1 ذی الحجه

(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
٢ - فرستادن حضرت على(علیه السلام) براى تبلیغ سوره برائت

1 ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
رسـول خـدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در شـشم ذی‌حـجه سـال دوم هـ .ق. امـیرمؤمنـان حضرت على (علیه السلام) را به سرور زنان عالم حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) تزویج فرمودند.  امام صادق (علیه السلام) فرمود: «اگر خداوند متعال امیرمؤمنان (علیه السلام) را خلق نمی‌كرد، در تمام زمین انسانى كه كفو و شایسته‌ همسرى با حضرت فاطمه (سلام الله علیها) باشد، یافت نمى شد».

ـ خواستگاری از حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
هنگامى كه سن مبارك  حضرت فاطمه (سلام الله علیها) نه سال كامل شد، از اطراف و اكناف اهل مدینه و بزرگان قبایل و رؤساى عشایر و صاحبان ثروت، به خواستگارى حضرت آمدند. عده‌اى از منافقان نیز این جرات را به خود دادند كه با كمال بی‌شرمى به خواست‌گارى آن حضرت بیایند.
هنگام خواستگارى بعضى از آنها، رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بسیار ناراحت شدند و به عده‌اى از منافقان كه اعتراض كردند، فرمودند: «من شما را رد نكردم، بلكه خدا شما را رد كرده و امر فاطمه (سلام الله علیها) از جانب خداوند متعال معین می‌شود!» آنان غافل از این بودند كه این گوهر گرانبها را خداوند در سایه عزت و حراست خود حفظ فرموده و  او را در خور استعداد فرزندان دنیا از ملوك و رعایا و ارباب فقر و غنا قرار نداده است؛ بلكه او را براى وصى پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ذخیره فرموده است.
امام حسین (علیه السلام) فرمود: « روزى حضرت رسول (صلی الله علیه و اله) درخانه ام سلمه بود. فرشته‌اى با هیبت خاصى بر آن حضرت نازل شد كه با لغات گوناگون كه به یكدیگر شباهتى نداشت، مشغول تسبیح و تقدیس خداوند بود. اوعرض كرد: من صرصائیلم. خداوند مرا نزد شما فرستاده كه به شما بگویم: نور را با نور تزویج كن». حضرت فرمود: "چه كسى را با چه كسی؟" گفت:‌ "فاطمه را با على بن ابیطالب". لذا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فاطمه (سلام الله علیها) را در حضور جبرئیل و صرصائیل به عقد على (علیه السلام) درآورد و این عقد در زمین بود. در این هنگام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به میان شانه‌هاى صرصائیل نگریست و دید نوشته است: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، على بن ابى طالب مقیم الحجه». فرمود: "اى صرصائیل! از كى این جمله بین شانه‌هاى تو نوشته شده؟" گفت: «دوازده هزار سال پیش از آنكه خداوند متعال دنیا را بیافریند"».

ـ مراسم عروسى
هنگامى كه حضرت فاطمه(سلام الله علیها) را در شب ازدواج به خانه على(علیه السلام) میبردند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جلو ایشان، جبرئیل در سمت راست و میكائیل در سمت چپ، و هفتاد هزار فرشته پشت سر حضرتش حركت می‌كردند و در آن حال خدا را تسبیح می‌گفتند و تقدیس می‌كردند که این تقدیس و تسبیح، تا طلوع فجر ادامه داشت.
جبرئیل زمام ناقه‌اى كه آن حضرت را می‌بردند و اسرافیل ركاب و میكائیل دنبال آن راگرفته بودند و پیامبر جامه‌هاى فاطمه(سلام الله علیها) را منظم می‌كرد و هفتاد هزار ملك با دیگر فرشتگان تكبیر می‌گفتند؛ اما به حسب ظاهر سلمان زمام ناقه را گرفته بود و حمزه و عقیل و جعفر از اهل بیت از پشت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و بنى هاشم با شمشیرهاى كشیده و همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از پیش روى می‌آمدند. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آنها را به مسجد طلبید و دست فاطمه(سلام الله علیها) را در دست على(علیه السلام) نهاد و فرمود: «بارك الله فى ابنه رسول الله» و بعد از مراسمى مخصوص، پیامبر در حق آنها ونسل ایشان دعا كرد. آن گاه همه به منازل خود رفتند و از زنان جز اسماء كسى نزد فاطمه(سلام الله علیها) نماند و این به سبب وصیت حضرت خدیجه(سلام الله علیها) بود.

ـ ولیمه عروسى
اثاث منزل و ولیمه عروسى حضرت زهرا(سلام الله علیها) چنین بود كه پیامبر(صلی الله علیه و اله) به امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود: «زره خود را بفروش». آن حضرت زره را فروخت و پول آن را خدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آورد. آن حضرت مقدارى را برای تهیه غذاى عروسى به ام سلمه دادند. بنا بر بعضى روایات، نصف لوازم غذا را پیامبر(صلی الله علیه و اله) و نصف دیگر را امیرمؤمنان (علیه السلام) تهیه نمودند.

ـ جهاز حضرت زهرا (سلام الله علیها)
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مقدارى از پول زره را به بلال و عمار دادند كه از بازار لوازم خانه را خریدارى كنند. یك پیراهن، یك عدد روسری، یك قطیفه سیاه خیبرى یا عباى سیاه، پرده نازك پشمی، یك عدد حصیر از بافته‌هاى قریه هَجَر، آسیاى دستی، یك عدد تشت مسى ، مشك آب، كاسه‌اى سفالین،‌ مشكى مخصوص خنك كردن آب، ابریقى كه طرف بیرونش رنگ شده بود، كوزه سفالین و پوست گوسفند.
امیرمؤمنان(علیه السلام) میفرماید: « در آن شب كه دختر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به خانه من آمد، بسترمان جز یك پوست گوسفند نبود».
در جاى دیگر میفرماید: « من با فاطمه (سلام الله علیها) در حالى ازدواج كردم كه جز یك پوست گوسفند چیزى نداشتیم؛ شب روى آن می‌خوابیدیم، و روز علوفه شترمان را روى آن مى ریختیم و خدمتگزارى در خانه نداشتیم».
در روایتى دیگر مى فرماید: «پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به خانه ما آمد در حالى كه ما روى خود قطیفه‌اى انداخته بودیم كه اگر از طول آن را به روى خود می‌كشیدیم، پهلوهایمان خالى می‌شد و اگر از عرض می‌انداختیم سر و پاهایمان بدون روپوش می‌ماند».
بعضى از اهل سنت نقل كرده‌اند كه وقتی فاطمه(سلام الله علیها) به خانه على(علیه السلام) رفت، در خانه آن حضرت چیزى جز ریگ پهن شده، كوزه سفالین، بالش و ظرفى براى آب نیافت .
بنا بر نقل دیگرى، اثاث منزل شامل دو كوزه كوچك، ظرف مخصوص شیر كه از چوب می‌تراشیدند، سبویى سبز رنگ كه روغن یا آرد در آن می‌ریختند، چهار بالش یا متكا یا پشتى رویه‌اى با پوست پر از گیاه خشك سبز رنگ بود.

2 - فرستادن حضرت على(علیه السلام) براى تبلیغ سوره برائت
در اول ذیحجه سال نهم هـ .ق. رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)،‌ امیرمؤمنان حضرت على(علیه السلام) را به جانب مكه فرستادند تا آیات سوره برائت را براى كفار قرائت فرمایند .
ماجرا از آنجا آغاز شد كه در سال نهم هـ .ق. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)  ابتدا ابوبكر را به مكه فرستاد تا آیات اول سوره برائت را براى كفار بخواند. پس از حركت ابوبكر از مدینه، جبرئیل نازل شد و فرمود: «اى رسول خدا! انجام دادن این امر باید به دست شما یا به دست مردى كه از شماست انجام شود» و به نقل دیگر: «باید على(علیه السلام) از جانب تو تبلیغ كند». از این رو پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) امیرمؤمنان(علیه السلام) را كه به منزله جانش بود، فرا خواند و به او فرمود: «شتاب كن و آیات سوره برائت را از ابوبكر بگیر و در مراسم حج بر مردمان قرائت كن».
پیامبر(صلی الله علیه و اله) ناقه غضباء را به امیرمؤمنان (علیه السلام) داد و ایشان همراه جابر بن عبدالله حركت كرد و  روز دوم به ابوبكر رسید و آیات برائت را از وى گرفت و اختیار آمدن یا برگشتن را به خود او واگذار كرد.
ابوبكر به مدینه بازگشت و به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض كرد: «مرا براى كارى لایق دانستى كه دیگران مشتاق آن بودند؛ ولى اندکی كه رفتم مرا معزول نمودی»؟ حضرت فرمود: « من تو را معزول نساختم بلكه خدا تو را معزول ساخت!».
امیرمؤمنان (علیه السلام) آیات را در سه روز ایام تشریق در منا كه مجمع كفار ومشركان بود و از بغض و دشمنی على(علیه السلام) آكنده بودند، هر صبح و شام همراه با فرمایشهای پیامبر(صلی الله علیه و اله) برای مردم قرائت و سپس به مدینه مراجعت فرمود.
از هنگامى كه على (علیه السلام) به مكه رفته بود، از فراق او آثار حزن بر صورت مبارك پیامبر (صلی الله علیه و اله) ظاهر گشته بود. صحابه با خود می‌گفتند: شاید خبر فوت آن حضرت از آسمان رسیده، یا از ما دلتنگ شده است. ابوذر (ره) نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) داراى مقام و منزلتى بود لذا او را نزد آن حضرت فرستادند. وی كلمات اصحاب را عرضه داشت، و آن حضرت فرمود: «حزن و اندوه من براى مفارقت على است».

ـ بازگشت امیرمؤمنان (علیه السلام)
ابوذر براى اطلاع از حال على (علیه السلام) از مدینه به استقبال آن حضرت حركت كرد، و در اثناى راه به امیرمؤمنان (علیه السلام) رسید و با دیدن آن حضرت عرض كرد: «پدر و مادرم فداى شما باد! آهسته تشریف بیاورید تا من جلوتر بروم و بشارت آمدن شما را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بدهم».
ابوذر به سرعت خود را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رساند و آمدن على (علیه السلام) را بشارت داد. آن حضرت با اصحاب به استقبال على (علیه السلام) آمدند و چون به آن جناب رسیدند،پیاده شده، آن حضرت را در آغوش گرفتند و صورت مبارك خود را بر شانه على(علیه السلام) گذاشتند و از شوق دیدار هر دو گریستند. سپس پیامبر(صلی الله علیه و اله) به على(علیه السلام) فرمود: «پدر و مادرم به قربانت! در مكه چه كردی؟» امیرمؤمنان(علیه السلام) سرگذشت آنجا را خبر داد .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع

@sibtayn_fa

مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
ویدئو
مداحی
سخنرانی
صوت
تصویر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 محرّم الحرام

 ١ محرّم الحرام ١ ـ آغاز ايّام حزن آل محمد(علیهم السلام)٢ ـ حادثه شعب ابیطالب٣ ـ اولین جمع...


ادامه ...

2 محرّم الحرام

٢ محرّم الحرام ورود كاروان حسینی به كربلابنا بر مشهور در روز دوم محرم سال 61 هـ .ق....


ادامه ...

3 محرّم الحرام

 ٣ محرّم الحرام ١ـ دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)٢ـ نامه‌ امام حسین (علیه...


ادامه ...

4 محرّم الحرام

٤ محرّم الحرام سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد كوفهعبید الله بن زیاد حاكم كوفه برای این...


ادامه ...

6 محرّم الحرام

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد٢ـ اولین محاصره آب فرات1ـ یاری خواستن حبیب بن...


ادامه ...

7 محرّم الحرام

 ٧ محرّم الحرام ممنوعیت استفاده از آب فرات برای كاروان امام حسین(علیه السلام)بعد از آنكه عبیدالله بن زیاد،...


ادامه ...

8 محرّم الحرام

ملاقات امام حسین(علیه السلام) با عمر بن سعد در كربلاامام حسین(علیه السلام) به هیچ وجه راضی به...


ادامه ...

9 محرّم الحرام

١ ـ محاصره خیمه‌های امام حسین(علیه السلام) در كربلا٢ ـ رد امان نامه شمر توسط حضرت ابوالفضل...


ادامه ...

10 محرّم الحرام

١ـ عاشورای حسینی٢ـ وفات حضرت امّ سلمه (سلام الله علیها)٣ـ هلاكت عبیدالله بن زیاد٤ـ قیام حضرت مهدی...


ادامه ...

11 محرّم الحرام

١ـ حركت كاروان اسیران از كربلا٢ـ برگزاری مجلس ابن زیاد ملعون1ـ حركت كاروان اسیران از كربلاعمربن سعد...


ادامه ...

12 محرّم الحرام

١ـ دفن شهدای كربلا٢ـ ورود کاروان اسرای کربلا به كوفه٣ـ شهادت امام سجاد‌(علیه السلام)1ـ دفن شهدای كربلاروز...


ادامه ...

13 محرّم الحرام

١ـ اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) در مجلس ابن زیاد٢ـ نامه عبیدالله بن زیاد به یزید٣ـ شهادت عبدالله...


ادامه ...

15 محرّم الحرام

 ورود نمایندگان طایفه «نَخَع» به مدینه و پذیرش دین اسلامرسول گرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله) در...


ادامه ...

19 محرّم الحرام

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به...


ادامه ...

20 محرّم الحرام

مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)بنا بر قول مشهور شب بیست و یكم محرم سال...


ادامه ...

25 محرّم الحرام

١ـ شهادت سيّد الساجدین علی بن الحسین‌(علیهما السلام)٢ـ قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون»1ـ شهادت سيّد...


ادامه ...

26 محرّم الحرام

١ـ شهادت علی بن الحسن المثلث‌٢ـ محاصره شهر مكه و سنگ باران كعبه توسط سپاه یزید1ـ شهادت...


ادامه ...

28 محرّم الحرام

١ـ رحلت حذیفه بن یمان٢ـ ورود كاروان اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) به بعلبك٣ـ تبعید امام جواد‌(علیه السلام)...


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريم
ویژه نامه محرم الحرامگالری تصاویر حرم امام حسین علیه السلام

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page