صلوات غدیریه

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

ای شیعه مکن وحشت قبر و سکرات
تا حضرت مرتضی است کشتی نجات
در وقت سوالشان بگو با دو ملک
من شیعه حیدرم به حیدر صلوات

ای شیعه بگو بلند و ممتد صلوات
تا ک بشود راه بلا سد، صلوات
بر احمد و زهرا و علی و حسنین
بر پنج تن آل محمد صلوات

به علی فاتح خیبر صلوات
به علی شافع محشر صلوات
به علی همسر والای بتول
به علی ساقی کوثر صلوات

امروز به هر کوچه اذان باید گفت
در وصف علی ز آسمان باید گفت
چون عید امیرالمومنین است
تبریک به صاحب الزمان باید گفت

بر عید غدیر عید اکبر صلوات
بر چهره نورانی حیدر صلوات
بر فاطمه این عید هزاران تبریک
بر یک یک اهلبیت کوثر صلوات

گفتم ک خدایا برکاتی بفرست
گفتا ک تو اول حسناتی بفرست
گفتم حسنات ما فقط حب علیست
گفتا به جمالش صلواتی بفرست

عید است و هوا شمیم جنت دارد
نام خوش مرتضی حلاوت دارد
با عطر گل محمدی و صلوات
این محفل ما عجب طراوت دارد