Cu04192024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Back Ana Sayfa İlahi Kelam Kur’an-ı Kerim Dünyadaki şahitler(1.Bölüm)

Kur’an-ı Kerim

Dünyadaki şahitler(1.Bölüm)

Allah, Mümin Sûresi 51. ayette: "...şahitlerin kalkacağı gün" buyuruyor. Bu şahitler nelerdir acaba?

Dünyada yaptıklarımıza şahit olup kıyamet günü tanıklık edecek birçok şahit vardır.

1. şahit Allah

Her şeyi görüp gözetleyen yüce Allah, yaptıklarımıza da şahittir. Hac Sûresi 7. ayette:

"şüphesiz ki, Allah, her şeye şahittir." Nisa Sûresi 1. ayette: "Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı gözetleyendir" deniliyor.

2. şahit Peygamberler

Kıyamet günü tanıklık edeceklerden biri de peygamberlerdir. Nisa Sûresi, 41. ayette:

"Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olacak?"

Nahl Sûresi 89. ayette ise:

"O gün ki, her ümmetin içinden onlara, kendilerinden bir şahit getiririz. Ve seni de bunlara şahit ederiz." deniliyor.

Zümer Sûresi 69. ayette de: "Yer Rabbinin nuruyla parlar, kitap ortaya konulur, peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında onlara hiç zulmedilmeden hak üzere hükmedilir" deniliyor.

3. şahit İmamlar

Peygamber efendimizin temiz nesli olan 12 İmamlar şahit olacaklar. Bakara Sûresi 143. ayette:

"Ve böylece sizi, orta ümmet kıldık ki, insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun" deniliyor. Bu ayette İnsanlardan maksat Müslümanlar, Orta ümmetten maksat da Ehl-i Beyt İmamlarıdır.

Ehl-i Beyt İmamları, insanlara şahit olacaklar. Peygamber'de (s.a.a) onlara şahit olacaktır. Hz. Cafer Sadık (a.s) buyuruyor ki:

"Her asırda, İnsanların yaptıklarına şahitlik edecek bir İmam ve önderin bulunması gerekir."

Nisa Sûresi 41. ayette:

"Ve seni de, onlara şahit getireceğiz." buyruğuna inanarak Resulullahın (s.a.a) İslâm ümmetine şahit olacağına inandığımıza göre, onun ölümünden sonraki şahitler ise, onun hak hâlifesi Hz. Ali (a.s) ve 11 evladı olan 12 İmamlardır.

Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

"Böylece sizi, orta ümmet kıldık ki, insanlara şahit olasınız." ayetinde, insanlara şahit olacak ‘orta ümmet' Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti olan bizleriz. Biz, O'nun mahlukatına şahit olacağız ve biz yeryüzünde Allah'ın hüccetleriyiz.

Hakim Ebu'l Kasım Haskani "şevahid-üt Tenzil .." adlı eserinde, Salim b. Kays Hilali'den rivayet etmiştir. Salim de Hz. Al'den (a.s) rivayet etmiştir ki, Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu:

"Yüce Allah "İnsanlara şahit olasınız .." buyruğunda, biz Ehlibeyte işaret etmiştir. Allah'ın Peygamberi (s.a.a) bize şahit olacaktır; biz Ehlibeyt de insanlara şahit olacağız."

Yeryüzündeki Allah'ın hücceti, bizleriz. Bu nedenle yüce Allah, bizim hakkımızda: "Sizi orta ümmet karar kıldık..." buyurmuştur.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile