Cm.ax07022020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Cəmadiüs-sani Cəmadiül-sani ayının 21-ci günü

Cəmadiül-sani ayının 21-ci günü

Həzrət Ümmi Gülsümün vəfatı

Hicri təqvimi ilə 61-ci il, cəmadius-sani ayının 21-ci günü, yəni imam Hüseynin (ə) karvanını Kərbəladan Mədinəyə qayıtmasından dörd ay sonra həzrət Əlinin (ə) qızı Ümmü Gülsüm vəfat etdi.
“Riyahinuş-şəriəh” belə yazılıb. “Əmirəlmöminin Əli (ə) Ümmü Gülsümü Ovn ibn Cəfəri Təyyara ərə verdi. Həzrət Ümmü Gülsüm Kərbəla hadisəsində iştirak etmişdir. O, Aşura günündə bacısı həzrət Zeynəb (s) və başqa bacıları ilə birlikdə Kərbəla əsirlərini və uşaqları qoruyurdu. Həzrətin Küfədə İbn Ziyadın məclisində oxuduğu xütbələr, Qasidiyyə və Qənsəriyyədə oxuduğu şeirlər və İmamın (ə) qırxı günü söylədiyi mərsiyələr onun şücaətinə və əzəmətinə dəlalət edir. Nəhayət həzrət Ümmü Gülsüm Kərbəladan Mədinəyə qayıdandan dörd ay sonra, imam Hüseynin (ə) şəhadətindən ürəyi qəmlə dolu halda dünyadan getdi və torpağa tapşırıldı”. (Riyahinuş-şəriəh; c.3, s.244, 256).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə