Cu03012024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Back Ana Sayfa Ehlibeyt (a.s) Ehl-i Beytim'e Sevgi

Ehlibeyt (a.s)

Ehl-i Beytim'e Sevgi

Ehl-i Beytim'e Sevgi

     Soru:Değerli Hocam, Meveddet ayetinde yakınlardan maksat kimlerdir? Teşekkür ederim.

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی

   

Ehl-i Beytim'e Sevgi

      Ey Peygamber! Müslümanlara) De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum; istediğim, ancak yakınlarıma (Ehl-i Beytime) sevgidir.
(Şûra Sûresi: 23)
     Cevap:Bu ayetteki yakınlardan maksat Peygamber'in yakınları yanı Ehl-i Beyt'tir. Başka manalar yanlıştır. Çünkü:
   a-Bu konuda Peygamber'den nakledilen bir çok hadis bu ayetin Ehl-i Beyt hakkında nazil olduğunu açıklamaktadır. Ve Ehli- Beyt imamlarından örneğin Hz. Hasan (a.s) ve İmam Zeynelabidin (a.s)'dan ve diğer İmamlardan nakledilen hadislerde de bu ayetten maksadın Ehl-i Beyt olduğu açıklanmıştır.
    Bu hususta Ehl-i sünnet tarikiyle nakledilen bir hadisi şöyledir: Ahmed b. Henbel Musnedinde Said b. Cubeyr'den o da İbn-i Abbas'tan şöyle naklediyor: Meveddet ayeti nazil olduğunda (ashap): Ya Resulullah sevgilerini bize farz kıldığın yakınların kimlerdir? Peygamber (s.a.a.): Ali, Fatime, Hasan ve Huseyn'dir. (Gayet'ul-Meram s.306, hadis1.)
Eğer ayeti başka türlü mana edersek Kur'an'ı anlamada Peygamber ve Ehl-i Beyt'inden ayrılmış oluruz. Oysa ki Kur'an ve Peygamber ve Kur'an ve Ehl-i Beyt birbirinden ayrılmazlar ve bu yerinde delilleriyle ispatlanmış bir husustur.
     b- Bu ayetin Ehl-i Beyt'in sevgisi hakkında olduğunu, Ehl-i Beyt'in sevgisine emredin onlarca hadis desteklemektedir: Örneğin Keşşaf kendi tefsirinde bu ayetin tefsirinde şu hadisi nakletmektedir:
     Peygamber (s.a.a.) buyurdular: Kim Al-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'in) sevgisiyle dünyadan gderse şehit dünyadan gitmiştir.Bilin ki herkes Al-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'in) sevgisiyle dünyadan gitse imani kamil olan mümin olarak dünyadan gitmiştir. Bilin ki her kes Al-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'in) sevgisiyle dünyadan gitse ölüm meleği ona cenneti müjdeler. Bilin ki herkes Al-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'in) düşmanı olarak dünyadan gitse kafir olarak dünyadan gitmiştir. (Keşşaf Tefsiri c.4, s.120-121)
      c-Herkesin kendi yakınları sevmesi gibi genel bir anlam ayete verilse, o zaman ayette anlam bozukluğu meydana gelir; çünkü insanın kendi akrabalarına sevgi beslemesinin Peygamber'in risaleti (Peygamberliği) için bir mükafat sayılması bu ikisi arasında mantık yönünden bir ilişkinin olmasına bağlıdır oysa bu ikisi arasında hiçbir ilişki yoktur. Ayeti Allah'a yakınlık olarak da mana etmek yanlıştır. Çünkü Kurba kelimesi Kur'an'da yalnızca akraba ve yakınlar anlamına gelmiştir. Allah'a yakınlık anlamına değil.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile