23 رمضان

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

نزول قرآن کریم

در شب بیست و سوم رمضان کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن مجید نازل گردید. برخی چنین می‌گویند که در این شب حقیقت قرآن به صورت دفعی و یک مرتبه بر قلب نازنین رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله) و سپس در طول ۲۳ سال به صورت تدریجی، در زمانها و مکانهای مختلف، آیات نورانی آن نازل گردیده است.