Çr07082020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Mərsiyə Get Əbülfəz bu Hüseynə səni qurban elədim...

Get Əbülfəz bu Hüseynə səni qurban elədim...Get Əbülfəz bu Hüseynə səni qurban elədim,
Bəslədim sərvi qəddün azimi meydan elədim!

Bu Hüseyn sibti Nəbidir sən ona rəsmi qulam
Sənə rayət budu şahən şahi dövranı imam
Budur aləmlər içində səbəbi nəzmi-nizam
Bu Hüseynə səni mən xadimi dövran elədim.

Mümkün olduqca gətir abi sərin xeymələrə
Ta ola bəlkə təsəlli hərəmi teşnələrə
Xidmət eylə nə qədər vardı canun nəcmlərə
Səni səqqayi Hüseyn höccəti Sübhan elədin.


Əkbər üstə qənədün sərginən ey sərvi rəvan
Cəddünə oxşari var Hüsnüdə çox vardı nişan
Cən sənin can bu dilarami Hüsen teşnə ləban
Səni bu nəsli Əbul-Qasimə qurban elədim.

Nadima eylə təvəccöh zübdeyi nasə müdam
Yazginən qisseyi dil sözünü qıl tasə müdam
Müşkül əmründə yapış daməni Əbbasə müdam
Ta şikayət eləmə ömrümü viran elədim.Şeir, tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından əxz olunub.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə