ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد احمد المصباح

(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)

سوره های 1 تا 10

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
حمد
1 00:00:49 149 KB دانلود

-

بقره
2 02:10:38 18.6 MB دانلود

-

آل عمران
3 01:11:41 10.2 MB دانلود

-

نساء
4 01:07:28 9.7 MB دانلود

-

مائده
5 01:54:27 7.8 MB دانلود

-

انعام
6 01:02:17 8.9 MB دانلود

-

اعراف
7 01:07:15 9.6 MB دانلود

-

انفال
8 00:23:11 3.3 MB دانلود

-

توبه
9 00:42:25 6.1 MB دانلود

-

یونس
10 00:31:49 4.6 MB دانلود

-

 

سوره های 11 تا 20

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
هود
11 00:35:46 5.1 MB دانلود

-

یوسف
12 00:31:02 5.3 MB دانلود

-

رعد
13 00:14:00 3.2 MB دانلود

-

ابراهیم
14 00:15:04 3.5 MB دانلود

-

حجر
15 00:12:00 3.8 MB دانلود

-

نحل
16 00:33:53 4.9 MB دانلود

-

اسراء
17 00:25:24 3.6 MB دانلود

-

کهف
18 00:23:46 3.4 MB دانلود

-

مریم
19 00:19:36 3.4 MB دانلود

-

طه
20 00:19:03 3.3 MB دانلود

-

 

سوره های 21 تا 30

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
انبیاء
21 00:19:27 3.3 MB دانلود

-

حج
22 00:18:45 3.2 MB دانلود

-

مؤمنون
23 00:16:25 3.8 MB دانلود

-

نور
24 00:23:51 4.1 MB دانلود

-

فرقان
25 00:14:31 3.3 MB دانلود

-

شعراء
26 00:20:02 3.4 MB دانلود

-

نمل
27 00:19:48 3.4 MB دانلود

-

قصص
28 00:28:07 4.2 MB دانلود

-

عنکبوت
29 00:17:44 2.5 MB دانلود

-

روم
30 00:14:50 3.4 MB دانلود

-

 

سوره های 31 تا 40

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
لقمان
31 00:09:24 2.2 MB دانلود

-

سجده
32 00:06:53 1.6 MB دانلود

-

احزاب
33 00:22:51 3.3 MB دانلود

-

سبا
34 00:13:31 3.1 MB دانلود

-

فاطر
35 00:12:23 2.1 MB دانلود

-

یس
36 00:11:21 2.0 MB دانلود

-

صافات
37 00:18:25 2.6 MB دانلود

-

ص
38 00:10:51 1.9 MB دانلود

-

زمر
39 00:23:39 3.4 MB دانلود

-

غافر
40 00:23:51 3.4 MB دانلود

-

 

سوره های 41 تا 50

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
فصلت
41 00:12:42 2.2 MB دانلود

-

شوری
42 00:12:51 2.2 MB دانلود

-

زخرف
43 00:13:12 2.3 MB دانلود

-

دخان
44 00:05:36 1.3 MB دانلود

-

جاثیه
45 00:07:34 1.3 MB دانلود

-

احقاف
46 00:10:08 1.7 MB دانلود

-

محمد
47 00:08:54 1.5 MB دانلود

-

فتح
48 00:09:03 2.1 MB دانلود

-

حجرات
49 00:05:56 1.4 MB دانلود

-

ق
50 00:06:41 1.5 MB دانلود

-

 

سوره های 51 تا 60

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
ذاریات
51 00:06:02 1.4 MB دانلود

-

طور
52 00:05:02 1.2 MB دانلود

-

نجم
53 00:05:16 1.2 MB دانلود

-

قمر
54 00:05:36 1.3 MB دانلود

-

الرحمن
55 00:07:42 1.3 MB دانلود

-

واقعه
56 00:07:01 1.6 MB دانلود

-

حدید
57 00:09:17 1.6 MB دانلود

-

مجادله
58 00:07:15 1.2 MB دانلود

-

حشر
59 00:06:46 1.2 MB دانلود

-

ممتحنه
60 00:05:47 1.3 MB دانلود

-

 

سوره های 61 تا 70

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
صف
61 00:03:24 804 KB دانلود

-

جمعه
62 00:02:46 655 KB دانلود

-

منافقون
63 00:02:58 700 KB دانلود

-

تغابن
64 00:03:39 820 KB دانلود

-

طلاق
65 00:04:26 1.0 MB دانلود

-

تحریم
66 00:04:28 1.0 MB دانلود

-

ملک
67 00:05:16 1.2 MB دانلود

-

قلم
68 00:04:53 1.1 MB دانلود

-

الحاقة
69 00:04:13 992 KB دانلود

-

معارج
70 00:03:38 858 KB دانلود

-

 

سوره های 71 تا 80

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
نوح
71 00:03:41 868 KB دانلود

-

جن
72 00:04:21 1.0 MB دانلود

-

مزمل
73 00:03:10 749 KB دانلود

-

مدثر
74 00:03:58 934 KB دانلود

-

قیامة
75 00:03:30 592 KB دانلود

-

انسان
76 00:04:05 964 KB دانلود

-

مرسلات
77 00:03:19 785 KB دانلود

-

نباء
78 00:04:31 738 KB دانلود

-

نازعات
79 00:02:52 678 KB دانلود

-

عبس
80 00:02:24 566 KB دانلود

-

 

سوره های 81 تا 90

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
تکویر
81 00:01:42 403 KB دانلود

-

انفطار
82 00:01:19 312 KB دانلود

-

مطففین
83 00:02:55 688 KB دانلود

-

انشقاق
84 00:01:43 407 KB دانلود

-

بروج
85 00:01:50 436 KB دانلود

-

الطارق
86 00:01:03 253 KB دانلود

-

الأعلى
87 00:01:12 287 KB دانلود

-

غاشیه
88 00:01:34 372 KB دانلود

-

فجر
89 00:02:17 540 KB دانلود

-

بلد
90 00:01:17 308 KB دانلود

-

 

سوره های 91 تا 100

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شمس
91 00:01:05 258 KB دانلود

-

لیل
92 00:01:17 308 KB دانلود

-

ضحى
93 00:00:46 554 KB دانلود

-

انشراح
94 00:00:35 142 KB دانلود

-

التین
95 00:00:44 177 KB دانلود

-

علق
96 00:01:15 300 KB دانلود

-

قدر
97 00:00:37 152 KB دانلود

-

بینه
98 00:01:33 368 KB دانلود

-

زلزال
99 00:00:49 185 KB دانلود

-

العادیات
100 00:00:50 594 KB دانلود

-

 

سوره های 101 تا 114

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد المصباح

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
القارعة
101 00:00:45 532 KB دانلود

-

تکاثر
102 00:00:37 444 KB دانلود

-

العصر
103 00:00:25 301 KB دانلود

-

همزه
104 00:00:42 500 KB دانلود

-

فیل
105 00:00:33 394 KB دانلود

-

قریش
106 00:00:30 362 KB دانلود

-

ماعون
107 00:00:36 427 KB دانلود

-

کوثر
108 00:00:22 262 KB دانلود

-

کافرون
109 00:00:37 438 KB دانلود

-

نصر
110 00:00:27 330 KB دانلود

-

مسد
111 00:00:32 381 KB دانلود

-

اخلاص
112 00:00:20 243 KB دانلود

-

فلق
113 00:00:28 341 KB دانلود

-

ناس
114 00:00:36 426 KB دانلود

-

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیعمطالب ارسالی به واتس اپ
loading...

روزشمارتاریخ اسلام

1 ربيع الاول

١ ـ جریان لیله المبیت٢ ـ رحلت «زینب بنت خزیمه» همسر پیامبراكرم(صلی الله علیه و آله وسلم)...


ادامه ...

3 ربيع الاول

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شامدر سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام...


ادامه ...

4 ربيع الاول

خارج شدن پیامبراسلام ‌(صلی الله علیه و آله وسلم) از غار ثور پس از سه شبانه روز پیامبرگرامی...


ادامه ...

5 ربيع الاول

١ـ هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ـ‌ وفات حضرت سكینه بنت الحسین (علیهما السلام)1ـ...


ادامه ...

8 ربيع الاول

شهادت امام حسن عسكری علیه السلام بر اساس روایات مشهور، امام حسن عسكری‌(علیه السلام) پس از 28 سال...


ادامه ...

9 ربيع الاول

١ـ آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف٢ ـ قتل عمر بن خطاب٣ ـ...


ادامه ...

10 ربيع الاول

١ـ ازدواج پیامبراكرم‌(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت خدیجه(سلام الله علیها)٢ـ وفات حضرت عبدالمطلب...


ادامه ...

12 ربيع الاول

١ـ ورود پیامبرگرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله وسلم) به دهكد‎ه‌ قبا در نزدیكی مدینه٢ـ مرگ معتصم...


ادامه ...

13 ربيع الاول

آغاز دوران حكومت عباسیان از اوایل سال 130 هـ .ق عباسیان برای به دست آوردن قدرت، دست به...


ادامه ...

14 ربيع الاول

١- هلاكت یزید بن معاویه٢ـ مرگ موسی خلیفه عباسی1ـ هلاكت یزید بن معاویهیزید بن معاویه در چهاردهم...


ادامه ...

15 ربيع الاول

بنای مسجد «قبا» در نزدیكی مدینه به دستور پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان...


ادامه ...

16 ربيع الاول

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای...


ادامه ...

17 ربيع الاول

١ـ میلاد مسعود خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ...


ادامه ...

18 ربيع الاول

آغاز بنای مسجد النبی به دست پیامبرگرامی اسلام ‌(صلی الله علیه و آله و سلم) در هیجدهم ربیع...


ادامه ...

22 ربيع الاول

وقوع غزوه بنی نضیر پس از جنگ احد و شكست سپاه اسلام در برابر مشركان قریش، فرصتی برای...


ادامه ...

23 ربيع الاول

ورود حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) به قم یك سال پس از تبعید امام رضا(علیه السلام) از مدینـه...


ادامه ...

25 ربيع الاول

وقوع غزوه دُومةُ الجَندل در روز بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجم هـ .ق غزوه دُومةُ الجَندل...


ادامه ...

26 ربيع الاول

صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه در بیست و ششم ربیع الاول سال 41 هـ .ق...


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی محرم

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page