Cümə09172021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Şeir Zatın Allah məzhəridir, ya Əli (Xətai)

Zatın Allah məzhəridir, ya Əli (Xətai)

 Zatın Allah məzhəridir, ya Əli,

Kibrü kin səndən bəridir, ya Əli.

Bu Xətayi qeysərü xaqanü Cəm

Qənbərinin Qənbəridir, ya Əli.

Sayeyi-xurşidi-sübhandır Əli,

əhli-fəqrə şahi-mərdandır Əli,

Ey Xətayi, geymiş aslan kisvətin,

Laləkan qəsrində dərbandır Əli.

*********

Əl Əlidir aləm ümmid əlan,

Əl Əlidir dünyada təcrid əlan.

Əl Əlidir, ey Xətayi, bixəta,

Dünyəvi üqbadə (həm) cavid əlan.

Gər Əlinin mülki-insandır yeri,

Dər həqiqət ərşi-rəhmandır yeri,

Ey Xətayi, kimdə var mehri-Əli,

Rəhməti-həq, baği-rizvandır yeri.

Mən məvali məzhəbəm, rahım Əli,

Hacətim, zikrim, nəzərgahım Əli,

Əldu ənqa tək Xətayi bivücud,

Qafi-qüdrət, sirri Allahım Əli.

 

 

http://garapapag.com

 

 

 

 

 

 

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə