Cm.ax05132021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Nur kələmı

İmam Əli ələyhis-salam buyurub:

Uzun-uzadı arzular

"Hər kim arzusunun dalınca qaçaraq cilovunu buraxsa, ölüm onun ayağını sürüşdürər (arzusuna çatmadan ölər. Buna görə də uzun-uzadı arzuların dalınca getməyin və ölümdən qafil olmayın).

Comərd

"Comərdlərin səhv və xətalarından keçin. Çünki onlardan birinin ayağı sürüşən kimi Allahın (mərhəmət) əli onun əlində olur və onu (həmin sürüşkənlikdən) qaldırır."

Qorxu, yersiz utancaqlıq və fürsəti əldən vermək

"Qorxu ziyanla yoldaşdır və utancaqlıq ümidsizliyə birləşikdir.15 Fürsət (münasib vaxt) ötəri bulud kimi keçir. Buna görə də gözəl fürsətləri əldən çıxarmayın."

Yazının hazırlanmasında tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.

http://www.sibtayn.com/az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə