Şn06192021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Cəmadiüs-sani Cəmadiül-sani ayının 2-ci günü

Cəmadiül-sani ayının 2-ci günü

Harun Ər-Rəşidin ölümü

Hicri təqvimi ilə 193-cü il cəmadius-sani ayının 2-ci günü Harun Ər-Rəşid qırx dörd yaşında, Tus şəhərinin Sənəbad kəndində cəhənnəmə vasil oldu. Onun xəlifəlik dövrü 23 il davam etdi. Hakimiyyəti olduğu müddətdə onun zülmü bütün islam məmləkətlərini bürümüş və Ələvilərdən çoxunu şəhadətə yetirmişdir. ("Tətimmətul-Muntəha", s. 295). Harunun ən böyük cinayətlərindən biri, yeddinci höccət imam Kazimi (ə) illərlə Bağdadın qaranlıq zindanlarında saxlayaraq sonda zəhərləyib şəhadətə yetirməsidir.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə