روایت های شنیدنی عید غدیرخم حجت الاسلام انصاریان

(زمان خواندن: 8 - 15 دقیقه)

حجت الاسلام انصاریان

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام انصاریان به مناسبت عید سعید غدیر خم

روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
1 00:11:17 3.89 MB دانلود
2 00:04:09 1.44 MB دانلود
3 00:03:32 1.23 MB دانلود
4 00:01:01 383 KB دانلود
5 00:02:38 948 KB دانلود
6 00:05:53 2.04 MB دانلود
7 00:01:54 693 KB دانلود
8 00:08:01 2.77 MB دانلود
9 00:03:53 1.35 MB دانلود
10 00:09:35 3.31 MB دانلود

حجت الاسلام انصاریان

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام انصاریان به مناسبت عید سعید غدیر خم

روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
1 00:11:17 3.89 MB دانلود
2 00:04:09 1.44 MB دانلود
3 00:03:32 1.23 MB دانلود
4 00:01:01 383 KB دانلود
5 00:02:38 948 KB دانلود
6 00:05:53 2.04 MB دانلود
7 00:01:54 693 KB دانلود
8 00:08:01 2.77 MB دانلود
9 00:03:53 1.35 MB دانلود
10 00:09:35 3.31 MB دانلود

١١ تا ٢٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
11 00:11:04 3.82 MB دانلود
12 00:02:44 988 KB دانلود
13 00:07:31 2.60 MB دانلود
14 00:02:46 999 KB دانلود
15 00:02:08 775 KB دانلود
16 00:02:09 780 KB دانلود
17 00:02:58 1.04 MB دانلود
18 00:02:11 792 KB دانلود
19 00:03:08 1.09 MB دانلود
20 00:04:18 1.49 MB دانلود

٢١ تا ٣٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
21 00:04:54 1.70 MB دانلود
22 00:09:59 3.44 MB دانلود
23 00:05:18 1.84 MB دانلود
24 00:02:14 810 KB دانلود
25 00:06:48 2.36 MB دانلود
26 00:01:02 386 KB دانلود
27 00:03:38 1.27 MB دانلود
28 00:02:51 1.0 MB دانلود
29 00:04:00 1.39 MB دانلود
30 00:02:36 940 KB دانلود

٣١ تا ٤٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
31 00:02:54 1.02 MB دانلود
32 00:01:51 676 KB دانلود
33 00:01:44 634 KB دانلود
34 00:03:46 1.31 MB دانلود
35 00:01:01 384 KB دانلود
36 00:00:48 306 KB دانلود
37 00:05:36 1.94 MB دانلود
38 00:04:33 1.58 MB دانلود
39 00:02:18 831 KB دانلود
40 00:04:34 1.59 MB دانلود

٤١ تا ٥٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
41 00:01:53 689 KB دانلود
42 00:01:36 587 KB دانلود
43 00:02:15 813 KB دانلود
44 00:02:58 1.04 MB دانلود
45 00:02:03 745 KB دانلود
46 00:04:05 1.42 MB دانلود
47 00:01:21 499 KB دانلود
48 00:01:17 477 KB دانلود
49 00:03:54 1.36 MB دانلود
50 00:01:34 573 KB دانلود

٥١ تا ٦٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
51 00:02:30 904 KB دانلود
52 00:02:16 822 KB دانلود
53 00:01:16 473 KB دانلود
54 00:08:23 2.89 MB دانلود
55 00:04:54 1.70 MB دانلود
56 00:02:49 0.99 MB دانلود
57 00:01:27 532 KB دانلود
58 00:10:29 3.62 MB دانلود
59 00:01:55 697 KB دانلود
60 00:08:41 3.0 MB دانلود

٦١ تا ٧٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
61 00:02:28 891 KB دانلود
62 00:02:10 787 KB دانلود
63 00:01:09 430 KB دانلود
64 00:18:54 6.51 MB دانلود
65 00:03:34 1.24 MB دانلود
66 00:07:14 2.50 MB دانلود
67 00:03:51 1.34 MB دانلود
68 00:03:25 1.19 MB دانلود
69 00:01:17 474 KB دانلود
70 00:07:03 2.44 MB دانلود

٧١ تا ٨٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
71 00:04:43 1.64 MB دانلود
72 00:25:27 8.75 MB دانلود
73 00:00:39 251 KB دانلود
74 00:01:03 395 KB دانلود
75 00:01:21 502 KB دانلود
76 00:00:52 327 KB دانلود
77 00:01:18 484 KB دانلود
78 00:03:21 1.17 MB دانلود
79 00:07:11 2.49 MB دانلود
80 00:01:47 651 KB دانلود

٨١ تا ٩٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
81 00:01:40 608 KB دانلود
82 00:00:54 340 KB دانلود
83 00:03:10 1.11 MB دانلود
84 00:01:02 386 KB دانلود
85 00:02:54 1.01 MB دانلود
86 00:03:53 1.35 MB دانلود
87 00:01:01 381 KB دانلود
88 00:01:11 439 KB دانلود
89 00:02:54 1.02 MB دانلود
90 00:02:08 776 KB دانلود

٩١ تا ١٠٠


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
91 00:01:26 529 KB دانلود
92 00:04:31 1.57 MB دانلود
93 00:01:02 391 KB دانلود
94 00:04:34 1.59 MB دانلود
95 00:01:44 636 KB دانلود
96 00:02:10 789 KB دانلود
97 00:15:10 5.23 MB دانلود
98 00:03:37 1.26 MB دانلود
99 00:03:11 1.11 MB دانلود
100 00:04:51 1.69 MB دانلود

١٠١ تا ١١٦


روایت های شنیدنی عید غدیرخم

حجت الاسلام انصاریان

ترتيب زمان حجم دانلود پخش
101 00:05:43 1.98 MB دانلود
102 00:07:10 2.48 MB دانلود
103 00:08:17 2.86 MB دانلود
104 00:09:16 3.20 MB دانلود
105 00:03:11 1.11 MB دانلود
106 00:03:23 1.18 MB دانلود
107 00:02:07 769 KB دانلود
108 00:02:12 798 KB دانلود
109 00:05:15 1.82 MB دانلود
110 00:05:51 2.03 MB دانلود
111 00:03:20 1.16 MB دانلود
112 00:02:34 928 KB دانلود
113 00:01:52 682 KB دانلود
114 00:03:26 1.20 MB دانلود
115 00:01:55 700 KB دانلود
116 00:02:46 997 KB دانلود

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page