دهید مژده به رندان می پرست امروز

(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

دهید مژده به رندان می پرست امروز
كه پیر میكده آمد قدح به دست امروز

به هركه بنگری از شیخ و شاب و خرد و كلان
بود ز باده خم غدیر مست امروز
 
زهی علو كه علی را به دست پیغمبر
بلند كرد خدای بلند و پست امروز
 
به امتحانِ بلی گفتگان روز الست
گرفت پرده ز رخ شاهد الست امروز

رساند عهد به پایان و شد سعید ابد
هر آنكه با علی از صدق عهد بست امروز

ولی هر آنكه به تلبیس و حیله بیعت كرد
یقین كه عهد خداوند را شكست امروز

به عشق حضرت مولا خوشند اهل ولا
چه باك از اینكه روان حسود خَست امروز

رسید امر نبوت به منتهی برخاست
نبی ز جای و به جایش ولی نشست امروز

چو شاه كشور هستی به تخت یافت جلوس
صلای سرخوشی آمد به هرچه هست امروز

صبا به ساحت گیتی به هر كجا گذری
بگو به حق طلبان علی پرست امروز
 
نشست طایر اقبالتان به بام امشب
فتاد ماهی اجلالتان به شست امروز
 
زمانه، شاید اگر جان دهد به شكر وصال
كه خوش ز محنت ایام هجر رست امروز
 
به عین یافت كه شیر خداست بحر وجود
ز جوی خویش پرستی هر آنكه جست امروز

صغیر گر نه اسیر كمند عشق علی است
چه شد كه سبحه و زنّار را گسست امروز

شاعر : مرحوم صغیر اصفهانی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page