روایت های شنیدنی عید غدیرخم حجت الاسلام هاشمی نژاد

(زمان خواندن: 5 - 10 دقیقه)

روایت های شنیدنی عید غدیر خم

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام والمسلیمن هاشمی نژاد به مناسبت عید سعید غدیر خم

روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
1 00:04:23 1.52 MB دانلود
2 00:01:25 523 KB دانلود
3 00:00:29 197 KB دانلود
4 00:00:32 210 KB دانلود
5 00:03:11 1.11 MB دانلود
6 00:00:48 306 KB دانلود
7 00:02:10 785 KB دانلود
8 00:04:43 1.64 MB دانلود
9 00:01:45 639 KB دانلود
10 00:02:00 727 KB دانلود

روایت های شنیدنی عید غدیر خم

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام والمسلیمن هاشمی نژاد به مناسبت عید سعید غدیر خم

روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
1 00:04:23 1.52 MB دانلود
2 00:01:25 523 KB دانلود
3 00:00:29 197 KB دانلود
4 00:00:32 210 KB دانلود
5 00:03:11 1.11 MB دانلود
6 00:00:48 306 KB دانلود
7 00:02:10 785 KB دانلود
8 00:04:43 1.64 MB دانلود
9 00:01:45 639 KB دانلود
10 00:02:00 727 KB دانلود

١١ تا ٢٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
11 00:02:34 928 KB دانلود
12 00:00:47 303 KB دانلود
13 00:00:12 445 KB دانلود
14 00:00:41 267 KB دانلود
15 00:00:47 299 KB دانلود
16 00:04:32 1.58 MB دانلود
17 00:05:22 1.86 MB دانلود
18 00:01:54 691 KB دانلود
19 00:00:58 366 KB دانلود
20 00:02:35 934 KB دانلود

٢١ تا ٣٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
21 00:01:17 478 KB دانلود
22 00:01:11 438 KB دانلود
23 00:00:59 368 KB دانلود
24 00:02:37 946 KB دانلود
25 00:06:31 2.26 MB دانلود
26 00:05:22 1.86 MB دانلود
27 00:04:45 1.65 MB دانلود
28 00:06:28 2.24 MB دانلود
29 00:00:45 289 KB دانلود
30 00:01:15 465 KB دانلود

٣١ تا ٤٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
31 00:01:31 560 KB دانلود
32 00:00:26 176 KB دانلود
33 00:00:49 310 KB دانلود
34 00:00:59 373 KB دانلود
35 00:03:38 1.27 MB دانلود
36 00:05:47 2.01 MB دانلود
37 00:03:42 1.29 MB دانلود
38 00:00:31 208 KB دانلود
39 00:01:38 598 KB دانلود
40 00:02:00 726 KB دانلود

٤١ تا ٥٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
41 00:02:14 812 KB دانلود
42 00:02:55 1.02 MB دانلود
43 00:01:15 456 KB دانلود
44 00:02:37 947 KB دانلود
45 00:05:24 1.87 MB دانلود
46 00:00:44 282 KB دانلود
47 00:03:46 1.31 MB دانلود
48 00:03:10 1.10 MB دانلود
49 00:02:12 799 KB دانلود
50 00:05:28 1.90 MB دانلود

٥١ تا ٦٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
51 00:00:34 233 KB دانلود
52 00:00:44 280 KB دانلود
53 00:01:16 473 KB دانلود
54 00:02:37 945 KB دانلود
55 00:02:01 734 KB دانلود
56 00:01:14 458 KB دانلود
57 00:02:15 815 KB دانلود
58 00:03:12 1.12 MB دانلود
59 00:01:12 441 KB دانلود
60 00:04:23 1.53 MB دانلود

٦١ تا ٧٣


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
61 00:00:43 279 KB دانلود
62 00:00:54 340 KB دانلود
63 00:00:29 194 KB دانلود
64 00:01:15 436 KB دانلود
65 00:00:23 158 KB دانلود
66 00:03:08 1.10 MB دانلود
67 00:01:50 670 KB دانلود
68 00:02:18 831 KB دانلود
69 00:01:54 691 KB دانلود
70 00:01:36 587 KB دانلود
71 00:03:13 1.12 MB دانلود
72 00:02:04 754 KB دانلود
73 00:03:49 1.33 MB دانلود

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page