Cümə07032020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Cəmadiüs-sani Cəmadiül-sani ayının 10-ci günü

Cəmadiül-sani ayının 10-ci günü

Müstənsir Billah Əbbasinin ölümü

Hicri təqvimi ilə 640-cı il cəmadius-sani ayının 10-cu günü Əbbasilərin otuz altıncı xəlifəsi Müstənsir Billah öldü. O xilafətə çatanda atalarının əksinə olaraq ədalətin bərpa edir elm əhlinə çox ehtiram göstərirdi. Həmçinin məscidlərin tikilməsi, körpü və yolların təmirində onun rolu var idi. O, Bağdad şəhərində Dəclə çayının şərq tərəfində misli görünməmiş mədrəsə tikdirdi və orada dörd məzhəbin tədrisi üçün dörd nəfər təyin etdi. Həmçinin tatarlarla müharibə zamanı yüz min nəfərdən ibarət böyük bir ordu hazırlayıb onları məğlub etdi. ("Tətimmətul-muntəha", s. 576).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə