Pzt02262024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Back Ana Sayfa Makaleler SEYYİD HAKKI

Makaleler

SEYYİD HAKKI

Annemin seyyid* olduğunu dikkate alarak şu sorulara cevap vermenizi rica ediyorum:
1- Acaba ben de seyyid sayılır mıyım?
2- Çocuklarım ve neslimden gelenler seyyid sayılırlar mı?
3- Anne tarafından seyyid olanla, baba tarafından seyyid olan arasında ne fark vardır?
C: Seyyitlerle ilgili şer’î hükümler baba vasıtasıyla bu soydan gelenler içindir. Fakat; anne tarafından Peygamber’e (s.a.a) intisap edenler de Resul-i Ekrem’in (s.a.a) evlatlarıdırlar (ama onlar seyyitlerle ilgili şer’î hükümlerden yararlanamazlar).
S.1035: İmam Ali’nin (a.s) oğlu Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s) çocukları diğer seyyidlerle aynı hükmü taşıyorlar mı, örneğin, bu aileye mensup olup dini tahsil yapan öğrencilere has elbise giyme şerefine nail olabilirler mi? Hz. Ebu Talib’in oğlu Akil’in çocukları için de hüküm aynı mıdır?
C: Baba tarafından Ebulfazl Abbas’ın soyundan olanlar alevi seyyitleridirler. Hz. Ali’nin (a.s) -Hz. Fatıma’nın (s.a) çocukları dışında- ve Hz. Akil’in soyundan gelen seyyitler, Haşimî seyyitlerin özel imtiyazlarından yararlanma hakkına sahiptirler.
S.1036: Son zamanlarda amca oğullarımdan birine ait şahsî bir belge buldum ve bu belgede amcamın oğlunun ismi seyyid olarak yazılmıştı, akrabalarımızın içerisinde de seyyid olduğumuz söylenmektedir; bulunan bu belgeye dayanarak seyyid olmam hususunda mübarek görüşünüz nedir?
C: Sadece akrabalarınızdan birine ait bir belgede seyyid lakabıyla anılması sizin seyyid olduğunuza dâir şer’î bir delil sayılmaz. Seyyid olduğunuz itminan yoluyla ya da şer’î bir delille ispatlanmadıkça seyyidlik için geçerli olan şer’î hükümleri kendi hakkınızda tatbik etmemelisiniz.
S.1037: Bir çocuğu evlat edindim, ismini de Ali koydum; ona nüfus cüzdanı almak için nüfus idaresine müracaat ettiğimde nüfusta onun lakabını “seyyid” diye yazmak istediler, ama ben bunu kabul etmedim. Çünkü ceddim Resulullah’tan (s.a.a) korkuyorum ve şimdi iki mahzur arasında kaldım; ya evlat edinme işinden vazgeçeceğim ya da seyyid olmayan birinin seyyid olduğunu kabullenmekle günaha düşeceğim; bana yol gösterir misiniz?
C: Öz evlatla ilgili olan hükümler, evlat edinilen kimse için geçerli değildir. Öz babası tarafından seyyid olmayan birisine seyyidlik hükümleri uygulanamaz. Herhalukârda; sahipsiz çocuğu koruyup işlerini üstlenmek gerçekten güzel ve şer’an beğenilir bir ameldir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile