لطف بي انتها

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

آيـتي از خـــداست مـعصومه         لطـف بي ا نـتها ست ، مـعصومه
جـــلوه اي از جـــمال قرآن         چهره اي حق نـما ست ، مـعصومه
عـــطر بــاغ مــحمّدي دارد         زاده مــصطفي است ، مـعصومه
پـــرتوي از تــَلَأْلــُؤِ زهــرا         گـوهري پـر بـها ست، مـعصومه
مــاه عــفّت نقابِ آل كسـا         دخــتر مـرتضا ست ، مـعصومه
اختري در مدار شمس شمـوس     يعني اُخت الرّضا ست ، مـعصومه
زائران ، يك دَرِ‌ بهشت اينجا ست     تـربتش بـا صـفا ست ، مـعصومه
در تــوسّل بـه عتـرت و قـرآن         بـاب حـاجات مـا ست ، مـعصومه
از مـدينه ، بـه قصد خـطه طوس     رهروي خسـته پا ست ، مـعصومه
تـا زيـارت كـند بـرادر خـويش         فكـر و ذكرش دعاست ، معصومه
روز و شب ، عـا شقي بـيا بان گـرد     خـواهري بـا و فـاست ، مـعصومه
يا مگــر اوست ، زيـنب دگــري         كــز بــرادر جــداست ، مـعصومه
تـا بـداني كـه نيمه ره جـان دا د     بـنگر اكـنون كـجاست ، مـعصومه
از وطـــن دور و از بـــرادر دور         حسرتش غـم فـزاست ، مـعصومه
گر چه نشكسته سينه و پـهلويش     در دلش داغــها ست ، مـعصومه
داغ زهـــــرا و داغ اجـــدادش          وارث كـــربلاست ، مــعصومه
هر حسينيّه بيت او ست ( حسان )    چونكه صاحب عزاست ، معصومه

---------------------------------------
سروده آقاي حسان .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page