Cümə09172021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Müəssisəmiz Hədəfimiz

Hədəfimiz

“Sibtəyn beynəlxalq müəssisəsi” aşağıdakı hədəfləri əsas tutaraq öz fəaliyyətinə başlayıb:
1. Müasir bəşərin mənəvi ehtiyaclarını nəzərə alıb onun həlli uğrunda dini mövzuların təhqiqi, Əhli-beyt (ə) məktəbinin dəyərli mədəniyyətini üzə çıxarıb onun ədəbiyyatını təhqiqatçılara təqdim etmək.
2. Dini mədərəslrərin təsisi və onlrarın idarə edilməsi, ilahiyyat elmlrənin iranda və digər ölkələrdə müxtəlif dillərdə ibtidai, ali və mütəxəssis səviyyəsində tədrisi, dinin müxtəlif sahələrində istedadların üzə çıxarılmsı.
3. Müasir texniki nailiyyətlərdən yararlanmaqla (internet, dini ədəbiyyatın nəşri, mətbuat, təbliğçilərin göndərilməsi, müasir şəraitə uyğun olaraq dinimizin əlamətddar günlərinin qeyd olunması üçün dini məclislərin təşkili və s.
4. Dünya xalqlarını islam və Əhli-beyt (ə) məktəbinin real düşüncə və ideologiyasınısinin qüdrəti ilə tanış etmək, dini təlimi daha da sadələşdirmək, təbliğ üçün təcrübə olunmuş və təsirli üslublardan faydalanamaq.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə