Cts06222024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

İlahi Kelam

1. TEVHİD

Allah Teala'yı Tanımanın Önemi ve Zorunluluğu
De ki: O Allah tektir. Allah, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır ve O'nun hiçbir eş ve benzeri yoktur.

    Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tenzih eder. O üstündür ve yüce hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin saltanatı O'nundur. O diriltir ve öldürür ve O her şeye kadirdir. Evvel ve ahir, zahir ve batın O'dur ve O her şeyi bilendir.
O, öyle bir Allah ki, O'ndan başka bir ilah yoktur. Gizliyi de bilir, görüneni de. O, Rahman (dünya ve ahirette varlık rahmetini her şeye sunan) ve Rahim (dünya ve ahirette has rahmetini yalnızca müminlere sunan)dır. O, öyle bir Allah ki, O'ndan başka bir ilah yoktur. Her şeyin sahibidir. Ayıplardan ve noksanlıklardan münezzehtir. Esenliktir ve kullarını esenliğe erdirir. İnanan ve inandırandır. Her şeyi koruyandır. Mutlak saltanat sahibidir. Eksiklikleri giderendir. Uludur. Allah müşriklerin şirk koştuğu şeylerden münezzehtir. O Allah, yaratan, var edip olgunlaştıran ve şekil verendir. Bütün güzel adlar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tenzih eder. O mutlak üstünlük ve hikmet sahibidir.

Hz. İmam Rıza (a.s) babaları aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan o da Hz. Resulullah (s.a.a)'den naklettiği bir hadiste Hz. Resulullah şöyle buyuruyor:

 Allah Teala buyuruyor: Benden başka bir mabud yoktur. Bana ibadet edin. Sizden kim, la ilahe illallah şehadetini halis kalple söylerse, benim kaleme girmiş olur ve kim benim kaleme girerse, azabımdan emin olur.

Uyun-u Ahbar-ı Rıza ve Şeyh Saduk'un Tevhid adlı kitabında yer alan bu hadisi, Şeyh Tûsi Emali adlı kitabında şöyle nakletmiştir: Hz. İmam Ali (a.s) Hz. Resulullah (s.a.a)'in şunları buyurduğunu söyledi: Cebrail-i Emin Allah Teala'nın şunları buyurduğunu bana haber verdi: Benden başka bir mabud yoktur. Ey kullarım! Bana ibadet edin ve bilin ki, sizden kim, la ilahe illallah şehadetini halis kalple söyleyerek benimle mülakat ederse, benim kaleme girmiştir. Kim de benim kaleme girerse, azabımdan emin olur. Bu sırada o Hazret'ten: Şehadeti halis kalple söylemenin manası nedir? diye sordular. Hazret: Allah'a ve Resulüne itaat edip, Ehl-i Beyt'inin velayetini kabul etmektir cevabını verdi.
Sevab-ül A'mal kitabında Hz. Resulullah (s.a.a)'den nakledilen bir hadiste de Hazret şöyle buyuruyor: İki kesin şey vardır:
a) Kim, Allah Teala'dan başka bir mabudun olmadığına ve O'nun bir ortağı olmadığına şehadet ederek ölürse cennete gider.
b) Kim de Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme gider.
Uyun-ü Ahbar-ı Rıza ve İlel-üş-Şerayi kitaplarında Hz. İmam Rıza (a.s)'dan Allah Teala'yı tanımanın gerekliliği ve nedeni hakkında nakledilen bir hadiste, o Hazret şöyle buyuruyor: Eğer birisi; Neden Allah Teala, kendinden başka bir mabudun olmadığına, peygamberlerine, hüccetlerine ve Allah'ın katından gelen kitaplara iman etmeyi emretmiştir? diye sorarsa, cevap olarak denir ki; bunun birkaç nedeni vardır:

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile