Pzt10032022

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Kur’an-ı Kerim

Sadece Tevhid

    

İslam'da en öz ve en temel esas "tevhid" dir. İslam dini bu yüzden "tevhid dini" diye isimlendirilebilir.

         sadece bir tek Allah'a inanmaktır.

         Dünyayı yaratan, varlık âleminin külli düzenini (bu cümleden olmak üzere tabiat düzenini) onun azameti, tedbiri ve idaresinden bir görünüş olarak bilmek, hamd ve senada O'na yönelmek, O'na tapmak, O'nun dışındaki herkese ve her şeye tapmaktan, hamd ve sena etmekten yüz çevirmek demektir Tevhid inancı.

         İslam'ın birinci ilkesi: "La ilahe illallah" dır.

         İslam tarafından atılan birinci adım ise "Eşhedü enla ilahe illallah"dır.

        "Dilim, kalbim, fıtri görüşüm ve bütün uzuvlarım kâinatın yaratıcısı Allah'tan başka bir ilah olmadığını söylüyor.

         İslam'ın diğer bütün öğretileri tevhid esasına dayanıyor ve tevhid kaynağından besleniyor. Bu bakımdan ilahi İslam daveti sadece ve sadece tevhidi kurtuluş yolu olarak tanıtır ve insanlara şöyle seslenir:

        "Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz. Ki kurtuluşa eresiniz."

       "Bütün kalbi içtenliğinizle, amelinizi bu anlayışa dayandırınız ve Allah'tan başka hiçbir yaratıcı gücün bulunmadığım dilinizle ikrar ediniz. Ancak bu şekilde ebedi kurtuluşa erebilirsiniz."

        İslam, bütün bir kâinatın yaratıcısı olan Allah'ı herhangi hurafeden uzak dosdoğru bir biçimde tanımayı her şeyden daha üstün tutmaktadır. İslam öğretisinin Allah'ı tanıma konusundaki ilgisi, diğer konulardan daha önce göze çarpmaktadır. Bu açıdan ben de bu akşamki konuşmamda sizin, İslam'ı daha iyi tanımanıza yardımcı olacağına inandığım bu konu üzerinde duracağım daha çok.

         Gözle Görülmeyen Allah

       İslam'ın bütün bir insanlığa kendisini bilmeye davet ettiği Allah; gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen... Bir Allah'tır. Bir başka söyleyişle, duyu organlarımızdan hiçbirisiyle algılayamayacağımız bir Allah'tır.

"Gözler O'nu görmez, o bütün gözleri görür. O Latiftir, haberdardır" (En'am-103)

      Bizim gözlerimiz renk ve şekil (kesit) taşıyan şeyleri görebilir. Ancak Allah ne renk, ne de şekle sahiptir. O, bunlardan daha üstündür, bizim görüş alanımızda, genel olarak duyularımızın alanlarında görünmekten ve ortaya çıkmaktan çok daha yücedir.

       Benzersiz Allah

      Tanıdığımız şeyler konusunda genelde zihnimizde bir tasavvur vardır. Sözgelimi gül, ağaç, dağ, deniz, ay, güneş, kuş, insan... denildiğinde hemen bunlarla ilgili oluşmuş tasavvurlar gelir.

      Allah hakkında kafalarda oluşmuş bazı tasavvur var mıdır?

      Allah hakkında zihnimizde bir tasavvura sahip olabilir miyiz? Asla!

      Çünkü Allah, tek kelime ile her türlü tasavvurdan uzaktır.

"Göklerin ve yerin yaratanı, size içinizden eşler, çift çift hayvanlar var etmiştir. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (Şura-11)

        Allah bir şekil olarak veya büst olarak yapılamaz, tablonun üzerine resmedilemez. Aynı şekilde zihinde de resmedilemez Allah. Allah âlimdir, kadirdir, işitendir, görendir, şefkatlidir ve hiç kimseye muhtaç olmayandır.

Kur'an çeşitli münasebetlerle Allah için muhtelif sıfatlardan bahsetmiştir:

      Âlim, muktedir, işiten, gören, gizli sırlan bilen, yeniden yaratan, işi bilen, kâinatı idare eden, rızık veren, bağışlayan, sabırlı, şefkatli, muhtaç olmayan... Bütün kulların duasını işiten Allah, herkese layık olduğu şeyi veren Allah, bize her şeyden ve herkesten daha yakın ve daha merhametli olan Allah...

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile