Prş07182024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Back Ana Sayfa Kanıtlar
Kanıtlar
Kanıtlar |#61bd6d

Kanıtlar |#61bd6d (7)

Pazartesi, 08 Mayıs 2017 00:00

Sakaleyn Hadisene Araştırısal Bakış

Yazan

  “Kur’an” ve “Ehlibeyt”in ağır emanet tabir edildiği Sakaleyn Hadisi İslam mezheplerinin tamamının nezdinde sahih ve muteber bir hadis olup Şialar bu hadisi Peygamberden (s.a.a) sonra Emirü’l Müminin Ali b.

  Ehlisünnetin dört mezhebi içinde ilk ortaya çıkan mezhep Hanefi mezhebi olup İmam Sadık’ın (a.s) öğrencisi Ebu Hanife Numan b. Sabit’e (hicri 80-150) nispet verilir. Ehlisünnetin dört mezhebinden ikincisi Maliki mezhebi, Malik b. Enes’e (hicri 93-179) nispet verilir. Üçüncüsü Şafi mezhebi Muhammed b.

Perşembe, 04 Mayıs 2017 00:00

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Yazan

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn

 Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir.

Hakikat Yolu Budur: Bağdat Âlimleri Konferansı’nın Tercümesi
Mukatil b. Atiyye
Hakikat Yolu Budur
Bismillahirrahmanirrahim

Pazartesi, 01 Mayıs 2017 00:00

Sakife’nin Uğursuz Toplantısında Neler Oldu?

Yazan

  Allah Resulünün (s.a.a) vefat günü veya bir sonraki gün. Musibet ve bela Peygamberin (s.a.a) evinin her yerinden adeta yağmaktadır. Babasından ayrılmanın etkisiyle Fatıma’nın (s.a) gözyaşları durmaksızın mübarek yanaklarından akıyor. Dünyayı gözyaşı seli alıp götürse yeridir. Tarihin en büyük hadisesi vuku bulmuş ve Allah’ın var ettiği varlıkların en iyisi ve en hayırlısı dünyaya gözlerini kapatmıştır.

Pazartesi, 08 Mayıs 2017 00:00

Sakife Çatısı Altında Sakife Hadisesi

Yazan

Gerçek şudur ki Allah Resulünden sonra (s.a.a) toplumun rehberliği ve Ebubekir’in halife olmasıyla alakalı gerçekleşen olaylar o zamanda Medine’de var olan particilik dikkate alınmaksızın doğru dürüst anlaşılmayacaktır. Ensar, Mekke’nin fethi cereyanından bu tarafa, Allah Resulünün (s.a.a) vefatından sonraki sorunları düşünen ve geleceğin kaygısını taşıyan gruplardan birisiydi.