Çr.ax10272020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəcəb Rəcəb ayının 29-cu günü

Rəcəb ayının 29-cu günü

1.    Əbu Hənifənin ölümü
2.    Şafinin ölümü

 


Hicri təqvimi ilə 150-ci il,  (Vəqayeuş-şuhur, s. 132),  rəcəb ayının sonu ( Məraqidül-məarif, c. 1, s. 95-96) Əbu Hənifə adı ilə tanınmış Noman ibn Sabit,  hənəfilərin başçısı Bağdadda öldü və o şəhərdə dəfn olundu.

Hicri təqvimi ilə 204-cü il, rəcəb ayının sonu,  Məhəmməd ibn idris Şafei, şafeilərin başçısı Misirdə öldü. (Rövzatül-cənnat, c. 7, s. 259)

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə