned by al­Badakhshani. One of the great scholars; traditionist and historian. [10]

217. Ibn al-Ghariq Abu al-Husayn ibn al-Muhtadi bi Allah (d. 465/1072).

In Ibn `Asakir (Ta'rikh Dimashq, ii, 45). Tawthiq by al-Khatib and Ibn al-Jawzi. [11]

218. Abu al-Hasan `Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Dawudi al-Bushanji (d. 467/1074).

Ibn `Asakir, Mu`jam shuyukhih. A leading scholar (imam). [12]

219. Abu Muhammad Hasan ibn Ahmad ibn Musa al­Ghandajani (d. 467/1074).

In Ibn al-Maghazili (al-Manaqib, 235) from him, from Abu Sa`id al­Khudri. Tawthiq by al-Sam`ani. [13]

220. Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Tayyib al-Jullabi, known as Ibn al­Maghazili (d. 483/1090).

In his al-Manaqib through various chains. A leading scholar.

221. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Futuh ibn `Abd Allah ibn Hamid al-'Azdi al-Hamidi (d. 488/1095).

In al-Jam` bayn al-Sahihayn, from Zayd ibn Arqam. Tawthiq by Ibn Khallikan, al-Dhahabi, Ibn Makula, al-Salmasi and al-Safadi. [14]

222. Al­Sayyid Abu aI-Ma`aIi Muhammad ibn Muhammad ibn Zayd al­Samarqandi (d. 488/1095).

In `Uyun al-'akhbar.

223. Abu al­Muzaffar Mansur ibn Muhammad aI­Sam`ani (d. 489/1096).

In his al-Risalat al­qawwamiyyah, from Abu Sa`id al-Khudri. A leading scholar of his age. [15]

 

______________________________________________________________________

[1]. Tadhkirat al-huffaz, iii, 93; Wafayat al-'a`yan, iii, 408; al­Mukhtasar, ii, 144; Mir'at al-jinan, iii, 14; al-`Ibar, iii, 91; al­Subhi, Tabaqat al­Shafi`iyyah, iv, 155.

[2]. Tabaqat al­Shafi`iyyah, v, 222.

[3]. Al­`Ibar, iv, 118.

[4]. Tabaqat al­Shafi`iyyah, i, 429; iv, 58; Wafayat al-'a`yan, i, 61; al-`Ibar, iii, 161; Mir'at al-jinan, iii, 46; al­Dawudi, Tabaqat al­mufassirin, i, 65.

[5]. Tadhkirat al­huffaz, iii, 1091; al­Wafi bi al­Wafayat, vii, 81; al­Taj al­mukallal, 31.

[6]. Yatimat al­dahr, iv, 397.

[7]. Al­'Ansab under 'al­Ganjrudi'.

[8]. Tadhkirat al­huffaz, iii, 1132.

[9]. Al-Dhahabi, Siyar a`lam al­nubala', MS.

[10]. Tadhkirat al­huffaz, iii, 1135.

[11]. Ta'rikh Baghdad, iii, 108; al­Muntazam, vii, 283.

[12]. Al­'Ansab under 'al­Dawudi'.

[13]. Al­'Ansab under 'al­Ghandajani'.

[14]. Wafayat al­'a`yan, ii, 410; Tadhkirat al­huffaz, iv, 1218; al­Waffi bi al­Wafayat, iv, 317.

[15]. Wafayat al­'a`yan, ii, 380.

 Sixth/Twelfth Century:

224. Abu `Ali lsma`il ibn Ahmad ibn al­Husayn al­Bayhaqi (d. 507/1113).

In al­Khwarazmi, al­Manaqib. A leading scholar of his era. [1]

225. Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir ibn `Ali al­Shaybani al­Maqdisi, known as Ibn al­Qaysarani (d. 507/1113).

In his biographical account in al-Maqrizi's al-Ta`rikh al-muqfa, it is mentioned that he wrote a book Kitab tariq hadith: Inni tarikun fi kum al-thaqalayn. An eminent scholar. Tawthiq by al­Maqrizi in al­Ta'rikh al­muqfa.

226. Abu Shuja` Shirwayh ibn Shahrdar ibn Shirwayh al­Daylami al-Hamadani (d. 509/1115)

In Firdaws al-'akhbar (MS). A scholar well-known to biographers.

227. Abu Muhammad Husayn ibn Mas`ud al-Farra' al-Baghawi, known as Muhyi al­Sunnah (d. 516/1122).

In Masabih al-Sunnah (Sharh by al-Qadiri, v, 593, 600) from Zayd ibn Arqam and Jabir; in Ma`alim al-tanzil, vi, 101, vii, 6; and in Sharh al-Sunnah, as mentioned by al­Khalkhali in al-Mafatih. An eminent scholar.

228. Abu Bakr al­Mazrafi, Muhammad ibn al­Husayn al­Shaybani (d. 527/1132).

In Ibn `Asakir (Ta'rikh Dimashq, ii, 45) from him. Tawthiq by al­Sam`ani and al­Dhahabi. [2]

229. `Abd al-Ghafir al-Farsi (d. 529/1134)

In his Majma` al­ghara'ib fi gharib al­hadith.

230. Abu `Abd Allah Muhammad ibn al­`Amraki al­Mattuthi al­Busanji.

In Ibn `Asakir Mu`jam shuyukhih (MS., F. 205). He was Ibn `Asakir's teacher.

231. Muhammad ibn Hammuyah al-Juwayni (d. 530/1135).

In al-Hamawi (Fara'id al-simtayn, al-simt al-thani, bab 55) from him. A well-known scholar of his age. [3]

232. Abu Nasr Ahmad ibn `Ali al­Tusi, known as Ibn al-`Iraqi.

Ibn `Asakir in Mu`jam shuyakhih (F. 11).

233. Zahir ibn Tahir ibn al-Qasim al­Shahhami al-Mustamli (d.533/1138).

Al-Khwarazmi (Maqtal al-Husayn, i, 104). Tawthiq by Ibn al­Jazari. [4]

234. Abu al-Husayn Razin ibn Mu`awiyah al-`Abdari (d. 535/1140).

In al-Jam` bayn al-Sihah al-sittah, MS. A leading traditionist.

235. Abu al-Barakat `Abd al-Wahhab ibn al-Mubarak al-`Anmati al-Baghdadi (d. 538/1143).

In Sibt ibn al-Jawzi, Tadhkirat khawass al-'ummah, 322-323. Tawthiq by al­Sam`ani, al­Salafi and Abu Sa`d. [5]

236. Jar Allah al-Zamakhshari (d. 538/1143).

In al-Fa'iq fi gharib al-hadith, i, 170. A great scholar, philologist, grammarian, traditionist, exegete and man of letters.

237. Ibn aI-`Arabi al-Maliki (d. 543/1148).

In `Aridat al-'ahwadhi, xiii, 73.

238. Al-Qadi Abu al-Fadl `lyad ibn Musa al-Yahsabi (d. 544/1149).

In al-Shifa' bi ta`rif huquq al-Mustafa (al-Qari's sharh, 485, 657-658). A leading scholar, traditionist, grammarian and historian of his era. [6]

239. Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn `Ali al-`Asimi.

In his book Zayn al­fata fi tafsir Surat Hal Ata, MS. from Abu Dharr and Zayd ibn Arqam.

240. Al-Qadi Abu Muhammad ibn `Atiyyah al-Muharibi al-Gharnati (d. 546/1151).

In his exegesis al-Muharraz al-wajiz fi tafsir Kitab Allah al-`Aziz, i, 34. Scholar, exegete, faqih, grammarian, traditionist and man of letters. [7]

241. Abu al-Fadl ibn Nasir al-Salami al-Baghdadi (d. 550/1155).

In al-Hamawi (Fara'id al-simtayn, simt 2, bab 55). Tawthiq by Ibn al­Jawzi. [8]

242. Abu al-Mu'ayyad Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki, known as Akhtab Khwarazm (538/1143).

In his al-Manaqib with his isnad from Zayd ibn Arqam.

243. Al-Hafiz Abu al-`Ala' al-Hasan ibn Ahmad al-`Attar al­Hamadani (d. 569/1173).

In al-Khwarazmi (Maqtal al-Husayn, i, 104) from him, from Abu al­Qasim Zahir ibn Tahir al-Shahhami al-Mustamli al­Nishaburi. Tawthiq by al-Jazari. [9]

244. `Umar ibn `Isa al-Khatibi al-Dihlaqi.

In his book Lubab al-'albab fi fada'iI al-Khulafa' wa al-'Ashab, bab 4, F. 147, MS. 3912 in Maktabah Nur `Uthmaniyyah and MS. 3343 in al-Maktabah al­Sulaymaniyyah in Turkey.

245. Abu al-Qasim `Ali ibn al-Husayn ibn Hibat Allah al­Dimashqi, known as Ibn `Asakir (d. 571/1175).

In Ta'rikh Ibn Kathir (v, 208) and al-Kanji in Kifayat al-talib. One of the great traditionists and historians.

246. Muhammad ibn `Umar ibn Ahmad ibn `Umar al-'Isfahani known as Abu Musa al-Madini (d. 581/1185).

In his Tatimmat Ma`rifat al-Sahabah, appended to Abu Nu`aym's book, and as mentioned by al­Sakhawi; al­Samhudi, Ibn al-'Athir (Usd al­ghabah) and Ibn Hajar (al-'Isabah). Tawthiq by al­Dhahabi, al­Sam`ani, Ibn al-Najjar, al-Tha`alibi and others. [10]

247. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Muslim ibn Abi al-Fawaris al-Razi.

In his al-Kitab al-mubin fi fada'il al-'Imam Amir al-Mu'minin, MS.

248. Siraj al-Din Abu Muhammad `Ali ibn `Uthman ibn Muhammad al-`Ushi al-Farghani al-Hanafi (d. after 569/1174).

In his Nisab al-'akhbar Ii tadhkirat al-'akhyar, as mentioned by al­Dawlatabadi in Hidayat al-su`ada'. A leading scholar of his age. [11]

249. Abu al-Faraj `Abd al-Rahman ibn `Ali ibn Muhammad, known as Ibn al-Jawzi (d. 597/1200).

In his al-Musalsalat.

 

____________________________________________________________________

[1]. Ibn al­Wardi,Tatimmat al­Mukhtasar, ii, 31.

[2]. Al­'Ansab, under 'al­Mazraqi'; al­Dhahabi, Ma`rifat al­qurra' al­kibar, i, 391.

[3]. Al-Wafi bi al-Wafayat, iii, 28.

[4]. Tabaqat al-qurra', i, 288.

[5]. Tadhkirat al-huffaz, iv, 1282; Tabaqat al-huffaz, 464.

[6]. Wafayat al­'a`yan, iii, 152; Tatimmat al-Mukhtasar, ii, 72; Tabaqat al-huffaz, 468.

[7]. Ibn Farhun, al-Dibaj al­mudhahhab, ii, 57.

[8]. Al-Muntazam, x, 162; Tadhkirat al-huffaz, 1289.

[9]. Tabaqat al-qurra', i, 204.

[10]. Tadhkirat al-huffaz, iii, 1334; Tabaqat al-Shafi`iyyah, vi, 161; aI-Tha`alibi, Maqalid al-'asanid; Wafayat al­'a`yan, iii, 414.

[11]. `Abd al-Qadir al-Qarashi, al-Jawahir al-mudi'ah, i, 367.Seventh/Thirteenth Century:

250. Abu al-Futuh As`ad ibn Mahmud ibn Khalaf al-`Ijli al­'Isfahani (d. 600/1203).

In his Fada'iI al-Khulafa', as mentioned by al-Samhudi, op. cit.

251. Al-Mubarak ibn Muhammad ibn Muhammad ibn `Abd al­Karim, known as Ibn al-'Athir al-Jazari (d. 606/1209).

In Jami` al-'usul, i, 187; x, 102, 103, from Jabir and Zayd ibn Arqam and also in his al-Nihayah, under 'thaql' and '`itrah'. A great grammarian, philologist, exegete and legist.

252. Fakhr al-Din Muhammad ibn `Umar al-Razi (d. 606/1209).

In his exegesis Mafatih al-ghayb, vii, 173. A great exegete, mutakallim and philosopher.

253. Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn al-'Akhdar al-Janabadhi al­Baghdadi (d. 611/1214).

In his Ma`alim al-`Itrat al-Nabawiyyah, as mentioned by al­Samhudi, op. cit., and Ibn Ba Kathir al-Makki (Wasilat al-ma'al, MS.). Tawthiq by al-Dhahabi. [1]

254. Al-Rafi`i (d. 623/1226).

In al-Tadwin, twice, in the biographical account of Ahmad ibn Mehran Abu Ja`far al-Qattan, from Jabir, and that of `Amr ibn Rafi` ibn al­Furat al-Bajali, from Zayd ibn Arqam. A leading scholar.

255. Muwaffaq al-Din `Abd al-Latif al-Baghdadi (d. 629/1231).

In his al-Mujarrad li lughat al-hadith, I, 253.

256. Abu al-Hasan `Izz al-Din Muhammad ibn Muhammad ibn `Abd al-Karim, known Ibn al-'Athir (d. 630/1232).

In Usd al-ghabah, iii, 147, from `Abd Allah ibn Hantab. One of the leading historians.

257. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Mahmud ibn al-Hasan ibn Hibat Allah, known as Ibn al-Najjar (d. 642/1244).

As mentioned by al-Kanji in his Kifayat al-talib. A leading scholar of his era, traditionist, historian and author of several works. [2]

258. Diya' al-Din Muhammad ibn `Abd al-Wahid al-Maqdisi al­Hanbali (d. 643/1245).

In his al-Mukhtarah, as mentioned by Ibn Ba Kathir al-Makki (Wasilat al-ma'al). A leading scholar and traditionist. [3]

259. Radi al-Din Hasan ibn Muhammad al­Saghani (d. 650/1252).

In his Mashariq al-'anwar (Ibn al-Malik's sharh, iii, 157) from Zayd ibn Arqam. An eminent grammarian, traditionist and legist. [4]

260. Abu Salim Muhammad ibn Talhah al-Qarashi al-Nasibi al­Shafi`i (d. 652/1254).

In his Matalib al-sa'ul, 8, from Sahih Muslim. A leading scholar of his era. [5]

261. Abu al-Muzaffar Shams al-Din Yusuf ibn Qizughli, Sibt ibn al-Jawzi (d. 654/1256).

In his Tadhkirat khawass al-'ummah, 322-323, where he establishes its authenticity and sihhah. A leading scholar whose biography has been written by all the major biographers.

262. Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Umar al-Qurtubi al-'Ansari (d.

656/1258).

In his Talkhis Sahih Muslim, ii, F. 100. A leading scholar of his era. [6]

263. `Izz al-Din `Abd al-Hamid ibn Hibat Allah ibn Abi al-Hadid al-Mu`tazili (d. 656/1258).

In his Sharh Nahj al-balaghah, vi, 375. An eminent Mu`tazili scholar of his era and man of letters.

264. Abu `Abd Allah Muhammad ibn Yusuf ibn Muhammad al­Kanji al­Shafi`i (d. 658/1260).

In his Kifayat al-talib, bab fi bayan sihhat khutbatihi bima' yud`a Khumman 259, from al-Laythi, from Abu al-Waqt, from al­Dawudi. A leading scholar.

265. Abu al-Fath Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr al­'Abiwardi al­Shafi`i (d. 667/1268).

As mentioned by al­Suyuti in Ihya' al-mayyit, 30, and al­Badakhshi, op. cit., from him, from Abu Sa`id. A leading traditionist (al-'imam al­muhaddith). [7]

266. Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi(d. 676/1277).

In his Tahdhib al-'asma' wa al-lughat, i, 347, and al-Minhaj fi sharh Sahih Muslim, xv, 180, from Sahih Muslim. One of the leading scholars (al-'imam al-`allamah).

267. Abu Muhammad Sharaf al-Din `Umar ibn Muhammad ibn `Abd al-Wahid al-Musili.

In his book al-Na`im al-muqim Ii `Itrat al-Nabi al-`Azim, Maktabat Ayasofiya MS. 3504, F. 64, 69.

268. Al-Qadi Nasir al-Din al-Baydawi (d. 685/1286).

In Tuhfat al-'abrar, F. 236, sharh on al-Baghawi's Masabih al­Sunnah, from Jabir. A leading exegete and legist.

269. Abu al-`Abbas Muhibb al-Din Ahmad ibn `Abd Allah al­Tabari al-Makki al­Shafi`i (d. 694/1294).

In Zakha'ir al-`uqba fi manaqib Dhawi al-Qurba, 16, from Zayd ibn Arqam. A well-known scholar.

270. Sa`id al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Farghani (d. 699/1299).

In his exposition, in Persian, of Ibn al-Farid's poem, Ta'iyyah, under the couplet:

" wa awdih bitta'wili ma kana mushkila

`alayya bi`ilmin nalahu bil wasiyyah"

271. Nizam al-Din Hasan ibn Muhammad ibn al-Husayn al­Qummi al-Nishaburi, known as al-Nizam al-'A`raj.

In his exegesis Ghara'ib al-Qur'an, i, 349. An outstanding scholar and exegete.

_____________________________________________________________________


[1]. Tadhkirat al-huffaz, iv, 1383.

[2]. Al-`Ibar, v, 179; Tadhkirat al-huffaz, iv, 1405.

[3]. Ibid., iv, 1428.

[4]. Ibn Shakir, Fawat al-Wafayat, i, 358; al-`Ibar, v, 205; Mir'at al­jinan, iv, 121.

[5]. Al-Kanji, Kifayat al­talib, 231; al-Badakhshi, Miftah al-naja, MS.

[6]. Ibn Farhun, al-Dibaj al­mudhahhab, 68.

[7]. Tadhkirat al-huffaz, iv, 1476; Tabaqat al­huffaz, 511.

 

 


 

 Eight/Fourteenth Century:

272. Zahir al-Din `Abd al-Samad al-Fariqi al-Farabi (d. after 707/1307).

In his sharh of al-Baghawi's Masabih al-Sunnah (MS. 60 in al­Maktabat al­Sulaymaniyyah, Istanbul, F. 340 b.)

273. Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al­'Ansari al-'Ifriqi al-Misri (d. 711/1311).

In Lisan al-`Arab, xi, 137, from Ibn Ishaq al-'Azhari. A leading lexicographer and philologist.

274. Sadr al-Din Abu al-Majami` Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Mu`ayyad al-Hamawi (d. 722/1322).

In his Fara'id al-simtayn (ii, 250, 268, 272, 274) from Zayd ibn Arqam, Abu Sa`id al-Khudri, and Hudhayfah ibn Usayd. An eminent scholar.

275. Abu al-`Abbas Najm al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Makki ibn Yasin al-Qamuli (d. 727/1327).

In Takmilat Tafsir al-Razi. A leading jurist of his era. [1]

276. Ibn Taymiyyah al-Harrani (d. 728/1328).

In his Minhaj al-Sunnah, 105, from Sahih Muslim, where he tries to misinterpret its meaning.

277. `Ala' al-Din `Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi, known as al-Khazin (d. 741/1340).

In his tafsir, Lubab al-ta'wil, i, 328, vi, 102, vii, 6. A leading scholar and exegete. [2]

278. Fakhr al-Din al-Hansawi.

In his Dustur al-haqa'iq from Zayd ibn Arqam, as mentioned by Malik al-`Ulama' al-Dawlatabadi in Hidayat al-su`ada', MS. A leading scholar.

279. Abu `Abd Allah Wali al-Din Muhammad ibn `Abd Allah al­Khatib al-Tabrizi.

In his Mishkat al-masabih, iii, 255, 258, from Zayd ibn Arqam and Jabir. An eminent scholar.

280. Abu al-Hajjaj Yusuf ibn `Abd al-Rahman ibn Yusuf al-Mizzi (d. 742/1341).

In his Tuhfat al-'ashraf bi ma`rifat al-'atraf from al-Tirmidhi, Muslim and al-Nasa'i. A leading scholar and writer. [3]

281. Hasan ibn Muhammad al-Tayyibi (d. 743/1342).

In his Sharh al-Mishkat, MS. A leading scholar of his era. [4]

282. Shams al-Din Muhammad ibn al-Muzaffar al-Shahrudi al­Khalkhali (d. 745/1344).

In his al-Mafatih fi sharh al-Masabih, MS. A leading scholar. [5]

283. Athir al-Din Abu Hayyan al-'Andalusi (d. 745/1344).

In his exegesis al-Bahr al-muhit, i, 12. A leading scholar of his era. [6]

284. Shams al-Din Abu `Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al­Dhahabi (d. 748/1347).

As mentioned by al-Shaykhani al-Qadiri in al-Sirat al-sawi, MS. A leading scholar, historian, biographer, traditionist and an authority on rijal.

285. `Ala' al-Din ibn al-Turkamani al-Hanafi (d. 749/1348).

In his al-Jawhar al-naqi `ala Sunan al-Bayhaqi, vii, 31 (published with Sunan al-Bayhaqi, Hyderabad, India). An eminent scholar.

286. Jamal al-Din Muhammad ibn Yusuf ibn al-Hasan al-Zarandi al-Madani al-'Ansari (d. after 750/1349).

In his Nazm Durar al-simtayn, 231-232, from Zayd ibn Arqam, Abu Sa`id and Jabir. An eminent scholar and writer.

287. Badr al-Din Abu Muhammad al-Hasan ibn Habib al-Halabi.

In al-Najm al-thaqib fi ashraf al-manasib (F. 86, MS. 5883, Dar

al­Kutub al-Zahiriyyah, Damascus). An eminent scholar. [7]

288. Zayn al-`Arab `Ali ibn `Abd Allah ibn Ahmad al-Misri (d. after 751/1350).

In his sharh of al-Baghawi's Masabih al-Sunnah (F. 356, MS. 59, al­Maktabat al-Sulaymaniyyah, Istanbul).

289. Sa`id al-Din Muhammad ibn Mas`ud ibn Muhammad al­Kazeruni (d. 758/1357).

In al-Muntaqa fi sirat al-Musttafa. An eminent scholar and traditionist.

290. Isma`il ibn Kathir ibn Daw' al-Qarashi al-Dimashqi (d. 774/1372).

In his exegesis (v, 457; vi, 199, 200) and his work on history. A leading historian, exegete and legist.

291. Muhammad ibn Qasim al-Nuwayri al-'Iskandarani (d. after 775/1373).

In Kitab al-'ilmam (Hyderabad, 1390), iii, 154.

292. Shams al-Din Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti (d. 776/1374).

In his Majm` al-'ahbab (MS. 2096 in al-Maktabat al­Sulaymaniyyah, Istanbul, F. 78) from Sahih Muslim. An exegete and legist.

293. Al-Sayyid `Ali Shihab al-Din al-Hamadani (d. 786/1384).

In his al-Mawaddah fi al-qurba from Abu Sa`id and Jubayr ibn Mut`im. An eminent scholar.

294. Al­Sayyid Muhammad al-Taliqani.

In Risalah-ye Qiyafeh-nameh, as mentioned by al-Badakhshani in Jami` al-salasil, MS. in the former's biographical account.

295. Sa`d al-Din Mas`ud ibn `Umar al-Taftazani (d. 791/1389).

In Sharh al-Maqasid, ii, 221. A great scholar, grammarian, legist, exegete and mutakallim. [8]

296. Abu `Abd Allah Husam al-Din Hamid ibn Ahmad al-Mahalli.

In his Mahasin al-'azhar fi tafsil manaqib al-`itrat al-'akhyar al­'athar as mentioned by al-`Allamah Muhammad ibn Isma`il al­'Amir in al-Rawdat al-nadiyyah. An eminent scholar and legist.

______________________________________________________________________

 [1]. Al-'Asnawi, Tabaqat al-Shafi`iyyah, ii, 332; al-Suyuti, Husn al-muhaddarah, i, 424.

[2]. Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Durar al-kaminah, ii, 79.

[3]. Al­Shawkani, al-Badr al-tali` Ii mahasin rnin ba`d al-qarn al­sabi`, ii, 352.

[4]. Al-Durar al-kaminah, ii, 68; Bughyat al-wi`at, 228; al-Badr al-tali`, i, 229.

[5]. Al- 'Asnawi, Tabaqat al-Shafi`iyyah, i, 505.

[6]. Al-Wafi bi al-Wafayat, v, 267-283.

[7]. Al-Durar al-kaminah, ii, 113; Abna' al-ghumar, i, 249.

[8]. Al­Shawkani, al-Badr al-tali`, ii, 303.

 


 

 Ninth/Fifteenth Century:

297. Nur al-Din `Ali ibn Abi Bakr ibn Sulayman al-Haythami (d. 807/1404).

In his Majma` al-zawa'id wa manba` al-fawa'id, 9. An eminent scholar. [1]

298. Majd al-Din Muhammad ibn Ya`qub al-Firuzabadi al-Shirazi (d. 817/1414).

In his al-Qamus al-muhit, iii, 343. One of the great lexicographers.

299. Muhammad ibn Mahmud al-Hafizi al-Bukhari al­Naqshbandi, known as Khwajah Parsa (d. 822/1419).

In his Fasl al-khitab from al-Tirmidhi, from Jabir, Hudhayfah ibn Usayd and Zayd ibn Arqam. An eminent scholar and the most eminent of the Khulafa' of Khwajah Baha' al-Din Naqshband.

300. Abu al-`Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn `Ali al-Maqrizi (d. 845/1441).

In his Ma`rifat ma yajib li Al al-Bayt al-Nabawi (Cairo: Dar al­'I`tisam, 1392, ed. by Muhammad Ahmad `Ashur, p. 38) from al­Tirmidhi. A great historian and traditionist. [2]

301. `Uthman ibn Haji ibn Muhammad al-Harawi.

In his Sharh on Masabih al-Sunnah (F. 178, MS 288 in al­Maktabat al­Sulaymaniyyah).

302. Malik al-`Ulama' Shihab al-Din ibn Shams al-Din al­Zawali al-Dawlatabadi (d. 849/1445).

In his Hidayat al-su`ada' (MS.) from al-Masabih al-Mashariq, Mishkat al­'anwar, al-`Umdah, al-Durar, Taj al-'asami, al-'Arba`in `an al-'arba`in, Kitab al-Shifa', Nisab al-'akhbar, etc., and Manaqib al-sadat. A leading scholar of his era. [3]

303. Nur al-Din `Ali ibn Muhammad, known as Ibn al-Sabbagh al­Maliki (d. 855/1451).

In al-Fusul al-muhimmah, 23. An eminent scholar.

304. Al-Hafiz ibn Hajar al-`Asqalani (d. 852/1448).

In al-Matalib al-`aliyah bi zawa'id al-masanid al-thamaniyah, iv, 65 from `Ali (A), where he judges its isnad to be sahih. From `Ali and Abu Hurayrah in his Zawa'id Musnad al-Bazzaz MS., F. 277. One of the leading scholars. [4]

____________________________________________________________________________

 [1]. Al-Sakhawi, al-Daw' al-lami`, v, 200.

[2]. Al-Manhal al-Safi, i, 394 - 399; Abna' al-ghumar, ix, 170.

[3]. `Abd al-Haqq al-Dehlawi, Nuzhat al-khawatir, ii, 19.

[4]. Al-Daw' al-lami`, ii, 36-40.

 


 

 Tenth/Sixteenth Century:

305. Abu al-Khayr Shams al-Din Muhammad ibn `Abd al­Rahman al-Sakhawi (d. 902/1496).

In his Istijlab irtiqa' aI­ghuraf, MS. through many different asnad and sources from a number of Sahabah, such as Abu Sa`id, Zayd ibn Arqam, Jabir, Hudhayfah ibn Usayd, Khuzaymah, Sahl ibn Sa`d, Damrah al-'Aslami, `Abd al-Rahman ibn `Awf, Ibn `Abbas, Ibn `Umar, `Ali (A), Abu Rafi`, Abu Hurayrah and others. A leading scholar of his era. [1]

306. Husayn ibn `Ali al-Kashifi (d. 910/1504).

In his al-Risalah al-`aliyyah fi al-'ahadith al-Nabawiyyah, 29, 30 and his exegesis al-Mawahib al-`aliyyah, ii, 367.

307. Jalal al-Din `Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (d. 911/1505).

In his Ihya' al-mayyit bi fada'il AhI al­Bayt, 11, 12, 19, 26, 27, 30, Nihayat al-'ifdal, MS. al-'Asas fi fada'il Bani al-`Abbas, MS. al­'Inafah fi rutbat al-Khilafah, al-Budur al-safirah, his exegesis al­Durr al-manthur, 11, 60, vi, 70, al-Jami` al-saghir, and al­Khasa'is al-kubra, ii, 266 through several chains from Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, al-Hakim, `Abd ibn Hamid, Ahmad, Abu Ya`la, al-Bazzaz and al-Tabarani from Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, Abu Sa`id al-Khudri, Abu Hurayrah, `Ali (A), Jabir and `Abd Allah ibn Hantab. One of the great scholars in the history of Islam.

308. Nur al-Din `Ali ibn `Abd Allah al-Samhudi (d. 911/1505).

In his Jawahir al-`iqdayn fi fadl al-sharafayn sharaf al-`ilm al­jali wa al­nasab al-`ali, MS., from more than twenty Sahabah from various recognized compilations of hadith. An eminent scholar of his era.

309. Al-Fadl ibn Ruzbahan al-Khunji al-Shirazi.

In his Sharh-e `aqa'id, in Persian, written at the behest of `Abd Allah Khan Uzbek, the ruler of Bukhara.

310. Shihab al-Din Ahmad ibn Muhammad al-Qastallani al­Shafi`i (d. 923/1517).

In his al-Mawahib al-madaniyyah (al-Zarqani's sharh, vii, 4-8). An eminent scholar and author of famous commentaries on Sahih Muslim and Sahih al-Bukhari.

311. Shams al-Din Muhammad al-`Alqami (d. 929/1522).

In al-Kawkab al-munir fi sharh al-Jami` al-saghir, MS. A leading scholar of his era.

312. `Abd al-Wahhab ibn Muhammad ibn Rafi` al-Din al-Bukhari (d. 932/1525).

In his exegesis Tafsir Anwari (MS) from al-Tha`labi and Ahmad ibn Hanbal from Abu Sa`id. A leading scholar of his era. [2]

313. Shams al-Din Muhammad ibn Yusuf al-Dimashqi al-Salihi (d. 942/1535).

In his Subul al-huda wa al-rashad fi sirat khayr al-`ibad, known as al­Sirat al-Shamsiyyah, as mentioned by al-Halabi in Insan al­`uyun. A scholar of eminence.

314. Al-Hafiz ibn al-Dayba` al-Shaybani (d. 943/1536).

In his Taysir al-'usul ila Jami` al-'usul, iii, 297. An eminent scholar and traditionist.

315. Shams al-Din Ibn Tulun al-Dimashqi (d. 953/1546).

In his al-Shadharat al-dhahabiyyah, 66 (published under the title al­'A'imat al-'Ithna `ashar, Beirut, 1377 H.) ed. Dr. Salah al-Din al-Munjid, from Sahih Muslim. A leading scholar of his era. [3]

316. Muhammad ibn Ahmad al-Sharbini al-Khatib (d. 968/1560).

In his exegesis al-Siraj al-munir, ii, 528, iv, 167.

317. Shihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn `Ali ibn Hajar al­Haythami al-Makki (d. 973/1565).

In his al-Sawa`iq al-muhriqah, 25, 89 - 90, 132 and al-Minah al­Makkiyyah fi sharh al-qasidat al-hamziyyah under the couplet:

Muhammadun sayyidul kawnayni waththaqalayn

wa'l fariqayni min `urbin wa min `ajam

A leading scholar of his era.

318. Nur al-Din `Ali ibn Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (d.975/1567).

In his Kanz al-`ummal from al-Tabarani from Zayd ibn Arqam. A leading scholar, traditionist, author and legist.

319. Muhammad Tahir al-Fitanni al-Gujrati (d. 986/1578).

In his Majma` al-bihar fi gharib al-hadith under thaql and `itrah, as well as in Takmilat Majma` al-bihar under thaql. A leading scholar of his age.

320. `Abbas ibn Mu`in al-Din, known as Mirza Makhdum al­Jurjani al-Shirazi (d. 988/1580).

In his al-Nawaqid from Sahih Muslim from Zayd ibn Arqam. An eminent scholar.

321. Al-Shaykh Ibn `Abd Allah ibn al­Shaykh `Abd Allah al­`Aydarus al-Yamani (d. 990/1582).

In al-`Iqd al-Nabawi wa al-sirr al-Mustafawi (MS) from Ibn Abi Shaybah, from `Abd al-Rahman ibn `Awf. An eminent scholar.

322. Kamal al-Din ibn Fakhr al-Din al-Jahromi (d. after 994/1586).

In his al-Barahin al-qati`ah fi tarjumat al-Sawa`iq al-muhriqah, in Persian. An eminent scholar from Bijapur, India. [4]

323. Muhammad ibn Ahmad ibn Mustafa ibn Ibrahim al-Sufi, known as Badr al-Din al-Rumi.

In his Taj al-durrah fi sharh al-burdah under the lines:

Ala baytin nabiyyi 'inna fu'adi

laysa yusallayhi `alaykumutta'sa'u

324. `Ata' Allah ibn Fadl Allah al-Shirazi, known as Jamal al­Din al-Muhaddith (d. 1000/1591).

In his al-'Arba`in fi fada'il Amir al-Mu'minin (MS) and Rawdat al­'ahbab fi siyar al-Nabi wa al-'Al wa al­'Ashab, from Hudhayfah ibn Usayd. An eminent scholar.

________________________________________________________________

[1]. Ibid., vii, 1-32.

[2]. Al-Sayyid Muhammad al-Bukhari, Tadhkirat al-'abrar, MS; Nuzhat al-khawatir, iv, 223.

[3]. Al-Ghazzi, al-Kawakib al-sa'irah, ii, 52.

[4]. Nuzhat al-khawatir, iv, 274.

 


 

 Eleventh/Seventeenth Century:

325. `Ali ibn al-Sultan Muhammad al-Harawi, known as `Ali al­Qari (d. 1013/1604).

In his Sharh al-Shifa', 485, from Muslim and al-Nasa'i, from Zayd ibn Arqam. In his al-Mirqat fi sharh al-Mishat, V, 593-594, 600-601 from Muslim, from Zayd ibn Arqam; from Imam Ahmad from Abu Sa`id al-Khudri; and from al-Tirmidhi from Jabir and Zayd ibn Arqam. An eminent scholar.

326. `Abd al-Ra'uf ibn Taj al-`Arifin al-Munawi (d. 1031/1621).

In his Fayd al-Qadir fi sharh al-Jami` al-saghir, ii, 174, 571; iii, 14, 15, a sharh of al-Suyuti's work that expounds it with the help of the riwayat of al-Qurtubi and al-Samhudi. An eminent scholar.

327. Nur al-Din `Ali ibn Ibrahim ibn `Ali al-Halabi al-Shafi`i (d. 1033/1623).

In his Insan al­`uyun fi sirat al-'Amir wa al-Ma'mun, iii, 336. An eminent scholar.

328. Ahmad ibn al­Fadl ibn Muhammad Ba Kathir al­Makki (d. 1037/1627).

In his Wasilat al-ma'al fi `add manaqib al-'Al (MS) from Imam Ahmad, al­Tabarani, Abu Ya`la, al­Hakim, al­Tirmidhi, Ibn `Uqdah, al-Diya', al­Zarandi, Abu al-Hasan Yahya ibn al­Hasan, al­Ji`abi, al­Dulabi, al­Bazzaz, Abu Nu`aym, Ibn Hajar and al­Darqutni. An eminent scholar. [1]

329. Mahmud ibn Muhammad ibn `Ali al­Shaykani al­Qadiri al­Madani.

In al-Sirat al-sawi fi manaqib Al al-Nabi (MS.), from Muslim, al­Hakim, al-Bazzaz, Ibn `Uqdah, al­Tabarani, Ibn Sa`d and al­Zarandi, from Zayd ibn Arqam, Abu Sa`id, Zayd ibn Thabit, `Abd al­Rahman ibn `Awf, Abu Hurayrah, Jabir, Hudhayfah ibn Usayd and others.

330. Al-Sayyid Muhammad ibn al­Sayyid Jalal Mah `Alam al­Bukhari (d. 1045/1635).

In Tadhkirat al-'abrar (MS.). A respectable scholar. [2]

331. Al-Shaykh `Abd al­Haqq al-Dehlawi (d. 1052/1642).

In his al-Lumu`at fi sharh al­Mishkat from Muslim and al­Tirmidhi, and also in Madarij al-nubuwwah, 520. A leading legist, traditionist and scholar of his era in India. [3]

332. Shihab al­Din Ahmad ibn Muhammad ibn `Umar al­Khafaji al-Misri al-Hanafi (d. 1069/1658).

In his Nasim al-riyad fi sharh Shifa' al­Qadi `lyad, iii, 409, iv, 283, 324, while expounding the narrations of al­Qadi `lyad. A leading scholar. [4]

333. `Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al­`Azizi al­Bulaqi al-Shafi`i (d. 1070/1659).

In his al-Siraj al-munir fi sharh al­Jami` al-saghir, i, 322; ii, 51. A leading traditionist. [5]

334. Muhammad ibn Muhammad ibn Sulayman al-Susi al­Maghribi (d. 1094/1683)

In his Jam` al-fawa'id min Jami` al­'usul wa Majma` al­zawa'id, i, 16, ii, 236 (Meerut 1346H.), fromTal­Tirmidhi and Muslim. A leading traditionist. [6]

335. Mulla Ya`qub al­Banyani al-Lahori (1098/1686).

In his `Aqa'id. A well-known scholar of his age. [7]

______________________________________________________________________________

[1]. Al-Muhibbi, Khulasat al-'athar, i, 271; Radi al-Din al­Shami, Tandid al­`uqud al­saniyyah.

[2]. Ibid., v, 337.

[3]. Ibid., v, 201.

[4]. Khulasat al-'athar, i, 331; al-Taj al-mukallal, 289.

[5]. Khulasat al-'athar, iii, 201.

[6]. Ibid., iv, 204.

[7]. Nuzhat al-khawatir, iv, 285.

 


 

 Twelfth/Eighteenth Century:

336. Salih ibn Mahdi ibn `Ali Muqbili al­San`ani (d. 1108/1696).

In Mulhaqat al-'abhath al­musaddadah as quoted in Khulasat `Abaqat al-'anwar, i, 312.

337. `Abd al-Malik al­'Isami al­Makki (d. 1111/1699).

In his Simt al-nujum al­`awali, ii, 502 from Ibn Abi Shaybah.

338. Muhammad Amin al­Muhibbi (d. 1111/1699).

In his Jana al-jannatayn fi tamyiz naw`ay al-mathnayayn, 31.

339. Ahmad Afandi, known as Munajjim Bashi (d. 1113/1701).

As mentioned in his biographical account in Tandid al-`uqud al­saniyyah. An eminent scholar, as mentioned in the above account.

340. Kamal al-Din Ibn Hamzah al-Husayni (d. 1120/1708).

In his al-Bayan wa al-ta`rif, i, 164; ii, 136, from Ahmad, Muslim, `Abd ibn Hamid, al-Tabarani and al-Hakim. A leading scholar, traditionist and grammarian of his era. [1]

341. Muhammad ibn `Abd al-Baqi ibn Yusuf al-'Azhari al­Zarqani al-Maliki (d. 1122/1710).

In his Sharh al-Mawahib al-laduniyyah, vii, 4 - 8, while expounding the traditions narrated by al-Shihab al-Qastallani in al-Mawahib al-laduniyyah.

342. Husam al-Din ibn Muhammad Ba Yazid ibn Badi` al-Din al­Saharanpuri.

In Marafid al-rawafid from Muslim, al-Tirmidhi and al-Tabarani.

343. Mirza Muhammad ibn Mu`tamad Khan al-Harithi al­Badakhshi.

In Miftah al-naja fi manaqib Al al-`Aba (MS.), from Muslim, al­Tirmidhi, al-Tabarani, al-Hakim, `Abd ibn Hamid, Ibn al­'Anbari, al-Barudi and al-Hakim al-Tirmidhi. Also in Nazl al­'abrar bima sahha min manaqib AhI al-Bayt al-'Athar, from Muslim, al-Hakim al-Tirmidhi and al­Tabarani. An eminent scholar of his era. [2]

344. Radi al-Din ibn Muhammad ibn `Ali ibn Haydar al-Husayni al-Shami al-Shafi`i (d. 1142/1729).

In his Tandid al-`uqud al-saniyyah bi tamhid al-dawlat al­Husayniyyah.

345. `Abd al-Ghani ibn Isma`il al-Nabulusi al-Hanafi (d. 1143/1730).

In his Dhakha'ir al-mawarith, i, 215. An eminent scholar of his era.

346. Muhammad Sadr al-`Alam.

In his Ma`arif al-`ula fi manaqib al-Murtada (MS.). An eminent scholar. [3]

347. Ibrahim al-Shabrawi Shaykh al-'Azhar (d. 1162/1749).

In his al-'Ithaf bi hubb al-'ishraf, 6, from Muslim and al-Tirmidhi.

348. Shah Wali Allah ibn `Abd al-Rahim al-Dehlawi (d. 1176/1762).

In his Izalat al-khafa' `an sirat al-Khulafa', from Muslim, al-Hakim and Abu `Amr and in Qurrat al-`aynayn, 119, 168, from Muslim and al­Tirmidhi. An eminent scholar.

349. Muhammad Mu`in ibn Muhammad Amin al-Sindi.

In his Dirasat al-labib fi al-'uswat al-hasanah bi al-habib. An eminent scholar of hadith, kalam and Arabic literature. [4]

350. Muhammad ibn Isma`il al-'Amir al-Yamani al-San`ani (d.1182/1768).

In his al-Rawdat al-nadiyyah fi sharh al-Tuhfat al-`Alawiyyah, through several chains and from several sources.

351. Muhammad ibn `Ali al-Saban.

In Is`af al-raghibin, 110-111, from Muslim, Ahmad and al-Nasa'i, from Zayd ibn Arqam.

352. Abu al-Fayd Muhibb al-Din Muhammad Murtada al-Wasiti al-Zubaydi al-Hanafi al-Bilgirami.

In his Taj al-`arus min jawahir al-qamus, vii, 345 under thaql. A leading philologist and a legist and traditionist. [5]

353. Ahmad ibn `Abd al-Qadir ibn Bakr al-`Ujayli al-Shafi`i (d.1182/1768).

In his Dhakhirat al-ma`al fi sharh `iqd jawahir al-li'al fi manaqib al­Al (MS.). An eminent scholar. [6]

_______________________________________________________________

[1]. Al-Muradi, Silk al-durar, i, 22.

[2]. Nuzhat al-khawatir, vi, 259.

[3]. Ibid, vi, 113.

[4]. Ibid., vi, 351-355.

[5]. Al-Qannawji, Abjad al-`ulum.

[6]. Idem., al-Taj al­mukallal, 509.

 


 

 Thirteenth/Nineteenth Century:

354. Mir Ghani al-Husayni (d. 1207/1792).

In his Durrat al-yatimah fi ba`d fada'il al-Sayyidat al-`Azimah (MS. 3671 in al-Maktabat al-Zahiriyyah, F. 71-77). An eminent scholar of his days.

355. Muhammad Mubin ibn Muhibb Allah al-Lakhnowi (d. 1220/1805).

In his Wasilat al-najat fi manaqib al-sadat, from Muslim, al­Tirmidhi and al-Hakim. [1]

356. Muhammad Ikram al-Din ibn Muhammad Nizam al-Din al­Dehlawi.

In his Sa`adat al-Kawnayn fi bayan fada'il al-Hasanayn, from al­Mashariq, al-Masabih and other works. An eminent scholar. [2]

357. Rashid al-Din Khan al-Dehlawi (d. 1243/1827).

In his al-Haqq al-mubin fi fada'il Ahl Bayt Sayyid al-Mursalin from al­Sawa`iq, al-Shifa', Qurrat al-`aynayn, NazI al-'abrar and Sharh al­Maqasid, and from Ahmad, Ibn Jarir, and al-Hakim. [3]

358. Mirza Hasan `Ali Muhaddith al-Lakhnowi (d. 1255/1839).

In his Tafrih al-'ahbab fi manaqib al-'Al wa al-'Ashab from Muslim and al-Tirmidhi. An eminent scholar. [4]

359. `Abd al-Rahim ibn `Abd al-Karim al-Safipuri (d. 1267/1850).

In his Muntaha al-'arab, i, 143, under thaql. An eminent philologist and grammarian. [5]

360. Wali Allah ibn Habib Allah al-Lakhnowi (d. 1270/1853).

In his Mir'at al-mu'minin (MS.). An eminent scholar. [6]

361. `Ashiq `Ali Khan al-Lakhnowi.

In his Dhakhirat al-`uqba fi dhikr fada'il A'immat al-Huda.

362. Al-Shaykh Hasan al-`Adawi al-Hamzawi.

In his Mashariq al-'anwar fi fawz ahl al-'i`tibar, 86, from Ibn Hajar, Ahmad, al-Suyuti, Muslim and al-Nasa'i.

363. Sulayman ibn Ibrahim, known as Khwajah Kalan al-Husayni al-Balkhi al-Qunduzi.

In his Yanabi` al-mawaddah, 27-41, from many early authorities on tradition, such as Muslim, al-Tirmidhi, aI-Tha`labi, Ahmad, `Abd Allah ibn Ahmad, and later scholars such as al-Samhudi, al­Khwarazmi, al­Sayyid `Ali al-Hamadani, al-Zarandi and others, from eminent Sahabah.

364. Mawlawi Siddiq Hasan Khan al-Qannawji.

In his al-Siraj al-wahhaj fi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj has expounded Muslim's narrations and cited the narrations of al­Tirmidhi and others.

365. Mawlawi Hasan al-Zaman.

In his al-QawI al-mustahsan fi fakhr al-Hasan.

__________________________________________________________________

[1]. Nuzhat al-khawatir, vii, 403.

[2]. Haydar `Ali Faydabadi, Izalat al-ghayn; Nuzhat al­khawatir, vii, 69.

[3]. Ibid.

[4]. Ibid., vii, 136.

[5]. Ibid., vii, 258.

[6]. Ibid., vii, 527.

 

Find us on Facebook