عابده آل علی(علیه السلام)، عقيله بنی هاشم (سلام الله عليها)

(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

حالا او زنی با کرامت است که از او با القاب عارفه، موثقه، عابده آل علی(علیه السلام) و عقیله(1) بنی هاشم یاد می‌کنند. زینب در این سال‌ها تفسیر قرآن می‌گفت و زنان بسیاری از کوثر کلام او، جرعه می‌نوشیدند؛ شاید دشوارترین روز درس برای او، روزی بود که تفسیر سوره مریم را آغاز کرد و به نخستین آیه آن رسید: «کهیعص» اندوه سراپای دختر علی(علیه السلام) را گرفت. بغض گلویش را می‌فشرد. درس را تعطیل کرد و به نزد پدر رفت.
مفسری در کنار مفسری سترگ ‌تر. استادی در برابر استادی بزرگ ‌تر. از اندوه دل با او گفت و تفسیر آن آیه. لحظه به لحظه شوق شنیدن در چهره زینب نمایان ‌تر می‌شد. پدر راز شگفتی را با او در میان گذاشت: کاف: کربلا، هاء: هلاکت. زینب خود را برای شنیدن حروف دیگر آماده می‌کرد. سنگینی این کلمات، قلب زینب را می ‌فشرد.
علی ادامه داد: یاء: یزید، عین: عطش و صاد: صبر! آیا این تفسیر، اندوه زینب را فرو نشاند یا دو چندان ساخت؟ نمی‌دانیم. زینبی که آمده بود تلاطم دلش را با کلام پدر آرام کند چه می‌شنید؟ صبر، عطش. «صبر» را در دوران کودکی شناخته بود؛ اما این «عطش» بود که زینب را می‌سوزاند.
بی ‌تردید این سخن پدر، آهنگ وداع با برادرش (حسین) را در سرزمین جان او می‌نواخت و تصور فراق حسین (هرچند با گذشت سالیان بسیار) دل زینب را بر می‌آشفت. حسین پناهگاه زینب بود، آن‌گونه که زخم پهلوی مادر، فرق گلگون پدر و جگر پاره پاره برادر را در پناه او تاب می‌آورد و به حضور او دل خوش می‌داشت.
پی‌نوشت:
1. عقیله به زنی گفته می ‌شود که در بین خاندان و هم‌ کیشان خود عزیز و گران ‌قدر است.