Bz.er10212019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə

Məqalələr

İmam Baqir (əleyhissəlam): "... ayəni sizə göstərərəm.”

   İslam məmləkətinin hər yerinə elə yayılmışdı ki, o Həzrət “Baqirül-ülum” ləqəbi almışdı.
İmam Baqir əleyhissəlamın elm sədası İslam məmləkətinin hər yerinə elə yayılmışdı ki, o Həzrət “Baqirül-ülum” (elm qapılarını açan, elmi müşkülatı həll edən) ləqəbi almışdı.
  İbn Həcər Heytəmi yazır: “Məhəmməd Baqir (əleyhissəlam) maarifin gizli dəfinələrini taparaq o qədər elmləri aşkar etmiş, həmçinin, əhkam və hikmətlərin həqiqətlərini, elmin incəliklərini bəyan etmişdi ki, bu məsələ bəsirət sahibi olmayan, ya da pis düşüncəli insanlardan başqa heç kimə gizli qalmamışdır. Elə buna görə də, onu elmləri yarıb özündə cəmləşdirən, elm bayrağını ucaldan adlandırmışlar.” (Əs-Səvaiqül-mühriqə, səh.201.)
İmam Baqir əleyhissəlamın dövründə yaşamış görkəmli alim və böyük şəxsiyyət Abdullah ibn Əta deyir: “Mən İslam alimlərini heç bir məclisdə Məhəmməd ibn Əli əleyhissəlamın məclisindəki qədər elmi cəhətdən kiçik və aşağı səviyyədə görmədim. Elm və şəriət hökmlərində bütün aləmdə tanınan Həkəm ibn Üteybəni Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın hüzurunda yüksəkrütbəli müəllim qarşısında diz çöküb əyləşən, onun şəxsiyyət və sözlərinə heyran qalan bir uşaq (şagird) kimi gördüm.” (Təzkirətül-xəvas, səh.337; Əl-Bidayətu vən-nihayə, c.9, səh.311.)
İmam Baqir (əleyhissəlam) öz sözlərində adətən Quran ayələrinə istinad edərək Allah kəlamından şahid gətirir və buyururdu: “Dediyim hər hansı məsələni məndən soruşsanız ki, bu, Quranın harasındadır, mən o məsələyə aid olan ayəni sizə göstərərəm.” (Ehticac, səh.176.)

İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?

Məsum İmamlar (ə) Məhdəviyyətin mühüm məsələ olduğunu bizlərə çatdırmaq üçün hər fürsətdə ondan bəhs edib, əlamət və nişanələrini bizə tanıtmağa çalışmışdılar.

 

İmam Baqir (ə) buyurur: “İnsanlara elə bir zaman gələcəkdir ki, İmamları qayib olacaqdır. Xoş olsun o insanların halına ki, o zamanda biz Əhli-beytin (ə) məsələsinə (vilayətinə) sabitqədəm qalarlar. Onlara çatan ən az mükafat odur ki, Allah Təala onlara xitab edər: “Mənim bəndələrim! Siz Mənim gizli hüccətimə iman gətirdiniz və Mənim qeybimi təsdiq etdiniz. Ona görə də sizə müjdə olsun ki, Mənim ən yaxşı mükafatım sizin intizarınızdadır””.

 

İmam Baqir (ə) nurani kəlamında belə buyurur: “Bil ki, əgər mən o ruzigarı dərk etsəydim (o zaman olsaydım), canımı Həzrət Sahibi-Əmrin (ə) bayrağı altında fədakarlıq üçün təqdim edərdim”.

 

İmam Baqir (ə) başqa yerdə buyurur: “Allah Təala sadiq intizarda olanlara buyurur: “Siz qadın və kişilər – Mənim həqiqi bəndələrimsiniz. Sizin yaxşı rəftarınızı qəbul edirəm. Nalayiq rəftarlarınızı bağışlayıram. Sizə xatir başqa günahkarları da bağışlayıram. Bəndələrimi sizə xatir rəhmət yağışımla sirab edirəm və onlardan bəlanı dəf edirəm. Ey, Mənim ən əziz bəndələrim! Əgər siz olmasaydınız, əzabımı itaətsiz insanlara nazil edərdim””.

 

İmam Baqir (ə) Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: “Fərəcin intizarı – ən üstün ibadət hesab olunur”.

İmam Baqir (ə) buyurur: “Sanki mən Süfyanini görürəm ki, sizin Kufənin yaşıl diyarında sakindir. Nida edər ki, hər kim Əli (ə) şiəsinin birinin başını gətirər, min dirhəm onun mükafatıdır. Bu zaman qonşu, qonşuya hücum edər və deyər: “Bu şəxs şiədir. Onu öldürər və min dirhəm mükafat alar””

İmam Baqirin (ə) təvəllüdü mübarək!

Beşinci İmam Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn (ə) bir rəvayətə görə hicri təqvimi ilə 57-ci il, səfər ayının 3-cü günü Mədinədə dünyaya gəlib aləmə dilrüba camalı ilə cilvələndirdi.
Həzrətin künyəsi:
Əbu Cəfər.
Məşhur ləqəbləri:
Baqir və ya Baqirül-ülum
Onun uca anası Ümmi Əbdüllah Fatimə - İmam Həsənin (ə) qızıdır. Ona görə də İmam Baqir (ə) ana tərəfdən də ələvidir; yəni atadan Hüseyni, anadan Həsənidir. Onun anasının cəlal və məqamı haqqında təkcə bununla kifayətlənir ki, İmam Sadiq (ə) onun haqqına buyurub: " İmam Həsənin (ə) sülaləsində onun kimi qadın yox idi.” (Üsuli-kafi, c. 1, s. 469)

İmam Baqir ələyhis-salamın elmi mübahisəsi

Abdullah ibn Nafe, Möminlərin Əmiri Həzrət Əliyə (ə.s) düşmən idi və "yer üzünün gedilə biləcək hər hansı bir nöqtəsində, Əlinin Nəhrəvanda Xaricilərlə müharibə edib onları öldürməkdə haqlı olduğunu sübut edəcək biri olduğunu bilsəm, mütləq onun yanına gedərəm"-deyirdi. Bir gün ona: "Bunu, Əlinin övladlarından biri sübut etsə necə ? (Onun da yanına gedərsənmi?)" deyəndə: "Əlinin övladları arasında alim var ? " Deyə soruşdu. "Bax, bu da sənin cahilliyini göstərir". Dedilər o, "Əlinin (ə.s) nəslindən müdrik və alim insanların olmaması mümkündürmü ?" Əlinin övladlarından kimin o dövürdə müdrik şəxs olduğunu soruşdu. İmam Baqir (ə.s) olduğunu söylədilər. Bir müddət sonra Abdullah, bir neçə adamıyla birlikdə Mədinəyə gəlib İmam Baqir (ə.s) görüşmək istəyini bildirdi. İmam (ə.s) nökərlərindən birinə dedi ki, onu qonaq olaraq qəbul edin və yol yorğunluğunu aldıqdan sonra, ertəsi gün onunla görüşəcəyəm. Ertəsi günün səhəri Abdullah, İmam görməyə getdi. İmam (ə.s), ənsar və mühacirlərin nəslindən olan bütün övladları da bu görüşə çağırmışdı. İmam (ə.s) qırmızı bir paltar geyinmiş, ay işığı kimi parlayırdı, gözləri və gözəl üzü insanların diqqətini çəkmişdi. Sözlərinə bəsmələ və hamd-səna ilə başlayıb belə dedi: -Həmd olsun yeri var edən, hər şeyə kəmiyyət verən və hər şeyə varlıq bağışlayan Allaha məxsusdur. Həmd O Allaha məxsusdur ki, heş bir mürgüləməz. Göylərdə və yerdəkilərin hamısı Onundur. Şəhadət verirəm ki, (Ayətəl-Kürsünü sonuna qədər oxudu) edirəm ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur və Məhəmməd (s.ə.a) Onun seçilmiş qulu və peyğəmbəridir. Həmd, bizə peyğəmbərlik verib və vilayətlə vəzifələndirən Allaha məxsusdur. Ey ənsar və mühacir övladları! Əbu Talib oğlu Əlinin (ə.s) bir fəzilətini bilən varsa, söyləsin! Orada olanların hər biri İmam Əlinin (ə.s) üstünlüyünü və ona xas üstün fəzilətləri bildirdilər. Növbə, “Xeybər hədisi”nə çatdı. Dedilər ki, "Xeybər döyüşündə Peyğəmbər (s.a.a) yəhudilərlə müharibə qoşulub: “Sabah bayrağı elə birinə verəcəyəm ki, o Allahı və Peyğəmbərini sevir, Allah və Rəsulu da onu. Yəhudilərin qalasını Allahın izniylə fethetmedikcə qayıtmaz. Müharibədən heç vaxt qaçmayan bir cəngavərdir o!”- buyurdu. Ertəsi gün bayrağı İmam Əliyə verdi. O gün inanılmaz igidliklər göstərib yəhudiləri tam bir məğlubiyyət və xarabazara çevirərək, fəth edilməsi qeyri-mümkün olmayan qalaları - Xeybəri fəth etdi: "Bu zaman İmam Baqir (ə.s) Abdullah ibn Nafedən sourşdu: -"Bu hədis haqqında nə düşünürsən"? Abdullah:"Hədis doğrudur". Dedi, "Amma Əli daha sonra, Xariciləri haqsız yerə öldürmüş və kafir olmuşdur! İmam (ə.s): -"Anan yasını tutsun," - buyurdu ki, "Allah, Əlini sevdiyini söyləyərkən, o zaman, daha sonralar Əli Xariciləri öldürəcəyini bilirdimi yoxsa bilmirdi? Əgər bilmirdi desən, küfrə girmiş olarsan! Abdullah": "Bilirdi əlbəttə"- dedi. İmam (ə.s) buyurdu: "Uca Allah, Əlini itaət etdiyi üçün, yoxsa itaətindən çıxması və günaha girdiyi üçün sevirdi? Abdullah: "Təbii ki, itaət etdiyi üçün Allah onu sevirdi"- dedi. Bu, o mənaya gəlir: Əgər Əli ələyhis-salam gələcəkdə bir günah edəcək olsaydı uca Allah bunu biləcəyindən Əlini sevməzdi. Çünki xariciləri öldürəcəyini bilirdi və belə bir hadisədən xəbəri olan Allah Əlini sevirdi. O halda xəvariclərin öldürlürməsi bir haqlı davranışdı. Bu, xaricilərə qarşı aparılan müharibənin əslindən Allaha itaət olduğunu göstərir. İmam ələyhis-salam buyurdu: - O zaman qalx! Əlinin haqlı olduğunu sən də qəbul etdin. Abdullah ayağa qalxıb haqqın batindən ayrılması mənasında bu ayəni oxudu: “Sübh açılınca, ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə qədər... Sonra da: Allah peyğəmbərliyi hansı ailəyə verəcəyini daha yaxşı bilir- dedi və İmamın haqlılığını qəbul etdiyini bildirdi.

 

Bəqərə, 187,

Ənam, 124,

Üsuli-Kafi, c. 7, səh. 349-351

Sibtayn.com/tr- saytından əxz olunub və azəricəyə çevrilib

İmam Baqirin (ə) şəhadəti

İmam Baqir (ə) hicrətin 57-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.