شباهت امیرالمؤمنین (علیه السلام) با انبیاء الهی در مصادر عامه

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

گنجی شافعی با اسناد متّصل خود از ابن عبّاس روایت کند که : ابن عبّاس گوید: «هنگامی رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) در میان جمعی از اصحاب خود نشسته بودند که امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب (علیه ‏السلام) وارد شد. چون نظر رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) به او افتاد فرمود: هر کس از شما بخواهد نظر کند به آدم ابوالبشر در علمش و به نوح در حکمت و اطّلاعاتش به حقایق اشیاء، و به ابراهیم در بردباری و حلمش باید نظر کند به علیّ بن ابیطالب (علیه ‏السلام)».
قال: بینما رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم جالس فی جماعة من اصحابه اقبل علیّ فلمّا بصربه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال: من اراد منکم ان ینظر الی آدم فی علمه، و الی نوح فی حکمته، و الی ابراهیم فی حلمه فلینظر الی علیّ بن ابیطالب.
و سپس گوید:
علّت آن که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) امیرالمؤمنین علی (علیه ‏السلام) را تشبیه به آدم نمود در علمش برای آن است که خداوند خواصّ و صفات هر چیز را به آدم آموخت کما قال عزّ و جلّ: و علّم آدم الاسماء کلّها. [1]  پس هیچ چیز و هیچ حادثه و هیچ واقعه ‏ای نیست مگر آن که علم آن نزد علی است و او می‏ تواند درک معانی و حقایق آنها نموده و استنباط فهم آنها را بنماید.
و علّت تشبیه به نوح در حکمت نوح یا در حکم نوح چنانچه در روایتی دیگر آمده و شاید صحیح‏ تر باشد آن است که امیرالمؤمنین علی (علیه ‏السلام) بر کفّار و منکران بسیار شدید بود و به مؤمنان بسیار مهربان و رئوف کما وصفه اللّه تعالی فی القرآن بقوله: والّذین معه اشدّاه علی الکفّار رحماء بینهم. [2]  و خداوند از شدّت نوح در قرآن کریم خبر داده است که می‏ گوید: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. [3] .
و علّت تشبیه او به ابراهیم در حلم ابراهیم خلیل الرّحمن آن است که خداوند ابراهیم را در قرآن به این صفت می ‏ستاید بقوله : انّ ابراهیم لحلیم اوّاه منیب. [4]  بنابراین علیّ ابن ابیطالب متخلّص به صفات انبیاء و متّصف به اخلاق اصفیاء بوده است. [5] .
و قندوزی حنفی گفته است که: در کتاب «مناقب» از حسن بن علیّ بن محمّد بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر از پدرانش از امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب (علیهم السلام) روایت کرده است که. قال: انَّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم نظر الی و انا مقبل و اصحابه حوله و قالی لی: اما انَّ فیک شبها من عیسی بن مریم، و لو لا مخافة ان یقول فیک طوائف من امّتی ما قالت النّصاری فی عیسی بن مریم لقلت فیک مقالا لا تمرّ بملأ من النّاس الاّ أخذوا التّراث من تحت قدمیک یبغون فیه البرکة و یستشفون به. فقال المنافقون: لم یرض محمّد الاّ ان یجعل ابن عمّه مثلا لعیسی بن مریم، فانزل اللّه تعالی: «و لمّا ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدّون- و قالوا ءالهتنا خیرام هو ما ضربوه لک الاّ جدلا بل هم قوم خصمون- ان هو (ای علیّ) الاّ عبد النعمنا علیه و جعلنا مثلا لبنی اسرائیل». [6] .
امیرالمؤمنین (علیه ‏السلام) فرمودند که : وقتی من به طرف حضرت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) می ‏رفتم و آن حضرت در میان اصحاب خود بودند، همین که نظر آن حضرت بر من افتاد گفتند : آگاه باش ای علی که در تو شباهتی به عیسی بن مریم است، و اگر من نمی ‏ترسیدم از آن که طایفه ‏ای از امّت من دربارۀ تو بگویند آنچه را که نصاری دربارۀ عیسی بن مریم گفته‏ اند هر آینه دربارۀ تو کلامی می‏ گفتم که پس از آن کلام دیگر بر جماعتی از مردم عبور نمی‏ نمودی مگر آن که خاک زیر قدم هایت را برداشته و برای شفا و برکت می ‏بردند . منافقون گفتند : محمّد راضی نشد و اکتفا نکرد تا آن که پسر عموی خود را مثال عیسی بن مریم قرار داد. در این حال خدا این آیه را نازل فرمود: «چون ما عیسی بن مریم را به عنوان مثال شاهد آوردیم قوم تو ای پیغمبر از آن به فغان آمدند و گفتند : آیا معبودها و الهۀ ما بهتر است یا او. ای پیغمبر این کلام را نگفتند مگر از روی جدل و خصومت که حقّا آنها دشمنانند. او (یعنی علی) نیست مگر بنده ‏ای که ما به او نعمت داده ‏ایم و او را مثال و نمونۀ کامل (مانند عیسی بن مریم) برای بنی ‏اسرائیل آوردیم».
و سپس قندوزی گوید: و نظیر این روایت را سلمان و به طریق دیگر ابوبصیر از حضرت امام صادق (علیه ‏السلام) روایت کرده است و مطابق مفاد همین روایت است قول جعفر الصادق (علیه‏ السلام) در دعای خود که عرض می‏ کند: اللّهم قد أجبنا داعیک المنذر النّذیر محمّدا صلّیت علیه عبدک و رسولک الّذی دعا النّاس الی ولایة علیّ یوم الغدیر الّذی انعمت علیه و جعلته مثلا لبنی اسرائیل. [7] .
«بار پروردگارا ما اجابت کردیم دعوت پیغمبرت را که به سوی تو دعوت می ‏کرد، آن پیامبر بیم دهنده و ترساننده محمّد که تو درودها و تحیّت ‏های خود را بر او فرستادی، آن بنده‏ ات و رسولت که مردم را به ولایت علیّ بن ابیطالب در روز غدیر دعوت کرد. علی آن کسی که او را مورد انعام خود قرار دادی و او را مثال بارز و نمونۀ ظاهر امامت و ولایت در بنی‏ اسرائیل قرار دادی».
و همچنین گوید: احمد حنبل و بزّاز و ابویعلی و حاکم از علیّ بن ابیطالب روایت کرده ‏اند که : امیرالمؤمنین (علیه‏ السلام) گفتند: رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) مرا فرا خوانده فرمود: ای علی در تو مثال و شباهتی به عیسی بن مریم است که یهود او را دشمن داشتند تا به حدّی که به مادر او تهمت زده و نسبت ناسزا دادند، و نصاری او را به حدّی دوست داشتند که منزله و مقامی برای او معیّن کردند که شأن و جای او نبود.  
قال: دعانی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: انَّ فیک مثلا فی عیسی ابغضته الیهود حتّی بهتوا امّه، و احبَّته النَّصاری حتّی بالمنزلة الّتی لیس فیها. ثمّ قال علی: و انّه لیهلک فیَّ اثنان: محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، و مبغض یحمله شنآنی علی ان یبهتنی. [8] .
و سپس علیّ بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود که : دربارۀ من نیز دو دسته به هلاکت می‏ افتند، اوّل دوستی که در دوستی آنقدر زیاده ‏روی کند تا مرا در تحسین و تعریف به حدّی رساند که حدّ من نیست. دوّم دشمن و مبغضی که بغض و عداوت او را وادار کند که به من تهمت زند و نسبت ناروا دهد».
و نیز نظیر این روایت را احمد در «مسند» خود مرفوعا از امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کرده است. [9] .
و اخباری که دلات دارد که امیرالمؤمنین در حرم خدا وارد شد و روحش محو انوار الهی گردید و در ذات پروردگار فانی شد بسیار است، و البتّه کسی که دارای چنین صفتی باشد انوار تجلیّات ذات در وجوش متجلّی می‏ گردد، یداللّه و قدرة اللّه و عین ‏اللّه و سمع ‏اللّه می ‏گردد و معجزات از او به ظهور می‏ رسد، و هرچه اندکش در ذات مقدّس بیشتر باشد بروز و ظهور صفات خدا که لازمۀ ذات است بیشتر در آئینۀ وجود او تلألؤ می‏ کند.
**********************************
[1] سورۀ بقره : 2 آیۀ 31.
[2] سورۀ فتح : 48 آیۀ 29.
[3] سورۀ نوح : 71 آیۀ 26.
[4] سورۀ هود : آیه‏ی 11 آیۀ 75.
[5] «کفایة الطالب» ص 121 و ص 122.
[6] «ینابیع المودة» طبع اسلامبول ص 131 و در «بحارالانوار» ج 9 ص 436 از «فضائل» ابن شاذان و کتاب الفضائیل با مختصر اختلاف از ابن عبّاس از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) در روز خیبر نقل کرده است. و آیات در سورۀ زخرف : 43 آیۀ 57 تا 59 می ‏باشد.
[7] «ینابیع المودّة» ص 131.
[8] «ینابیع المودة» ص 283.
[9] «ینابیع المودة» ص 214.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع
@sibtayn_fa @sibtayn_faمطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
ویدئو
مداحی
سخنرانی
صوت
احکام
تصویر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 رجب

ولادت امام باقر علیه السلام روز جمعه اول رجب سال ۵۷ هـ .ق.، پنجمین خورشید تابناک امامت و...


ادامه ...

2 رجب

ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام روز دوم رجب سال ۲۱۲ هـ .ق. ولادت با سعادت دهمین...


ادامه ...

3 رجب

شهادت امام هادی علیه السلام در سوم رجب سال ۲۵۴ هـ .ق. شـهادت امــام علی‌النقی (علیه السلام) در...


ادامه ...

10 رجب

١ـ میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام٢ ـ ولادت امام جواد علیه السلام۱ ـ میلاد حضرت علی...


ادامه ...

12 رجب

١ـ وفات عباس بن عبدالمطلب (علیه السلام) عموی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ ـ...


ادامه ...

13 رجب

١ـ ولادت با سعادت مولای متقیان امیرمؤمنان حضرت امام علی علیه السلام٢ ـ آغاز ایام البیض (ایام...


ادامه ...

14 رجب

مرگ معتمد عباسی چهاردهم رجب سال ۲۷۹ هـ .ق. معتمد عباسی یکی دیگر از خلفای بنی عباس به...


ادامه ...

15 رجب

١- شهادت امام صادق علیه السلام٢ - وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب (سلام الله علیها)٣ -...


ادامه ...

16 رجب

مرگ مهتدی بالله عباسی شانزدهم رجب سال ۲۵۶ هـ .ق. مهتدی بالله، چهاردهمین خلیفه عباسی به قتل رسید...


ادامه ...

17 رجب

مرگ مامون عباسی در هفدهم رجب سال ۲۱۸ هـ .ق. عبدالله بن هارون، ملقب به مامون یکی دیگر...


ادامه ...

18 رجب

١ ـ وفات ابراهیم فرزند پیامبرگرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ ـ مرگ معتمد...


ادامه ...

19 رجب

وقوع غزوه تبوک در نوزدهم رجب سال نـهم هـ .ق. غـزوه تبـوک بـین سپاه اسـلام و لشکریان روم...


ادامه ...

24 رجب

١ ـ فتح خیبر به دست امیرمؤمنان علیه السلام٢ ـ درگذشت عمر بن عبدالعزیز۱ ـ فتح خیبر...


ادامه ...

25 رجب

شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بنا بر روایت مشهور، هفتمین اختر تابناک ولایت حضرت موسی بن...


ادامه ...

26 رجب

وفات حضرت ابوطالب علیه السلام عموی گرامی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بیست و...


ادامه ...

27 رجب

بعثت پیامبرگرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در بیست و هفتم رجب در حالیکه ۴۰...


ادامه ...

28 رجب

١ ـ اقامه نخستین نماز جماعت در اسلام٢ ـ خروج امام حسین (علیه السلام) از مدینه به...


ادامه ...

29 رجب

١ ـ مرگ ابوحنیفه٢ ـ مرگ شافعی۱ ـ مرگ ابوحنیفهدر روز آخر رجب سال ۱۵۰ هـ .ق....


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريمسلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page