ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)

سوره های 1 تا 10

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
حمد
1 00:00:47 103 KB دانلود
بقره
2 02:14:25 17.3 MB دانلود
آل عمران
3 01:24:14 10.8 MB دانلود
نساء
4 01:23:11 10.7 MB دانلود
مائده
5 01:04:27 8.3 MB دانلود
انعام
6 01:03:59 8.2 MB دانلود
اعراف
7 01:10:38 9.1 MB دانلود
انفال
8 00:28:57 3.7 MB دانلود
توبه
9 00:53:20 6.9 MB دانلود
یونس
10 00:41:46 5.4 MB دانلود
 

سوره های 11 تا 20

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
هود
11 00:45:28 5.9 MB دانلود
یوسف
12 00:44:57 5.8 MB دانلود
رعد
13 00:19:20 2.5 MB دانلود
ابراهیم
14 00:18:05 2.3 MB دانلود
حجر
15 00:13:57 1.8 MB دانلود
نحل
16 00:36:22 4.7 MB دانلود
اسراء
17 00:31:31 4.1 MB دانلود
کهف
18 00:34:21 4.4 MB دانلود
مریم
19 00:21:03 2.7 MB دانلود
طه
20 00:26:32 3.4 MB دانلود
 

سوره های 21 تا 30

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
انبیاء
21 00:27:42 3.6 MB دانلود
حج
22 00:26:19 3.4 MB دانلود
مؤمنون
23 00:22:40 2.9 MB دانلود
نور
24 00:28:05 3.6 MB دانلود
فرقان
25 00:17:09 2.2 MB دانلود
شعراء
26 00:26:33 3.4 MB دانلود
نمل
27 00:24:07 3.1 MB دانلود
قصص
28 00:29:07 3.7 MB دانلود
عنکبوت
29 00:19:59 2.6 MB دانلود
روم
30 00:16:32 2.1 MB دانلود
 

سوره های 31 تا 40

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
لقمان
31 00:10:11 1.3 MB دانلود
سجده
32 00:07:13 951 KB دانلود
احزاب
33 00:26:28 3.4 MB دانلود
سبا
34 00:17:18 2.2 MB دانلود
فاطر
35 00:16:14 2.1 MB دانلود
یس
36 00:15:26 2.0 MB دانلود
صافات
37 00:20:09 2.6 MB دانلود
ص
38 00:16:08 2.1 MB دانلود
زمر
39 00:24:23 3.1 MB دانلود
غافر
40 00:23:12 3.0 MB دانلود
 

سوره های 41 تا 50

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
فصلت
41 00:15:39 2.0 MB دانلود
شوری
42 00:16:17 2.1 MB دانلود
زخرف
43 00:16:28 2.1 MB دانلود
دخان
44 00:07:01 926 KB دانلود
جاثیه
45 00:09:27 1.2 MB دانلود
احقاف
46 00:11:51 1.5 MB دانلود
محمد
47 00:10:38 1.4 MB دانلود
فتح
48 00:11:54 1.5 MB دانلود
حجرات
49 00:07:45 1.0 MB دانلود
ق
50 00:07:18 962 KB دانلود
 

سوره های 51 تا 60

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
ذاریات
51 00:07:11 948 KB دانلود
طور
52 00:06:12 818 KB دانلود
نجم
53 00:06:57 916 KB دانلود
قمر
54 00:07:29 987 KB دانلود
الرحمن
55 00:08:48 1.1 MB دانلود
واقعه
56 00:10:21 1.3 MB دانلود
حدید
57 00:14:00 1.8 MB دانلود
مجادله
58 00:09:48 1.2 MB دانلود
حشر
59 00:09:45 1.2 MB دانلود
ممتحنه
60 00:07:45 1.0 MB دانلود
 

سوره های 61 تا 70

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
صف
61 00:04:25 583 KB دانلود
جمعه
62 00:03:29 461 KB دانلود
منافقون
63 00:03:48 501 KB دانلود
تغابن
64 00:04:45 627 KB دانلود
طلاق
65 00:06:08 808 KB دانلود
تحریم
66 00:05:58 787 KB دانلود
ملک
67 00:06:52 907 KB دانلود
قلم
68 00:07:03 931 KB دانلود
الحاقة
69 00:06:30 858 KB دانلود
معارج
70 00:05:28 722 KB دانلود
 

سوره های 71 تا 80

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
نوح
71 00:05:30 726 KB دانلود
جن
72 00:06:12 817 KB دانلود
مزمل
73 00:04:31 596 KB دانلود
مدثر
74 00:06:12 818 KB دانلود
قیامة
75 00:03:56 518 KB دانلود
انسان
76 00:06:36 870 KB دانلود
مرسلات
77 00:05:08 678 KB دانلود
نباء
78 00:05:12 686 KB دانلود
نازعات
79 00:04:55 650 KB دانلود
عبس
80 00:03:36 519 KB دانلود
 

سوره های 81 تا 90

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
تکویر
81 00:02:42 356 KB دانلود
انفطار
82 00:02:08 282 KB دانلود
مطففین
83 00:04:37 610 KB دانلود
انشقاق
84 00:02:55 386 KB دانلود
بروج
85 00:02:57 390 KB دانلود
الطارق
86 00:01:45 231 KB دانلود
الأعلى
87 00:01:56 256 KB دانلود
غاشیه
88 00:02:29 329 KB دانلود
فجر
89 00:03:41 487 KB دانلود
بلد
90 00:02:11 287 KB دانلود
 

سوره های 91 تا 100

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شمس
91 00:01:40 220 KB دانلود
لیل
92 00:02:08 282 KB دانلود
ضحى
93 00:01:11 158 KB دانلود
انشراح
94 00:00:47 105 KB دانلود
التین
95 00:00:59 129 KB دانلود
علق
96 00:01:53 248 KB دانلود
قدر
97 00:00:51 113 KB دانلود
بینه
98 00:02:32 336 KB دانلود
زلزال
99 00:01:05 143 KB دانلود
العادیات
100 00:01:08 150 KB دانلود
 

سوره های 101 تا 114

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
القارعة
101 00:01:05 144 KB دانلود
تکاثر
102 00:00:52 115 KB دانلود
العصر
103 00:00:30 62 KB دانلود
همزه
104 00:00:58 128 KB دانلود
فیل
105 00:00:40 84 KB دانلود
قریش
106 00:00:36 81 KB دانلود
ماعون
107 00:00:45 99 KB دانلود
کوثر
108 00:00:24 54 KB دانلود
کافرون
109 00:00:48 105 KB دانلود
نصر
110 00:00:36 79 KB دانلود
مسد
111 00:00:38 85 KB دانلود
اخلاص
112 00:00:22 50 KB دانلود
فلق
113 00:00:32 72 KB دانلود
ناس
114 00:00:35 77 KB دانلود
 

دیدگاه‌ها   

0 #15 پاسخ: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویسهیلا 1394-12-01 07:58
ببخشید من باگوشی میام هرکاری میکنم بجای دانلود پخش میشه..چرا؟؟؟
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #14 پاسخ: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویmaryam izadi 1393-07-01 09:52
سلام خسته نباشید خدا بهتون خیر بده من همش دنبال سوره انعام استاد منشاوی بود الان راحت دانلود کردم ممنون
واقا خسته نباشید
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-1 #13 پاسخ: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاوینجمه 1392-12-01 15:41
سلام مرسی از سایت خوبتون
به راحتی تونستم سوره مومنون را دانلودکنم.شماهم درثواب حفظ این سوره سهم دارید
متشکر
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #12 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویGuest 1392-10-19 21:32
ممنون عالی بود خدا خیرتون بده
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+4 #11 تقديراحمدي 1392-07-12 22:00
باعرض سلام و خسته نباشيد
واقعا متشكرم سايتتون خيلي كامله
انشاالله خداوند خير اخروي بده بهتون
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+3 #10 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویسید کاظم 1392-03-08 19:52
خیر ببینید خیلی خوب بود
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+6 #9 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویمؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام 1391-08-30 11:33
به نقل از sa:
man faqat ye soore ra mikhastam natoonesam dl konam

با سلام

لينك تمامی فايلها چك شده و بدون مشكل ميباشند .

ممكن است دانلود شما در ساعتی بوده كه ترافيك بالايی وجود داشته است . لذا برای جلوگيری از اين مشكلات از برنامه های مديرت دانلود استفاده كنيد .

موفق باشيد

مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-1 #8 chera DL nemishan ,sa 1391-08-30 01:13
man faqat ye soore ra mikhastam natoonesam dl konam
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+9 #7 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویشهاب 1391-05-02 02:34
خدا خیرتان دهد
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #6 پاسخ: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد محمد صدیق منشاویعلی 1391-04-15 17:31
منظورتون از 1تا 10 سوره ی بقره است؟
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع
@sibtayn_fa @sibtayn_faمطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
غدیر خم
ویدئو
مولودی
سخنرانی
صوت
تصویر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

نوع رسانه
1:34
حیا داشته باشیم
حیا داشته باشیم
Details
مجموعه: عقائد
15 بازدید

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page