Çr.ax06182019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Təqvim Məhərrəm (2) Məhərrəm ayının 28-ci günü

Dualar

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

   Bu gün hər bir insan üçün, məşiət və maddi durum məsələsi, aktual mövzulardan birinə çevrilib. Qurani-Kərim ruzinin az olması ilə bağlı b...

ƏTRAFLI

Loading...

İbrətamiz

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bəzən elə olur ki, qohumlarımız bizimlə eyni əqidədə olmurlar. Bəzən hətta bizi incidirlər. Biz onlarla necə rəftar etməliyik?
İmam Sadiq (ə) buyurur: &...

ƏTRAFLI

Loading...

Övliya və alimlər

Şah Vəli»

 Qurani-Kərimin böyük müfəssiri Əllamə seyyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbai buyurur:
İkinci dünya müharibəsi başlamazdan ...

ƏTRAFLI

Loading...

Bilirsinizmi ?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu ələyhi və alihi vəs-səlləm) onun hikmətini belə bəyan edir:

Sübh namazı

 Sübh, şeytanın fəaliyyətə başlaması...

ƏTRAFLI

Loading...

Maraqlı

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həzrət Əmir-əl-möminin İmam Əli əlyhis-salam buyurub:
"Yalançı və ölü, bərabərdilər. Həqiqətən də yaşayanın (ölü ilə m&...

ƏTRAFLI

Loading...

Məhərrəm ayının 28-ci günü

1. Hüzeyfə ibn Yəmanın rehləti
2. Əhli-beyt (ə) əsirləri karvanının Bələbəkə daxil olması
3. İmam Cavadın (ə) Bağdada sürgün olunması
1. Hüzeyfə ibn Yəmanın rehləti
Hüzeyfə ibn Yəman İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) böyük və həzrət Əlinin (ə) böyük səhabələrindən idi. O, həzrət Siddiqeyi-Tahirə Fatimeyi-Zəhranın (ə.s) cənazəsinə namaz qılan yeddi nəfərdən biri idi.
Qədir Xum hadisəsidən sonra münafiqlər bir sui-qəsd planlaşdırdılar. Onlar istirdilər ki, QədirXumdan qayıdan zaman dağlar arasından keçən yolda Peyğəmbərin (s) dəvəsini ürkütsünlər və beləliklə də camaat və  o həzrət dərə yuvarlansınlar. Amma Cəbrail bu planı Allahın Rəsuluna (s) çatdırdı. Peyğəmbər (s) nəzərdə tutulan yerə çatanda münafiqlər içində daşı qırıqları olan qabları buraxdılar və hay-haray salmağa başladılar. Amma Əmmar, Allahın Rəsulunun (s) dəvəsinin cilovunu möhkəm tutdu. Hüzeyfə də o həzrətin yanında idi. Beləliklə də münafiqlərin planı baş tutmadı. Peyğəmbər (s), münafiqləri bir-bir Hüzüyfəyə tanıtdırdı. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: “Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əbu Übeydə, Məaz ibn Cəbəl, Salim, Müaviyə, Əmr ibn As, Təlhə, Səd ibn Əbi Vəqqas, Əbdür-rəhman ibn Ovf, Əbu Musa Əş`əri, Müğeyrə ibn Şöbə və Əbu Hüreyrə. Hüzeyfə bütün bunları yadda saxladı.
O hadisədən sonra xilafəti qəsb edənlər, qorxurdular ki, Hüzeyfə, camaata onları tanıtacaq. (İrdaşi-qülub, c. 2. s. 195- Biharül-ənvar: c. 28, s. 99)
Hüzyfə neçə illər Mədayində vali oldu. O, Əmirəlmöninin (ə) xəlifəli çatandan 40 gün sonra orada dünyasını dəyişdi və torpağa tapşırıldı. O, ölməzdən öncə iki oğlu Səfvan və Səidə vəsiyyət etdi ki, həmişə Əmirəlmöninə (ə) diqqət etsinlər. Onlar da atalarını vəsiyyətin əməl etdilər. Nəhayət “Süffeyn” döyüşündə şəhadətə çatdılar. (Müntəhayül-əmal, 1-ci bab,  10-cu fəsl,s. 171)
2. Əhli-beyt (ə) əsirləri karvanının Bələbəkə daxil olması
Bir rəvayətə əsasən Əhli-beytin (ə) əsirlər karvanı hicri təqvimi ilə 61-cı il, məhərrəm ayının 28-ci günü Şama istiqamətində hərəkət edərkən Bələbək şəhərinə daxil oldu. O şəhərin cahil camaatı hökumtəin nizəli məmurlarını önünə çıxıb onları müfəssəl şəklidə qarşıladılar. Bu mənzərəni görən Ümm Gülsüm (ə.s) onlara nifrin etdi. (Qəlaidl-nühur, s. c. Məhərrəm və səfər, s. 332)
3. İmam Cavadın (ə) Bağdada sürgün olunması
Hicri təqvimi ilə 220-ci il, məhərrəm ayının 28-ci günü, Mötəsimin göstərişi ilə İmam Cavad (ə) Bağdada sürgün olundu. (Əl-İrşad, c.2,s. 295)
İmam Cavadı (ə) Mədinədən Bağdada sürgün etməklə Mötəsim istəyirdi ki, onu  və onun şiələrlə əlaqəsini nəzarət altında saxlasın və məhdudlaşdırsın.
sibtayn.com./az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə