Cümə01242020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Təqvim Məhərrəm (2) Məhərrəm ayının 20 -ci günü

Fatimə (s.ə)

Kövsər - Peyğəmbər yadigarı

Kövsər - Peyğəmbər yadigarı

(“Kövsər” surəsinin təfsiri)
Əksər təfsirçilərin nəzərincə Kövsər surəsi Məkkə şəhərində nazil olub. Lakin bəziləri bu sur...

ƏTRAFLI

Loading...

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (ə) həyatı

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (s.ə) həyatı

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (s.ə) həyatı

HƏZRƏTİ-ZƏHRA(S.Ə) -nın həyatı

Həzrəti-Zəhra(s.ə)-nın təvəllüdü
Xanım Fatimeyi-Zəhra(s.ə) besətin beşinci ili, cəmadius-sani ayının iyirmisində, Peyğəmb...

ƏTRAFLI

Loading...

Həzrət Fatimə (s.ə)

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət

Həzrət Fatimeyi-Zəhra peyğəmbərin yeganə övladıdır ki ondan sonra sağ qaldı və onun nəslinin davamçısı oldu. Bu Allahın təqdiri idi ki ima...

ƏTRAFLI

Loading...

Şiə sözü

Məhərrəm ayının 20 -ci günü

Həzrət Zəhranın (s.ə) toy günü

Məşhur nəzərə əsasən hicri təqvimi ilə 2-ci il, məhərrəm ayının 21-ci gecəsinə keçən gecə cənnət qadınların zinəti həzrət Fatimə (ə.s) və həzrət Əlinin (ə) toy mərasimi quruldu.
İmam Sadiqə (ə) istinad edilən bir rəvayətə əsasən: “ Əgər Allat-taala Əlini (ə) Zəhra üçün yaratmasaydı bütün yer üzündə - Adəmdən tutumuş gələcək insanlardək, həzrət Zəhra (ə.s) üçün həyat yoldaşı və onun tayı olmazdı. (Üsul-Kafi: c. 1,s. 461)
Bu toy haqqıda belə nəql olunub ki, bu gecə Peyğəmbəri- Əkrəm (s) bir parça istədi və özünün “gecələr” adlanan qatırın;n üstünə atdı və həzrət Fatiməyə (ə.s) buyurdu: “ Ona suvar ol!”  Fatimə (ə.s) suvar oldu.
Peyğəmbərin (s) böyük  səhabəsi olan Salman Farsi dəvənin cilovunu tutdu və Allahın Rəsulu (s) onun arxasınca hərəkət etdi.Yol boyunca Cəbrail və Mikail yetmiş min məlakə ilə həzrət Zəhranı (ə.s) müşahidə edir və təkbir (Allahu əkbər) deyirdilər. Allahın Rəsulu (s) təkbir deyirdi. Beləliklə toylarda “təkbir” demək sünnət oldu. Peyğəmbər (s) onları zifaf evinə ötürdü, o evdə o iki böyük şəxsiyyət üçün dua edib evdən çıxdı. (Əmali, Şeyx Tusi: s. 464 – Biharül-ənvar, c. 43, s. 104)

sibtayn.com/az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə